Ustawienia globalne rysunku płaskiego (Drafting)

Istnieje kilka sposobów zmiany ustawień dla rysunku płaskiego. Poniżej został opisany sposób umożliwiający wczytanie ustawień do wcześniej utworzonych modeli. Dzięki temu na już istniejących rysunkach można wczytać inne ustawienia.

W celu ustawienia stylu wymiarów, czcionek, strzałek itd. wyświetlanych na płaskim rysunku należy wykonać dwa poniższe punkty:

1. Zapisywanie ustawień globalnych:

1.2. Z menu wybierz File-Utilities-Customer Defaults.

1.3. Przejdź do zakładki Drafting i wybierz Customize Standard.

Drafting Standard

1.4. Odszukaj interesujące cię ustawienia  i dokonaj zmian.

1.5. Zapisz ustawienia wybierając Save As.

Drafting Standard Save As

1.6 Wpis nazwę ISO_moje_ustawienia.

Save As Name

1.7. Kliknij OK.

1.8. Wyjdź z okna, następnie zatwierdź wprowadzone zmiany klikając OK.

1.9. Uruchom ponownie NX.

Uwaga!!!

Pamiętaj, że zamykany NX ma być jedynym uruchomionym. Jeżeli w tle są inne NX-y zamknij je przed zamknięciem sesji, w której były wprowadzane ustawienia.

 

2. Wczytywanie ustawień do szablonu.

2.1. Otwórz plik szablonu z rysunkiem płaskim np. …\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\ Drawing-A3-Size2D-template.prt.

2.2. Z menu wybierz Menu-Preferences-Drafting.

2.3. W grupie Inherit ustaw Customer Defoults i kliknij Load From Settings Source.

Drafting Preferences

2.4. Kiknij OK.

2.5. Zapisz szablon.

2.6. Operację wczytywania powtórz dla pozostałych szablonów.