UDE zdarzenia na początku i na końcu ścieżki


Jak w szybki sposób korzystać ze zdarzeń na początku i końcu ścieżki.
Zdarzeń na początku i na końcu ścieżki (nazywanych też UDE – User Defined Events) używamy najczęściej aby mieć wpływ na pracę obrabiarki w zakresie: włączania i wyłączania chłodziwa, wymiany palet, kontroli złamania bądź zużycia narzędzia lub blokowania poszczególnych osi. Krótko mówiąc, na te elementy, na które nie mamy wpływu programując „ścieżki narzędzia”.

Oczywiście w przypadku nieskomplikowanych maszyn doskonale damy sobie radę z zaprogramowaniem procesu obróbki nie korzystając z UDE. Jeżeli natomiast chcemy mieć większą kontrolę nad kodem, lub chcemy automatyzować naszą pracę, to z pomocą UDE mamy nieco większe możliwości. Standardowy sposób wstawiania „zdarzeń”, to:

  • kliknięcie prawym klawiszem myszy na operację, folder operacji, kilka zaznaczonych operacji, narzędzie, metodę, lub któryś z elementów w widoku geometrii
  • i odnalezienie polecenia jak na ilustracji poniżej

NX CAM

Aby ułatwić sobie pracę warto mieć „zdarzenia” wśród standardowych przycisków. Poniżej opiszę krok po kroku jak to zrobić.

1. Prawym klawiszem myszy klikamy w dowolne miejsce w strefie ikon  i wybieramy Dostosuj.

NX CAM

2. W oknie, które się pojawi, przechodzimy na zakładkę Polecenia i odszukujemy interesującą nas opcję. Tę, którą się dzisiaj zajmujemy znajdziemy w kategorii Narzędzia / Nawigator operacji / Obiekt.

NX CAM

 

3. Następnie klikamy na polecenie i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, bezczelnie przeciągamy to polecenie w miejsce w menu, gdzie chcemy żeby się znajdowało. 

Może to być przykładowo dowolny z istniejących już pasków narzędzi.

NX CAM

 

Zanim klikniemy Zamknij w oknie Dostosuj, proponuję kliknąć prawym klawiszem myszy na dodany właśnie przycisk, ponieważ mamy tam jeszcze kilka opcji dostępnych z tego poziomu. Możemy zmienić sposób wyświetlania polecenia (tekst, ikona lub jedno i drugie), możemy zmienić również jego nazwę oraz ikonę.

W ten sam sposób można „wyciągnąć sobie na pasek” zarówno zdarzenia na końcu oraz na początku ścieżki. Większość poleceń możemy odnaleźć bezpośrednio w paskach, bez potrzeby ich „wyciągania”. UDE natomiast jest przykładem polecenia, które trzeba sobie ręcznie dodać do pasków – jeżeli odczuwamy taką potrzebę… Żeby po trudach dodania przycisku nasza praca nie została utracona, warto upewnić się, że w Opcjach interfejsu użytkownika, mamy zaznaczoną opcję Zapisz układ widoku przy zakończeniu.

NX CAM

Jeżeli używamy „Ról” użytkownika, to można sobie zapisać na tym etapie zmiany w swojej roli. Być może powstanie jeszcze wpis wyjaśniający jak (i po co) tworzyć własne role…
Przydatną okazuje się również informacja, że możemy zaznaczyć dowolne operacje (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl) i dopiero wtedy użyć UDE. Zostanie ono wtedy zastosowane do wszystkich wskazanych operacji.
Wkrótce będzie film demonstracyjny.

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *