Traverse Interior Edges w poleceniu Extract Body


W poleceniu Extract Body

NX Extract Body
Jeśli opcja nie jest włączona jak na obrazku powyżej program będzie traktował wystające elementy (np. żeberka) i otwor jako wewnętrzne granice.
Nie trzeba wtedy zaznaczać granic na otworach jednak zostaną również pominięte wszelkie żeberka i wnęki.
Opcja się przydaje w celu uzyskania np wewnętrznej powierzchni bryły. Należy włączyć wtedy w grupie Settings opcję Delete Holes.

 

NX Traverse Interior Edges

Po włączeniu opcji Traverse Interior Edges będą uwzględniane wszystkie ścianki regionu ale wymaga to zaznaczenia również ścianek granicznych na otworach.

NX Traverse Interior Edges

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *