Transfer biblioteki narzędzi

W momencie przejścia na nową wersję NX CAM zachodzi konieczność przeniesienia biblioteki narzędzi, którą stworzyliśmy w poprzedniej wersji. W tym momencie użytkownik często popełnia błąd.

Nie wolno przenosić pliku biblioteki z poprzedniej wersji do nowej w sposób bezpośredni, czyli poprzez przekopiowanie pliku tool_database.dat. Takie działanie może w późniejszym czasie (podczas pracy na nowej wersji) spowodować „uszkodzenie” pliku biblioteki narzędzi, skutkiem czego utracimy możliwość korzystania z biblioteki – częściowo lub całkowicie.

Aby prawidłowo przenieść bibliotekę narzędzi do nowej wersji należy skorzystać ze specjalnego narzędzia do transferu biblioteki narzędzi. W tym celu odpalamy nową wersję NX’a, przechodzimy do modułu Manufacturing  następnie klikamy Menu -> Tools -> Convet Tool Library i wskazujemy plik tool_database.dat pochodzący z poprzedniej wersji NX’a. W tym momencie system rozpocznie przepisywanie pliku biblioteki.