Wiadomości

Jak zmienić tolerancję wczytywania pliku STEP ?

Październik 29 | kategoria: CAD, CAM, Wiadomości | autor: Krzysztof Grabek 0 Komentarzy

Gdy importujemy plik *.step do NX, program wykorzystuje gotowe szablony plików *.prt. Dlatego podczas wczytywania plików *.step nie ma możliwości sterowania tolerancją.

Więcej


NX CAD/CAM – Warsztaty 2017

Marzec 2 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji bezpłatnych jednodniowych warsztatów ukierunkowanych na pracę w specjalistycznych pakietach np. konstrukcji form (NX Mold Wizard), tłoczników (NX Progressive), programowania (NX CAM), Synchronous (NX CAD).

Po warsztatach można wypożyczyć licencję testową NX CAD/CAM wraz z książką i pogłębić zdobytą wiedzę we własnej firmie.

Poniżej znajdą Państwo daty kolejnych edycji warsztatów dotyczących poszczególnych pakietów NX CAD/CAM:

 NX CAD Formy i tłoczniki, warsztaty odbędą się:
 • 7 marca – NX Mold Formy wtryskowe
 • 14 marca – NX Progressive Tłoczniki wielotaktowe
 • 21 marca – NX Mold Formy wtryskowe
 • 28 marca – NX Progressive Tłoczniki wielotaktowe
 • 4 kwietnia – NX Realize Shape
NX CAD i NX CAM, warsztaty odbędą się:
 • 9 marca – NX CAM Mold obróbka form
 • 16 marca – NX CAD Synchronous Technology
 • 23 marca – NX CAM Mold obróbka form
 • 30 marca – NX CAD Synchronous Technology
 • 6 kwietnia – NX CAM Aerospace

Pełny opis i zapisy pod adresem: http://camdivision.pl/nx-cad-cam-warsztaty/

Dzisiaj opiszemy bliżej spotkania dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych.

NX Mold Wizard – Warsztaty

NX

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Form Wtryskowych
  – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji formy w NX Mold Wizard
 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, Wrocław
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak
  – autor książki o NX Mold Wizard
  – konstruktor mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle

NX flow

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D
  – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Mold Design i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 •  Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Mold Wizard.

NX model

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji formy:

1. Analiza modelu 3D • Błędy geometrii, • Analiza technologiczności • Wstępna analiza wtrysku
2. Inicjalizacja projektu • Skurcz • Określenie pozycji wypraski względem układu współrzędnych gniazda • Dobór przygotówki
3. Utworzenie podziału • Określenie regionu stempla i matrycy • Zamknięcie otwartych obszarów • Wyodrębnienie regionu • Utworzenie powierzchni zamykania • Utworzenie modeli stemplai  matrycy
4. Powielenie gniazd
5. Dodanie korpusu
6. Układ chłodzenia i układ dolotowy
7. Dodanie normaliów i pozostałych elementów
8. Wykonanie wybrań pod wypychacze, śruby i inne części formy
9. Weryfikacja konstrukcji • Kolizje statyczne i weryfikacja wykonania wybrań • Odległość otworów chłodzących od pozostałych części • Kinematyka mechanizmów formy • Czy wszystkie modele są aktualne?

Więcej


Konfiguracja NX Mold Wizard (Rapid Mold)

Luty 6 | kategoria: CAD, Mold Wizard, Wiadomości | autor: Krzysztof Grabek 0 Komentarzy

Obecnie na polskim rynku istnieje kilkanaście programów wspomagających pracę inżynierską w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D). Większość systemów umożliwia standardowe tworzenie konstrukcji  bez wykorzystania autoryzacji pewnych powtarzalnych procesów. Doskonałym przykładem takich konstrukcji są formy wtryskowe. W  przypadku tego rodzaju narzędzi nieliczne systemy zawierają specjalistyczne moduły przyspieszające pracę. Do takich systemów należy NX (poprzednia nazwa Unigraphics), który dzięki poleceniom występującym w NX  Mold Wizard skraca  o połowę czas wykonywania narzędzi w porównaniu z tradycyjnym modelowaniem. Mold Wizard automatyzuje większość prac konstrukcyjnych.

01_610X212

Rys.1. Widok polecenia do generowania korpusu oraz wygenerowany korpus z ustawionymi wielościami elementów znormalizowanych. Czas generowania korpusu jak wyżej zajmuje niespełna 20 minut.

Więcej


Wspólna biblioteka narzędzi

Grudzień 9 | kategoria: CAM, Konfiguracja, Wiadomości | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Posiadając kilka stanowisk NX CAM w firmie warto jest skonfigurować jedną wspólną bibliotekę narzędzi dla wszystkich użytkowników. Bibliotekę taką możemy umieścić na serwerze lub na jednym ze stanowisk. Aby przygotować taką bibliotekę wystarczy wykonać trzy kroki:

Biblioteka_narzedzi

Więcej


Analizy wspomagające wycenę form wtryskowych

Grudzień 2 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

      NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym projektowanie i wytwarzanie wyrobów oraz narzędzi. Posiada szereg modułów niemal ze wszystkich gałęzi przemysłu . W ostatnich latach można zauważyć znaczny rozwój branży tworzyw sztucznych.  Szacuje się, że na przestrzeni lat produkcja tworzyw będzie ciągle dynamicznie rosnąć. Siemens w odpowiedzi na rozwój tej branży systematycznie dodaje nowe narzędzia wspomagające projektowanie i weryfikuję modeli (form). Dzięki temu znacznie usprawnia się konstrukcję i prowadzenie wycen form wtryskowych.

9Rys.1. Widok formy wtryskowej zawierającej płytę pośrednią.

W dobie szybkiego rozwoju producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania modeli oraz narzędzi do ich produkcji. Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale mają  być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji. Często kompromis miedzy ceną narzędzia a odpowiednim modelem, który komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Najczęściej brak znajomości zasad odformowania modeli. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Dodatkowo kolejnym aspektem wpływającym na cenę formy są zmiany, wynikające z błędnie wykonanego detalu.

Producenci narzędzi często borykają się z problemem błędnych wycen form co może doprowadzić do strat. Zbyt duża cena spowoduje utratę klienta natomiast zbyt niska cena może spowodować straty. W skład błędnej wyceny formy może wchodzić niedoszacowany czas na konstrukcję, niewychwycenie miejsc do formowania przez suwaki, wkładki skośne, krzywki itp. Jeżeli nie zauważymy szeregu podcięć to nie będziemy mogli poprawnie przewidzieć gabarytu narzędzia.  NX wychodzi na przeciw oczekiwaniom konstruktorów wyceniających formę. Wprowadza szereg narzędzi weryfikujących detal. Do najczęściej przeprowadzanych analiz modelu można zaliczyć: analizę kątową (pochyleń), analizę podcięć, analizę grubości, analizę wtrysku, analizę regionów, analizę jakości modelu.

Analiza kątowa

Jest to podstawowa analiza, jaką konstruktor powinien wykonać na wstępie po otrzymaniu modelu. Pozwala ona wizualnie odszukać ścianki,   dla których kąt nie został naniesiony (ścinaki pionowe). Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas uwalniania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową w NX można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na podstawie mapy kolorów (rys.2).  Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.

2

Rys.2. Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku formowania.

Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych (rys.3).

Analiza podcięć

Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu, których nie  da się odformować góra-dół. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe elementy ruchome, umożliwiające uwolnienie wypraski. Do podcięć można także zaliczyć miejsca, w których konstruktor popełnił błąd i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę. Analizę podcięć wykonujemy z użyciem narzędzi HD3D (rys.3). Konstruktor wyceniający formę nie pominie żadnego zaczepu oraz błędnie pochylonej ścianki. Wychwycenie błędnego modelu pozwoli przewidzieć czas potrzebny konstruktorowi na jego poprawę.

3

Rys.3. Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D.

Analiza grubości

Analiza grubości stanowi równie istotne zagadnienie. Umożliwia oszacowanie grubości modelu. Pozwala  wychwycić miejsca o nadmiernych pocienieniach lub pogrubieniach (tzw. węzły cieplne (rys.4)).  W miejscu pogrubień mogą pojawić się wciągi, czyli zapadnięcia ścianek, natomiast w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć. Ponadto analizę można wykorzystać do badania poprawnie nadanej grubości żeber. Żebro o grubości głównej ścianki detalu  spowoduje zapadnięcie się owej ścianki. Wykorzystując możliwość wprowadzania zakresów, można przypisać zalecany przedział dla żeber np. 0.5-0.6 grubości głównej ścianki. Każda ścianka o niepoprawnej grubości wykryta przed wykonaniem narzędzia nie wymaga nakładu finansowego przy wprowadzaniu zmian. Jeżeli ścianki modelu są bardzo cienkie to od razu wiemy, że będą występować duże ciśnienia, które mogą spowodować ugięcie płyt. Z tego względu będzie trzeba zastosować grubsze płyty i dodatkowe podpory.

4

Rys.4. Badanie grubości detalu podając zakres (przedział grubości).

Analiza wtrysku

Niniejsza analiza (rys.5) na wstępie pozwoli oszacować liczbę miejsc wtrysku. Jest to bardzo ważne jeżeli wtrysk ma być bezpośrednio w detal za pomocą układów gorąco-kanałowych (dysze, rozdzielacze). Każdy konstruktor ma świadomość, że każda dodatkowa dysza w zależności od materiału, gabarytu i producenta to koszt od około 4 tys. zł. W przypadku form wielogniazdowych pomyłka w tym zakresie może podrożyć formę o kilkadziesiąt tys. zł.  Dodatkowo można przewidzieć linie łączenia oraz pułapki powietrzne. Dzięki temu już na wstępnie mamy informacje o problematycznych miejscach i możemy założyć dodatkowy czas konstrukcji na ich usunięcie.

5Rys.5. Analiza wtrysku.

Analiza regionów

Analiza umożliwia automatyczne wykrycie ścianek w wybranych przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie kolorów na detal wg przyjętych zakresów (rys.6). Dzięki takiej funkcjonalności można wykonać dokumentację z zaznaczonymi miejscami, w których trzeba wykonać suwaki, skosy lub dokonać zmian kąta. Dodatkowo wyszukamy ścianki o zbyt małym kącie lub jego braku. Pozostała funkcjonalność to możliwość wykrycia ścianek, które należą jednocześnie do stempla i matrycy (zmienny kąt ścianki z dodatniego na ujemy). W takim przypadku wiemy, że na tej ściance będzie występował podział i pozostanie ślad. Jeżeli jest to powierzchnia widoczna i ślady na niej są  niedopuszczalne to trzeba zastosować mechanizm uwalniania np. suwak.

6

Rys.6. Analiza regionów

Analiza Jakości modelu

Jest analizą jaką konstruktor wyceniający formę powinien wykonać przed określeniem czasu konstrukcji, jeżeli wykonujemy tylko dokumentację. Analiza pozwala na wychwycenie błędów geometrycznych wynikających np. z błędnie przyjętej tolerancji modelowania. Jeżeli model był wykonany niedbale i posiada wiele wad to zanim będziemy go wykorzystywać w narzędziu to musimy go naprawić. Poprawa modelu w skrajnych przypadkach może potrwać kilka dni. Dzięki tej wiedzy możemy zwiększyć czas potrzebny na konstruowanie lub ustalić, że błędy mają zostać naprawione przez zamawiającego dokumentację.

Wstawienie korpusu

Koncepcyjne wykorzystanie narzędzia do wstawiania korpusów form i planowania rozmieszczenia gniazd pozwoli w kilka minut oszacować gabaryt formy. Jest to bardzo ważne gdyż często zamawiający narzędzie przyjmują znacznie mniejsze wtryskarki uwzględniając wyłącznie gabaryt detalu czy wagę. Przez to konstruktor musi „odchudzać” konstrukcję a co za tym idzie zmniejszać jej sztywność. Może to doprowadzić do licznych wypływek lub w skrajnych przypadkach do zakleszczenia formy. Dzięki takiej wiedzy możemy z klientem ustalić większy gabaryt np. ze względu na występujące suwaki.

7

Rys.7. Wstawianie korpusu

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule zostały opisane tylko niektóre z ważniejszych narzędzi wspomagających wycenę. Należy pamiętać, że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej nie pomogą poprawnie wycenić formy. W połączeniu z wykwalifikowanym konstruktorem pozwalają szybciej wykonać wycenę i uniknąć niedopatrzeń. Przy skomplikowanych modelach praktycznie bez powyżej opisanych narzędzi nie jesteśmy w stanie szybko i bezbłędnie wykonać wyceny formy.

Więcej


NX CAM – analizy modelu

Styczeń 11 | kategoria: CAD, CAM, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Większość programistów rozpoczyna pracę od razu od doboru strategii obróbki oraz operacji. Rzadko kto korzysta z analiz, które mogą na samym początku zaoszczędzić dużo czasu. Analizy pomogą  ocenić potrzebne narzędzia, odszukać miejsca w których nie da się obrobić bez przemocowania detalu itd.

Więcej


Seminarium NX CAM VoluMill z pokazem obróbki na maszynie!

Listopad 23 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Od listopada jest dostępna kolejna wersja 7.1 obróbki zgrubnej w NX CAM VoluMill.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium „Ultrawydajne obróbki w NX CAM VoluMill” połączone z pokazem na maszynach CNC.

Seminarium odbędzie się 3 grudnia w PCKPiZ w Łańcucie.

Informacje i rejestracja tutaj: http://camdivision.pl/volumill/

Algorytm VoluMill kontroluje kąt opasania narzędzia, co przekłada się na stałą szerokość skrawania – stały przekrój wióra. Ta precyzyjna kontrola szerokości wióra umożliwia zastosowanie dużych głębokości skrawania, których wartość może wynosić dwie średnice frezu.

Operacja jest dostępna do wersji 32- i 64-bitowych począwszy od wersji NX 6.0 do obecnie najnowszej NX 10.0. Do optymalnego doboru parametrów obróbki służy specjalny asystent „Milling Advisor”, który na podstawie danych wejściowych (właściwości frezu, materiału, obrabiarki…) określa wartości szerokości i głębokości skrawania, obrotów i posuwów. Posuwy mają charakter dynamiczny.

Więcej


Przejdź na STAŁE licencje i zintegruj swoje rozwiązania CAx!

Listopad 17 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Firma CAMdivision Sp. z o.o. jest liderem w Polsce (pierwszy Platynowy partner SIEMENS PLM) we wdrożeniach pakietów oprogramowania NX CAD/CAM, specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form wtryskowych i wykrojników oraz tworzeniu postprocesorów z symulacją pracy maszyn na bazie kodu NC.

Dostrzegamy zmianę polityki dostawy licencji przez firmę Autodesk (właściciela m.in. programów AutoCAD, Autodesk Inventor, Delcam, HSMWorks, Moldflow…), który powoduje u niektórych Użytkowników tychże licencji, wiele rozterek i wątpliwości. Może warto zatem zadać sobie pytanie:

• Czy te globalne zmiany licencjonowania przystają do potrzeb naszych polskich firm?

zmiana-licencji-autodesk-na-nx-cad-cam-cae

Użytkowników nurtują zapewne pytania, na które powinni sobie odpowiedzieć, by podjąć najkorzystniejsze dla własnej firmy strategiczne decyzje.
W którym kierunku rozwijać oprogramowanie CAD/CAM/CAE, z którego korzystają działy konstrukcji, technologii czy badawczo-rozwojowe?

 1. Czy to koniec BEZTERMINOWYCH LICENCJI CAD/CAM/CAE z Autodesk?
 2. Czy można już tylko oprogramowanie WYNAJĄĆ?
 3. Co w przypadku, jeśli firmy nie będzie stać na kolejne przedłużenie licencji?
 4. Czy po okresie wynajmu licencje się WYŁĄCZĄ?

Może warto zrobić milowy krok i wziąć pod uwagę przejście na zintegrowane rozwiązania NX CAD/CAM/CAE z najwyższej półki?

 • CAMdivision oferuje Państwu przejście na STAŁE licencje i pełną integrację rozwiązań!

NX CAD/CAM/CAE to nowoczesny system oferujący spójne, zintegrowane aplikacje, które pozwalają na wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu poprzez cyfrową analizę i weryfikację oraz moduły wytwarzania.NX ma również polską wersję interfejsu i posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa NX Realize Shape, obliczeń MES, projektowania form wtryskowych i elektrod NX Mold, tłoczników i wykrojników NX Progressive oraz programowania obrabiarek NX CAM, maszyn CMM i robotów frezujących.

• NX Synchronous Technology pozwala edytować bryły 3D z dowolnego programu CAD!

NX Synchronous Technology to nowoczesna technika modelowania i edycji bezpośredniej również brył pochodzących z innych systemów CAD np. Autodesk Inventor. Nie ma problemu np. ze zmianą promieni, pochyleń czy sterowania kształtem obiektu za pomocą wymiarów oraz relacji w 3D!

• Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę na przejście na licencje NX CAx!

Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta prosimy o kontakt w dogodny dla siebie sposób poprzez:

• email: nx@camdivision.pl • telefon 71 780 30 20 • mobile 600 902 903 lub formularz na stronie: http://camdivision.pl/przejscie-z-licencji-autodesk-na-nx/

Skontaktujemy się z Państwem i porozmawiamy szczegółowo o Państwa oczekiwaniach i naszej ofercie. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami!

 

Więcej


Wyzwanie z kropką w NX CAM

Listopad 10 | kategoria: CAM, Konfiguracja, Wiadomości | autor: Marcin Pruszewicz 0 Komentarzy

Powszechnie wiadomo, że standardowym separatorem dziesiętnym w NX CAM jest „ . ” (kropka), a w Solid Edge „,” (przecinek). Czasami może się zdarzać, że przy wpisywaniu wartości dziesiętnej w NX CAM mylimy klawisze kropki/przecinka co powoduje wpisywanie błędnych wartości…

Wiadomo jakie mogą być tego konsekwencje…

klawiatura

Więcej


CAMdivision – pierwsi w Polsce i rozszerzamy działalność na Europę!

Listopad 2 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

XI spotkanie VIP Polskich Biznes Partnerów Siemens Industry Software odbyło się w tym roku w dniach 27-29 października w Pałacu Odrowążów w okolicach Radomia.

Największe obroty z SIEMENS PLM spośród wszystkich partnerów handlowych i kolejny tytuł PLATYNOWEGO Partnera SIEMENS PLM (rok temu zostaliśmy pierwszą w historii polską firmą z tytułem PLATINUM) oraz blisko 3/4 rynku CAM dla CAMdivision, to najistotniejsze wieści z tegorocznego spotkania.

Firma CAMdivision Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania CAx/PLM powiązane z pełnym wdrożeniem, szkoleniami, postprocesorami i wsparciem technicznym w oparciu o zintegrowane oprogramowanie firmy SIEMENS PLM. Posiadamy największe doświadczenie w Polsce we wdrożeniach NX CAD/NX CAM i specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form NX Mold Design i wykrojników NX Progressive Die Design.

CAMdivision-logo

Portfolio produktów SIEMENS PLM umożliwia nam dynamiczny rozwój firmy i aktywny udział we wdrażaniu idei Industry 4.0. Rozszerzamy jednak naszą działalność na inne produkty (m.in. współpraca z firmą Celeritive w zakresie VoluMill for NX CAM) oraz kolejne rynki –  powiedział Artur Bielicz prezes firmy CAMdivision Sp. z o.o.  W ostatnim roku na potrzeby obsługi niemieckiego rynku powołaliśmy dedykowaną spółkę CAMdivision GmbH. Wdrażamy obecnie oprogramowanie na terenie całej Europy.

Największą wartością firmy są jej Pracownicy – dodaje Krzysztof Augustyn – dyrektor techniczny CAMdivision Sp. z o.o. – i należą się im szczególne podziękowania za zaangażowanie i wkład w nasz rozwój. W ostatnim roku zatrudniliśmy kolejnych, wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach. Dzięki tym działaniom zapewniamy naszym Klientom wdrożenia na najwyższym poziomie w szerokim obszarze zastosowań NX CAD/CAM/CAE i TEAMCENTER.

PLATINUM-CAMdivision-FY2016

 

W czasie spotkania podsumowano zakończony pełnym sukcesem rok finansowy 2015, (określony w firmie Siemens od 1 października do 30 września). Polska jest jedynym krajem w Europie notującym dwucyfrowy wzrost obrotów nieprzerwanie od 5 lat! To wspólny sukces wszystkich partnerów handlowych SIEMENS PLM – warto tu przypomnieć, że prawie 3/4 rynku CAM należy do CAMdivision sp z o.o.

Podczas spotkania wręczono również inne doroczne nagrody dla partnerów biznesowych (w Polsce jest ich ponad dziesięciu) przyznane przez Siemens Industry Software.
Jako CAMdivision Sp. z o.o. odebraliśmy m.in. nagrodę za „Największą sprzedaż w roku 2015” – czyli ponad 30% rynku oprogramowania!

CAMdivision-SIemens-obroty

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i niezwykle udaną współpracę!

Więcej


NX CAM Robotics – programowanie robotów

Październik 31 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX CAM ROBOTICS czyli robot przemysłowy jako frezarka CNC

NX to nowoczesny system CAD/CAM/CAE oferujący spójne zintegrowane aplikacje, które pozwalają na wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu poprzez cyfrową analizę i weryfikację oraz moduły wytwarzania. Posiada specjalizowane aplikacje NX CAM do programowania obrabiarek CNC, frezarek, tokarek, wycinarek drutowych, robotów frezujących i maszyn pomiarowych CMM.
NX CAM Robotics 1

Rys.1 Robot frezujący podczas pracy

Robot przemysłowy jako frezarka CNC nie jest rozwiązaniem nowym, aczkolwiek nadal innowacyjnym. Zestawienie robotów przemysłowych z możliwościami 5-osiowych frezarskich centrów obróbczych CNC w ujęciu kinematyki ruchów roboczych stanowi alternatywę dla tych drugich. Możliwa jest obróbka przedmiotów o znacznych gabarytach i bardzo skomplikowanych kształtach. Robot dysponuje większą liczbą swobody co pozwala na osiągnięcie danej pozycji punktu programowalnego w ramach wielowariantowych konfiguracji jego ramion. Pozwala to na łatwiejsze wykonywanie podcięcia (np. kąty ujemne, otwory z ujemną osią Z). Gabaryty przedmiotu obrabianego w przypadku obróbki z wykorzystaniem robota przemysłowego nie stanowią tak kluczowego czynnika jak możliwość obróbki miejsc trudnodostępnych w jednym ustaleniu i zamocowaniu przedmiotu obrabianego, choć również stanowią zaletę. W możliwościach kinematycznych roboty przemysłowe cechują się bardzo dużą elastycznością w porównaniu do obrabiarek CNC.

NX CAM Robotics 2

Rys. 2. Przykładowe rozwiązania kinematyczne robotów frezujących.

W zakresie aplikacyjnym równie interesującym aspektem jest strona kosztów. Wdrożenie frezującego robota przemysłowego jak również koszty eksploatacyjne są niższe niż w przypadku obrabiarki CNC, co stanowi ekonomiczne uzasadnienie. Zrobotyzowane stanowisko obróbkowe wymaga mniejszej powierzchni instalacji niż standardowe frezarskie pionowe centra obróbcze CNC.
NX CAM Robotics 3
Rys. 3. Możliwości konfiguracji węzłów kinematycznych robota – tutaj FANUC

W przypadku obrabiarek CNC przebieg toru narzędzia i parametrów obróbkowych wymaga wygenerowania programu obróbkowego, tzw. G kodów z użyciem programów lub systemów CAM (np. NX CAM). Program NC definiuje wszystkie osie sterowane, w tym ruchy narzędzia, suportów w przestrzeni roboczej obrabiarki. Wymaga to zastosowania tzw. postprocesora, który ostatecznie dokonuje syntezy programu obróbkowego dla konkretnej obrabiarki (kinematyka) i układu sterowania CNC. W przypadku robotów przemysłowych jest to znacznie bardziej skomplikowane zagadnienie ze względu na różnorodność konstrukcji, w tym konfiguracji i różną liczbę osi sterowanych, co również przekłada się na skomplikowanie dopasowania układów sterowania na potrzeby frezowania CNC z wykorzystaniem robotów. Oprócz ruchów samego robota przemysłowego należy oprogramować wszystkie osie zewnętrzne (m.in. podsystemy transportowe).

Dotychczas poważnym ograniczeniem stosowalności frezującego robota przemysłowego była i nadal jest sztywność takiego układu oraz stosowanie wrzecion o niewielkich mocach. Skutkiem tego ta metoda obróbki jest stosowana przede wszystkim do obróbki przedmiotów z materiałów łatwo skrawalnych i niewymagającej dużej dokładności. Przykładem takich materiałów są: pianki, tworzywa sztuczne, styropian, czy drewno. Obróbka materiałów twardszych, czy twardych stanowi wyzwanie i nie można mówić o pożądanej efektywności w tym obszarze. Odblokowanie możliwości obróbki przedmiotów metalowych będzie przełomowe w przedstawianym tu zakresie. Rozwiązania umożliwiające to są przedmiotem prac wielu ośrodków. Pewnym kompromisowym rozwiązaniem jest takie, w którym robot przemysłowy odpowiada za przemieszczenia przedmiotu względem nieruchomego wrzeciona. Jednak takie podejście jedynie częściowo niweluje brak wystarczającej sztywności układu z robotem przemysłowym. O ile frezowanie przedmiotów metalowych, w tym stalowych w zakresie obróbki zgrubnej i częściowo kształtującej stanowi wyzwanie i trudno jest wskazać na efektywność takiej obróbki, o tyle realizacja obróbki wykańczającej jest możliwa.

NX CAM Robotics 4
Rys. 4. Symulacja robota ABB – obróbka łopatki w NX CAM Robotics

Przykładami takich obróbek są m.in:
• szlifowanie gładkościowe przedmiotów o powierzchniach krzywoliniowych i/lub swobodnych (np. armatura wodna), również z materiałów trudno obrabialnych (np. stopy lotnicze),
• polerowanie (m.in. kranów wodnych).

Przykładem obróbek kształtujących są zadania technologiczne, które można realizować poprzez obróbkę z wykorzystaniem robota przemysłowego, są:
• obcinanie brzegów,
• docinanie kształtek wtryskowych,
• usuwanie wypływek, stępianie ostrych krawędzi,
• grawerowanie,
• cięcie plazmą lub water jet.

Kluczową rolę we wdrażaniu obróbki robotami przemysłowymi odgrywa oprogramowanie CAD/CAM. Zdolność programu czy systemu CAM w zakresie generowania ścieżki narzędzia z wykorzystaniem robota stanowi o realnych możliwościach skomplikowanej, pod względem ukształtowania powierzchni, obróbki. Różnorodność konstrukcji i konfiguracji robotów przemysłowych, dodatkowe osie do sterowania (m.in. podsystemy transportowe i magazynowe) stawiają wysokie wymagania zarówno wobec oprogramowania CAM jak i układom sterowania CNC. W przypadku robota przemysłowego programy obróbkowe są bardziej złożone niż generowane dla obrabiarek CNC. Niektóre źródła wymieniają także różnorodność form i formatów danych wejściowych CAD, lecz to jest obszar problematyki odnoszący się do wszystkich zagadnień w przepływie danych CAD-CAM. Niezależnie od formy danych wejściowych muszą być one opracowane w oprogramowaniu CAD by móc je wykorzystać w CAM. Kwestia transferu danych może być źródłem błędów.

Główną przyczyną jest jednak mała sztywność robota przemysłowego względem stacjonarnych obrabiarek CNC co wymusza potrzebę kontrolowania obciążenia narzędzia (promieniowego i osiowego), a także posuwu roboczego. Celem jest zapewnienie płynnego przejścia roboczego narzędzia bez nagłych zmian jego toru, z możliwie stałym obciążeniem. Takie rozwiązania stosuje się w opracowywaniu programów obróbkowych na potrzeby HSC (ang. High Speed Cutting) oraz HPM (ang. High Performance Machining).
NX CAM Robotics 5

Rys. 5. Symulacja robota KUKA – grawerowanie w NX CAM Robotics

Przykładem może tu być oprogramowanie NX CAM i VoluMill oraz NX CAM Robotics. Skuteczna integracja możliwości różnych rozwiązań informatycznych pozwala na przeprowadzanie pełnej symulacji obróbki przestrzennej (3D) z jednoczesną analizą kolizyjności, weryfikacją zdefiniowanych warunków brzegowych, przyspieszeń, odnoszeniem się do wybranych członów robota przemysłowego.

Oprogramowanie NX CAM Robotics jest kompatybilne m.in. ze znanymi robotami przemysłowymi, które dziś wykorzystuje się do obróbki frezarskiej: np. ABB, KUKA, FANUC oparte o sterowania ABB RAPID (S4, S4C, S4C+, IrC5), KUKA KRL (KRC 1/2/3/4), FANUC TPE (RJ2, RJ3, R30iA, R30iB), SINUMERIK 840D.

Zaletą środowiska NX CAM Robotics jest prostota programowania robotów za pomocą tych samych operacji znanych z pakietu frezowania oraz praca w zintegrowanym środowisku NX CAD/CAM. Po zaprogramowaniu ścieżki mamy możliwość przeprowadzeni dokładnej symulacji i weryfikacji obróbki elementu i pracy modelu robota 3D (podobnie jak frezarek).

NX CAM Robotics 6
Rys. 6. Symulacja obróbki faz w NX CAM Robotics

NX CAM Robotics Machining do programowania robotów w trybie off-line powstał po zintegrowaniu Tecnomatix® do zaawansowanych rozwiązań zrobotyzowanych z oprogramowaniem NX CAM. Oprogramowanie to pozwala na projektowanie, symulację, walidację, optymalizację programu obróbki własnych robotów przemysłowych do zadań obróbczych.

Wdrażanie robotów przemysłowych realizujących obróbkę ubytkową uzasadniane jest postępem w zakresie sterowania robotami przemysłowymi, w tym osiąganą dokładnością pozycjonowania i powtarzalnością. Nie bez wpływu jest tu problematyka wykwalifikowanej kadry pracowników szczebla średniego. Pomimo wielu korzyści zrobotyzowane stanowiska obróbcze ze względu na niewielką sztywność konstrukcji nie są w stanie zastąpić klasycznych (standardowych) frezarskich centrów obróbkowych CNC. Stanowią natomiast rozszerzenie możliwości technologicznych, uzupełniają zdolności produkcyjne co przy współczesnym charakterze produkcji odgrywa istotną rolę w podtrzymywaniu konkurencyjności na rynku.

Stosowanie zintegrowanego środowiska NX CAM do programowania robotów frezujących wpływa na efektywność czasu obróbki, zwiększenie wydajności i efektywność produkcji.

– więcej na http://camdivision.pl/nx-cam-robotics/

Więcej


NX CAM & VoluMill V7

Wrzesień 27 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Od września jest dostępna kolejna już siódma generacja ultrawydajnej obróbki zgrubnej w NX CAM VoluMill.

Najnowszą wersję NX CAM & VoluMill będzie można zobaczyć podczas obróbki na targach TOOLEX 2015 w dniach  29.09-01.10.2015 – firma CAMdivision zaprasza na stosisko A-412.

Algorytm VoluMill kontroluje kąt opasania narzędzia, co przekłada się na stałą szerokość skrawania – stały przekrój wióra. Ta precyzyjna kontrola szerokości wióra umożliwia zastosowanie dużych głębokości skrawania, których wartość może wynosić dwie średnice frezu.

Operacja jest dostępna do wersji 32- i 64-bitowych począwszy od wersji NX 6.0 do obecnie najnowszej NX 10.0. Do optymalnego doboru parametrów obróbki służy specjalny asystent „Milling Advisor”, który na podstawie danych wejściowych (właściwości frezu, materiału, obrabiarki…) określa wartości szerokości i głębokości skrawania, obrotów i posuwów. Posuwy mają charakter dynamiczny.

Więcej


CAMdivision na targach TOOLEX!

Wrzesień 25 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przed nami targi TOOLEX w Sosnowcu, które odbędą się w dniach 29.09-01.10 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska A-412, gdzie prezentujemy m.in.:

nxcam-volumill-v7

 

 

TOOLEX

Jeszcze raz zapraszamy do odwiedzin !

CAMdivision Sp. z o.o.
PLATINUM Partner SIEMENS PLM
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
www.camdivision.pl

Więcej


CAMdivision na MACH-TOOL 2015

Czerwiec 1 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

W dniach 9-12 czerwca zapraszamy Państwa do spotkania z nami (hala 6A stoisko 11) gdzie przedstawimy m.in.:

 • NX CAM & DMG MORI – najnowsza oferta pakietów NX CAM do maszyn DMG MORI,
 • DMU 75 monoBLOCK – wysokowydajne obróbki na 3- i 5-osiowe na obrabiarce DMG MORI,
 • NX CAD Tooling – pakiety NX Mold Wizard (formy wtryskowe i elektrody) i NX Progressive Die Wizard (tłoczniki),
 • NX CAD Realize Shape – pakiety do modelowania swobodnego,
 • NX CAM Robotics – nowe pakiety do programowania robotów,
 • NX CAM Hybrid Manufacturing – 3D Printing w NX CAM!

Czekają na Państwa nasi specjaliści (w tym autorzy książek o NX) oraz specjalne oferty promocyjne na oprogramowanie NX CAD/CAM!

Więcej informacji na stronie http://camdivision.pl/mach-tool-2015/

 

CAMdivision-MACHTOOL

Więcej


Jak przyspieszyć konstruowanie form w NX Mold Wizard?

Kwiecień 21 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Używając  modułu Mold Wizard często zadawane są pytania odnośnie konfiguracji bazy NX Mold.

Dobrze skonfigurowany NX pozwala znacznie skrócić czas konstruowania. Dzięki zastosowaniu niestandardowego korpusu i mechanizmów (np suwaków, krzywek itd.) można zyskać ponad 50% czasu, który na ogół spędzamy na dodaniu otworów transportowych, dodatkowych śrub, kołków prowadzących itd. Poniżej zalety stosowania dobrze zorganizowanej bazy.

Oceń sam czy takie rozwiązanie przyspieszyłoby pracę w Twojej firmie!

Więcej


NX CAD Podstawy modelowania – drukowany podręcznik już dostępny

Luty 15 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

CAMdivision Sp. z o. o. jest pierwszym w Polsce PLATYNOWYM partnerem SIEMENS PLM Software –  specjalizuje się w kompleksowych wdrożeniach CAx/PLM w oparciu o pakiety NX CAD/CAM/CAE. Od początku działalności konsekwentnie realizuje politykę przybliżania polskim inżynierom poszczególnych aplikacji NX poprzez targi, seminaria, webinary i podręczniki (w tym bezpłatne PDF).

Po wydaniu specjalistycznych drukowanych podręczników opisujących konstrukcję form wtryskowych oraz środowisko tłoczników wielotaktowych przyszedł czas na książkę do podstaw NX CAD.

NX-CAD-Podstwy-okladka

Podręcznik składa się z pięciu części:

1) NX CAD – Informacje wstępne
2) NX CAD – Podstawy projektowania:
– 
 pojedyncze elementy
– złożenia
– dokumentacja
3) NX Synchronous Technology 3D
4) NX Synchronous Technology 2D
5) NX Realize Shape

Zawartość poszczególnych części

Część I i II powstała na bazie oryginalnego skryptu autorstwa Dariusza Jóźwiaka i ma za zadanie przekazanie najważniejszych informacji umożliwiających rozpoczęcie pracy z programem NX w środowisku modelowania. W części pierwszej zebrano informacje wstępne – opisano w nich proces instalacji i konfiguracji NX, interfejs, nazewnictwo użyte w skrypcie, oraz ogólnie metody wskazywania obiektów i wybierania poleceń.

W części drugiej przedstawiono krok po kroku proces projektowania części, tworzenia złożenia oraz rysunków wykonawczych i zestawieniowych. Część ta ma przekazać informacje o jednym z możliwych sposobów pracy. Autor nie skupiał się w niej na opisaniu wszystkich narzędzi i opcji, ale zagwarantował, że jej lektura umożliwi poznanie podstawowych narzędzi i „oswojenie” się z interfejsem. Ponieważ polecenia są zbudowane schematycznie i posiadają podobny interfejs, opanowanie narzędzia w jednym poleceniu umożliwi Ci opanowanie innych poleceń, wykorzystujących te same narzędzia np. narzędzie wskazywania krzywych jest oznaczone tą samą ikoną we wszystkich poleceniach wymagających wskazania krzywych

6

Co znajdziemy w częściach III, IV i V?
Te części, autorstwa Marcina Antosiewicza, skierowane są do Tych z Państwa, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST) w środowisku NX, jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać Synchronous Technology, Synchronous Modeling i Realize Shape.

Część III pozwali Ci na poznanie sposobów pracy z Technologią Synchroniczną przy modelowaniu przestrzennym (Synchronous Modeling).

Część IV wprowadzi w unikalne możliwości Synchronous Technology w środowisku 2D.

Część V podręcznika poświęcona została nowemu narzędziu pozwalającemu na intuicyjne i swobodne modelowanie 3D, jakim jest Realize Shape.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury!

Więcej


Zaawansowana analiza wtrysku w NX

Grudzień 16 | kategoria: CAD, CAE, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

W ostatnim czasie w NX 9.0 pojawiło się nowe narzędzie Easy Fill Advanced pozwalające wykonać zaawansowaną analizę wtrysku. Symulacja wtrysku pozwala w szerokim stopniu uzyskać informację o zjawiskach zachodzących w gnieździe.

1

Rys.1 Widok menu z dodatkową zakładką zaawansowanej analizy wtrysku.

Więcej


CAMdivision – Pierwszy Platynowy Partner Siemens Industry Software w Polsce!

Październik 29 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 KomentarzyIX spotkanie VIP Polskich Biznes Partnerów Siemens Industry Software odbyło się w tym roku w dniach 15-17 października w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Na spotkaniu tym otrzymaliśmy – jako pierwsza (i jedyna dotychczas w historii) polska firma – zaszczytny status Platynowego Partnera Siemens Industry Software.

Do tego ekskluzywnego klubu należy zaledwie kilkanaście firm w Europie, a warunkiem członkostwa są m.in. wysokie poziom kompetencji i obroty finansowe z Siemens Industry Software.
CAMdivision jest firmą specjalizującą się w zaawansowanych wdrożeniach systemu NX – pakietów CAD & CAM oraz wysoko specjalistycznych aplikacji do konstrukcji form wtryskowych NX Mold Wizard i wykrojników NX Progressive Die Wizard oraz Solid Edge, Tecnomatix i Teamcenter.

CAMdivision - logo

To fantastyczne osiągnięcie dla naszej stosunkowo młodej firmy (jesteśmy na rynku 7 lat), której udało się osiągnąć tak wysoki poziom w krótkim okresie czasu. Jesteśmy tym bardziej usatysfakcjonowani, ponieważ większa część naszego sukcesu pochodzi z wdrażania oprogramowania na trudnych i wymagającym rynkach tj. w firmach związanych z przemysłem narzędziowym, lotniczym i samochodowym – powiedział Artur Bielicz prezes firmy CAMdivision Sp. z o.o.

Szczególne podziękowania za ten sukces należą się Pracownikom naszej firmy, którzy są wysokiej klasy specjalistami w swoich dziedzinach i stanowią wielką wartość w naszej firmie – dodaje Krzysztof Augustyn – dyrektor techniczny CAMdivision Sp. z o.o.

0-Platynowa_CAMdivision

 

W czasie spotkania podsumowano zakończony pełnym sukcesem rok finansowy 2014, (określony w firmie Siemens od 1 października do 30 września) i rozmawiano szeroko o planach na przyszłość i wprowadzanej już idei Industry 4.0: The Fourth Industrial Revolution!

Poza częściami oficjalnymi mieliśmy okazję brać udział w specjalnym szkoleniu prowadzonym przez zawodowego znawcę wina oraz zupełnie odmiennym w swym charakterze szybkim kursie żeglowania!

1-zagle

 

Podczas spotkania wręczono również inne doroczne nagrody dla partnerów biznesowych (w Polsce jest ich ponad dziesięciu) przyznane przez Siemens Industry Software.
Jako CAMdivision Sp. z o.o. odebraliśmy również nagrodę za Mistrzostwo Polski 2014 w kategorii „Największe obroty finansowe z Siemens Industry Software” i za „Największą liczbę nowych Klientów” w 2014 roku – czyli ponad 30% rynku oprogramowania!

Puchary

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i udaną współpracę!

Więcej


NX Realize Shape – zapis webinar!

Październik 25 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Dziękujemy za liczny udział w seminarium dotyczącym NX Realize Shape – przedstawiającym niezwykłą metodologię projektowania koncepcyjnego, która wykorzystuje zaawansowane podejście do tworzenia kształtów oparte na „Subdivision Shape”  – po raz pierwszy wprowadzona w wersji NX 9.

Narzędzie jest intuicyjne: można utworzyć kształt rozpięty na klatce, która może być wytłaczana, odchylana od prostoliniowości w poziomie, nachylana, obracana, powielana, itd. Można tworzyć klatki z krzywych lub polilinii i dzielić je stosownie do potrzeb bez utraty kontroli nad płynnymi przejściami.
Produkt końcowy to wysokiej jakości edytowalne w NX powierzchnie typu NURBS.
Pozwala to na szybką realizację pomysłów bez konieczności odnoszenia się do wiedzy eksperckiej.

Na kanale YouTube już teraz mogą się Państwo zapoznać z zapisem filmowym tego webinaru:

Temat: NX Realize Shape
– czyli praktyczne zagadnienia z modelowania powierzchniowego w NX CAD
Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/pokoju…
Prowadzący: Marcin Antosiewicz
Termin: 16 października (czwartek) 2014 r. – godz. 11.00-12.00

Każdy uczestnik otrzymał po Webinar linki do pobrania bezpłatnego podręcznika!

nx-synch-realize-okl

 

Dziękujemy Państwu za udział w webinar!

Więcej


NX Realize Shape – Webinar 16.10 (czwartek) o godzinie 11.00!

Październik 13 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Zapraszamy na seminarium dotyczące NX Realize Shape – to niezwykła metodologia projektowania koncepcyjnego, która wykorzystuje zaawansowane podejście do tworzenia kształtów oparte na „Subdivision Shape”  – po raz pierwszy wprowadzona w wersji NX 9.
Narzędzie jest intuicyjne: można utworzyć kształt rozpięty na klatce, która może być wytłaczana, odchylana od prostoliniowości w poziomie, nachylana, obracana, powielana, itd. Można tworzyć klatki z krzywych lub polilinii i dzielić je stosownie do potrzeb bez utraty kontroli nad płynnymi przejściami.
Produkt końcowy to wysokiej jakości edytowalne w NX powierzchnie typu NURBS.
Pozwala to na szybką realizację pomysłów bez konieczności odnoszenia się do wiedzy eksperckiej.

Temat: NX Realize Shape
– czyli praktyczne zagadnienia z modelowania powierzchniowego w NX CAD
Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/pokoju…
Prowadzący: Marcin Antosiewicz
Termin: 16 października (czwartek) 2014 r. – godz. 11.00-12.00

Rejestracja m.in. na: http://camdivision.pl/nx-realize-shape-webinar.html

Każdy uczestnik otrzyma po Webinar linki do pobrania bezpłatnego podręcznika!
nx-synch-realize-okl

 

Agenda NX Realize Shape:

 • Wybrane zagadnienia z modelowania powierzchni
 • Ogólne informacje na temat warunków przejść (G0, G1,G2).
 • Analiza powierzchni i ocena jakości połączenia.
 • Struktura i zasada działania modułu Realize Shape.
 • Zastosowanie wybranych funkcjonalności Realize Shape na przykładach.
 • Tworzenie designu postaci z wykorzystaniem Realize Shape.
 • Wizualizacja wykonanej postaci
 • Nowości w NX 10.0!

NX-10-Realize-Tube

 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej


NX 10 – Opis nowości – część 3.

Październik 10 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

W pierwszej części zostały opisane ogólne zmiany wprowadzone do pakietów NX CAD – szczegóły tutaj…
W drugiej zostały opisane ogólne zmiany wprowadzone do pakietów NX CAM – szczegóły tutaj…
W dzisiejszym wpisie opiszemy krótko kolejne zmiany wprowadzone do pakietów wytwarzania:

 • NX CMM – automatyczne tworzenie dokładnych i bezpiecznych ścieżek kontrolnych
 • NX CMM – tworzenie lepszej jakości części dzięki udoskonalonej analizie wyników
 • NX Product Line – szybkie projektowanie i wizualizacja linii produkcyjnych
 • NX Mold/Progressive – oprzyrządowanie

NX CMM – programowanie ścieżek pomiarowych

Zautomatyzowane funkcje programowania w NX CMM 10 umożliwiają tworzenie dokładnych i bezpiecznych ścieżek kontrolnych. Moduł analizy wyników pozwala na importowanie i porównywanie zestawów różnych wyników w celu poprawy procesu kontroli jakości.

 • Udoskonalenia służące automatycznemu unikaniu kolizji
  NX CMM ułatwia programowanie sekwencji pomiaru powierzchni i cech tworząc bezpieczne przejścia i ścieżki narzędzia. System monitoruje każdy ruch pod kątem możliwych kolizji, a następnie dostosowuje wektor wejścia lub oś narzędzia w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy.
  NX CMM 10 posiada rozbudowane i zautomatyzowane metody unikania kolizji dzięki wykorzystaniu ruchu do punktu pomiarowego. Na przykład, punkt umieszczony zbyt blisko innej powierzchni będzie automatycznie przesunięty na tyle, by uniknąć kolizji.
  Kolejna nowa opcja dostępna w NX 10 pozwala na usunięcie punktów pomiarowych, które mogą powodować kolizję. Możliwe jest także szybkie zastosowanie tablicy lub skanowanych punktów; w takim układzie w ostatecznym programie pozostają tylko te punkty, które gwarantują bezpieczny pomiar.

  NX_CMM_Collision avoidance
  Rys. NX CMM automatycznie dostosowuje ścieżki , aby zapobiec kolizji z­ sąsiednimi elementami

 • Ścieżki skanujące automatycznie połączone z PMI
  Połączenie NX CMM z PMI pozwala na wykorzystanie informacji o procesie produkcyjnym modelu bryłowego do automatycznego programowania pomiarów względem dostarczonych danych o położeniu i tolerancjach. Automatyczne programowanie połączenia z PMI zostało rozszerzone o operacje skanowania, które uzupełniają funkcje punktów kontrolnych. Zwiększa to znacznie możliwości zastosowań tej wydajnej metody automatyzacji, jako że pomiary metodą skanowania stosowane są coraz częściej.NX_CMM_Scanning_path_PMI
  Rys. Skanujące ścieżki kontrolne uruchomione automatycznie przy użyciu wbudowanych danych PMI
 • Zapisywanie wyników analiz
  NX CMM jest w stanie analizować wyniki pomiarów poprzez umieszczenie ich w środowisku graficznym i porównanie z gotową geometrią modelu. W programie NX CMM 10 pomiary te mogą być przechowywane w pliku części NX do dalszej analizy. Narzędzia pomiarowe NX mogą być użyte do wyświetlania odchyleń i tworzenia opisów do raportów. Kolejne pomiary mogą być zestawiane z poprzednimi, ponieważ procesy produkcyjne oraz jakość zmieniają się i podlegają doskonaleniu w czasie.NX_CMM_Data analysis - multiple results sets
  Rys. NX CMM pozwala zapisywać i analizować wiele zestawów wyników
 • Specjalne dane wyjściowe dla maszyny
  NX CMM wykorzystuje ten sam sprawdzony postprocesor co NX CAM w celu zapewnienia danych dla szerokiej gamy urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle. Jeśli chodzi o NX CMM 10, programy kontrolne mogą obejmować zdarzenia definiowane przez użytkownika (UDE), co zapewnia jeszcze większą elastyczność postprocesorów i dostarcza danych dla konkretnej maszyny. W systemie dostępnych jest szereg takich zdarzeń, ale użytkownik może tworzyć własne pod kątem konkretnych zastosowań.

Line Designer – Projektowanie kompletnych układów linii produkcyjnych na jednej platformie

NX 10 zawiera moduł Line Designer. Jest to zaawansowane narzędzie do projektowania i wizualizacji linii produkcyjnych. Zintegrowana platforma Siemens PLM Software pozwala na łatwe zestawienie zaprojektowanej linii z konkretnym planem produkcyjnym.
Ta ścisła integracja z funkcją planowania pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcyjnym. Ten proces można łatwo zoptymalizować poprzez modyfikację każdego etapu produkcji i możliwość zarządzania pojedynczymi zasobami, np. robotami lub urządzeniami.
Dzięki zasobom parametrycznym powiązanym z planem produkcyjnym można przeprowadzić dokładną analizę wpływu i uruchomić skuteczny proces zarządzania zmianą.
Posiadanie kompletnego rozwiązania do projektowania linii zintegrowanego z funkcją planowania produkcji jest niezbędne do określenia optymalnych procesów produkcyjnych.

Line_Designer_factory_lineRys. Projektowanie i wizualizacja układów linii produkcyjnych za pomocą Line Designer

 • Projektowanie koncepcji układu produkcji w NX
  Line Designer to kompletne rozwiązanie do planowania linii przeznaczone dla inżynierów produkcji. Parametryczny kernel NX pozwala na efektywny dobór komponentów do produkcji oraz łatwe wprowadzanie wszelkich zmian. Podczas modyfikacji wymiarów poszczególnych komponentów lub modyfikacji układu linii dochodzi do automatycznej aktualizacji i wprowadzenia zmian w całym projektowanym układzie.Line_Designer_Parametric_equipment
  Rys. Definiowanie komponentów za pomocą modelowania parametrycznego w NX
 • Na każdym etapie projektowania linii dostępna jest cyfrowa wizualizacja jej określonych komponentów.
  Odpowiednio wyposażona biblioteka urządzeń zarządzana jest przez Teamcenter, kompletny system do zarządzania danymi i procesami. Rozwiązanie zapewnia inżynierom pełną łączność z zasobami tej biblioteki. Po uzyskaniu połączenia ze środowiskiem biblioteki Teamcenter dostępny jest potężny silnik wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych z całej biblioteki bezpośrednio za pomocą NX.
  Aby efektywnie obsługiwać duże ilości złożonych danych, NX zapewnia zaawansowane rozwiązania takie jak projektowanie czwartej generacji (4GD) oraz technologię JT. 4DG oparte na komponentach umożliwia jednoczesne projektowanie obejmujące wiele różnych konfiguracji; poza tym jest skalowalne i możliwe do dostosowania do wielkiej liczby komponentów.  JT to tzw. technologia lekkich danych, która zapewnia wysokowydajną wizualizację i możliwości szerokiej współpracy.
 • Definiowanie całościowego procesu produkcji w jednym rozwiązaniu
  Siemens PLM Software to jednolita platforma produktów, narzędzi i funkcji do projektowania systemów produkcyjnych. Oprogramowanie obsługuje całą gamę procesów od fazy projektowania produktu i linii do jej wirtualnego uruchomienia.
  Układ produkcyjny powstały w aplikacji Line Designer może być zastosowany do weryfikacji procesu produkcyjnego przy użyciu oprogramowania Tecnomatix® przeznaczonego do cyfrowego odwzorowania produkcji. Korzystając z aplikacji Process Simulate można zweryfikować szeroki zakres zastosowań robotów i przeprowadzić symulację pracy kompletnego układu produkcyjnego, w tym zapewnić weryfikację stanowisk i gniazd oraz optymalne rozmieszczenie robotów. Symulacja procesów produkcyjnych pozwala na wygenerowanie optymalnego procesu produkcyjnego.
  Dzięki rozwiązaniu wirtualizacji procesu dostępnego w Tecnomatix możliwe jest korygowanie kodów sterownika logicznego (PLC) w środowisku wirtualnym przed ich uruchomieniem w rzeczywistych procesach. Dzięki symulacji i weryfikacji działania automatyki w środowisku wirtualnym można zadbać z wyprzedzeniem o prawidłowość działania procesów i znacznie skrócić czas rozruchu. Raporty wizualne mogą być zarządzane i udostępniane z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa.Line_Designer_Process_Simulate
  Rys. Weryfikacja zaprojektowanych linii produkcyjnych za pomocą Process Simulate.
 • Wizualne raporty i dokumentacja
  Line Designer pozwala na bezpośredni dostęp do informacji PLM projektowanego układu w Teamcenter.
  Line Designer wyświetla istotne informacje na temat każdego komponentu, w tym o jego rodzaju, zmianach projektowych, dostawcach, kosztach inwestycji i datach wersji.
  Dzięki trybowi 3D o wysokiej rozdzielczości (HD3D) dostępnemu w NX Visual Reporting można przeglądać dane o zarządzaniu cyklem życia produktu (PLM) i podglądać szczegóły w interaktywnym nawigatorze. Raporty wizualne mogą być skonfigurowane do wyświetlania oznaczonych kolorami informacji na temat modeli urządzeń do produkcji w podziale na ich wartość i właściwości. W ten sposób można dość szybko i intuicyjnie wizualizować komponenty w celu podjęcia decyzji „budować czy kupować“, w celu identyfikacji komponentów o dłuższym terminie dostawy lub określenia wszystkich dostawców oferujących wyposażenie dla danej linii produkcyjnej.Line_Designer_Visual_Reporting
  Rys. Bezpośredni dostęp i wyświetlanie właściwości komponentów w ­NX Visual Reporting.

Tooling – Oprzyrządowanie

Proces projektowania oprzyrządowania w NX 10 udostępnia dużą liczbę zmian mających na celu ułatwienie symulacji procesu produkcyjnego.
Polecenie „Utwórz kostkę” służy do tworzenia bloku lub walca wokół grupy wybranych obiektów. W NX 10 polecenie to tworzy cechy parametryczne ułatwiające aktualizację i modyfikację. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad metodą tworzenia, kształtem i wskazanymi referencjami. Udoskonalenia te automatyzują znaczną część procesu projektowania formy.

 • Biblioteka elementów standardowych
  Teraz szybciej i łatwiej można wyszukać potrzebne standardowe części w NX 10, ponieważ można zdefiniować zapamiętywanie wyników wyszukiwania w bibliotece części. Narzędzie do wyszukiwania można nawet umieścić bezpośrednio na pasku narzędzi NX w celu uzyskania szybszego dostępu.tool-design-library
 • Linia podziału
  Łatwiej jest także zaprojektować powierzchnie podziału dzięki nowej opcji rozszerzeń. Tworzone powierzchnie podziału mogą opierać się na zestawach połączonych krzywych lub krawędzi. Dzięki opcji rozszerzeń tworzenie powierzchni podziału może mieć miejsce w obszarach niedostępnych dla innych metod rozpinania powierzchni.parting_line_1parting_line_2
  Rys. Rozszerzenie upraszcza tworzenie linii podziału.
 • Symulacja procesu
  Nowatorskie podejście do projektowania tłoczników w NX 10 bazuje na ulepszeniach ukierunkowanych na potrzeby klienta. Poprawa funkcjonalności w obszarach gięcia wstępnego i odginania, projektowania podkładek regulacyjnych, wiercenia i tworzenia podłoży pomaga zasymulować rzeczywiste procesy produkcyjne, jak również wskazać metody korygowania problemów z narzędziem . Wszystko to pozwala tworzyć duże i nowatorskie kształty tłoczników.
  Dzięki NX 10 kontrola symulacji ruchu narzędzia jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Modele kinematyczne można łatwo zmienić, podobnie jak dane sterujące. Dostępne jest także wsparcie dla większej liczby typów krzywek i podnośników. Można również tworzyć definiowane przez użytkownika ruchy, takie jak ruch liniowy wzdłuż wektora lub ruch kątowy wzdłuż osi. Mając do dyspozycji takie opcje można łatwo i precyzyjnie zweryfikować poprawność formy lub tłocznika.

tool-design-simulation

 

W kolejnej części zostaną opisane zmiany w pakietach NX CAE.

Więcej


NX 10 – Opis nowości – część 2.

Październik 7 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Pierwsze oficjalne pokazy NX 10, czyli nadchodzącej nowej wersji odbywają się od wczoraj na PLM Europe – Siemens PLM Connection 2014 w Berlinie – szczegóły tutaj…

W pierwszej części zostały opisane ogólne zmiany wprowadzone do pakietów NX CAD – szczegóły tutaj…
W dzisiejszym wpisie opiszemy globalne zmiany wprowadzone do pakietów wytwarzania:

 • NX CAM – tworzenie lepszej jakości form/tloczników i przedłużanie żywotności narzędzi dzięki nowym technikom obróbki
 • NX CAM – lepsza wydajność obróbki i skrócony czas przygotowania modelu dzięki udoskonalonej funkcjonalności 5-osiowej
 • NX CAM – precyzyjna i szybsza obróbka wysokiej jakości łopatek wirnika
 • NX CMM – automatyczne tworzenie dokładnych i bezpiecznych ścieżek kontrolnyc
 • NX CMM – tworzenie lepszej jakości części dzięki udoskonalonej analizie wyników
 • NX Product Line – szybkie projektowanie i wizualizacja linii produkcyjnych
 • NX Mold/Progressive – …

W tej części przedstawimy nowe funkcje dedykowane poszczególnym branżom produkcji w NX CAM 10 czyli wydajne obróbka dzięki zastosowaniu adaptacyjnej strategii obróbki zgrubnej form i tłoczników, zoptymalizowane programowanie cech pryzmatycznych oraz wysokiej jakości wykończenie powierzchni złożonych elementów.

nx-10-nowosci- 0

Obróbka form i matryc

 • Zoptymalizowana obróbka zgrubna
  Nowe podejście do obróbki zgrubnej w programie NX pozwala na określenie optymalnego obciążenia narzędzia, zminimalizowanie jego zużycia i przedłużenie jego żywotności. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy obróbce bardziej skomplikowanych części wymagających zastosowania różnych technik obróbczych na różnych obszarach. NX stosuje kierunek obróbki od wewnątrz lub od zewnątrz, znajduje najlepszą dostępną pozycję początkową i sugeruje najlepszy sposób wejścia narzędzia do obrabianego materiału. Ten zautomatyzowany proces obejmuje każdy obszar i poziom obiektu, zapewniając optymalne warunki obróbki w każdym miejscu. Pozwala on także na znaczne skrócenie czasu programowania obróbki dla określonych rodzajów form i tłoczników.

NX-CAM-10-Optimized-roughing-regions

Rys. NX automatycznie dostosowuje optymalne techniki obróbki zgrubnej dla różnych obszarów obrabianego elementu.

 • Kontrola obszaru obróbki resztek
  NX 10 zapewnia ulepszone możliwości w zakresie obróbki resztek, co zapewnia lepszą żywotność narzędzia i wyższą jakość wykończenia powierzchni. Interaktywne funkcje sterowania obszarem obróbki zostały rozszerzone o obróbkę naroży, obróbkę pozostałości resztek w zagłębieniach oraz szereg wzorów obróbczych dla powierzchni stromych, płytkich i płaskich. Aby upewnić się, że dla danego obszaru wybrano najlepszą metodę obróbki, istnieje możliwość podglądu, zmiany i modyfikacji sekwencji obrabianych obszarów przed wygenerowaniem ścieżki dla narzędzia. Dzięki nowej możliwości kontroli obszaru dla obróbki naroży można szybko i niezawodnie zaprogramować pracę dla nawet najbardziej złożonych form i tłoczników matryc.

NX-CAM-10-Flowcut-cut-region-control

Rys. Kontrola obszaru obrabianego elementu umożliwia precyzyjne zaplanowanie ścieżek narzędzia przy obróbce resztek

nx-10-nowosci-boundary

Obróbka elementów pryzmatycznych

 • Fazowanie otworów
  Nowe opcje fazowania bazują na podejściu do obróbki opartej na wykorzystaniu wspólnych cech przy minimalizacji danych wejściowych. NX 10 pozwala na automatyczną kalkulację prawidłowej korekcji narzędzia względem obrabianych otworów i wygenerowanie kołowej ścieżki narzędzia przy użyciu powszechnej metodologii wykonywania otworów. Czas programowania i obróbki można skrócić przez fazowanie wielu otworów w ramach jednej operacji, nawet jeżeli otwory te ustawione są w rożnych kierunkach. Dodatkowa oszczędność czasu pojawia się, gdy skorzystamy z opcji użycia jednego narzędzia do fazowania otworów o różnych rozmiarach. Wizualizacja w czasie rzeczywistym pokazuje nieobrobiony materiał po każdej wykonanej czynności.NX-CAM-10-Chamfer-Milling

Rys. Zautomatyzowane fazowanie otworów o różnym kierunku ustawienia i rozmiarach.

 • Optymalne ścieżki wiercenia
  Zminimalizowanie trasy narzędzia i poprawa precyzji obróbki ma krytyczne znaczenie w przypadku wiercenia bardzo dużej ilości otworów. Nowe, zoptymalizowane sekwencjonowanie ścieżki obróbki w NX pozwala na ulepszenie operacji wiercenia poprzez określenie pożądanego wzoru wiercenia i wybór najlepszej pozycji startowej. Kolejna operacja może rozpocząć się tam, gdzie zakończyła się poprzednia.

NX-CAM-10-Drilling-sequence-rotary-part

Rys. Minimalizacja trasy narzędzia to poprawa precyzji obróbki dzięki zoptymalizowanym wzorom nawierceń.

 • Grupowanie cech
  Dzięki NX 10 można ograniczyć ilość czynności potrzebnych do obróbki elementu zawierającego wiele otworów. Korzystanie z obróbki uwzględniającej cechy elementu pozwala na automatyczną identyfikację, filtrowanie i grupowanie otworów. Otwory o podobnych cechach są programowane wspólnie tymi samymi narzędziami. Z perspektywy hali produkcyjnej zoptymalizowany proces obróbki może zmniejszyć potrzebę wymiany narzędzia, skrócić jego drogę i zwiększyć dokładność wiercenia.NX-CAM-10-Feature-groups

Rys. Elastyczne możliwości grupowania umożliwiają szybsze programowanie i efektywne wykonywanie podobnych otworów

nx-10-nowosci-drill

Kompleksowa obróbka części

 • Obróbka Swarf
  Dokładne, styczne ustawienie narzędzia względem geometrii łopatek można osiągnąć przy pomocy obróbki Swarf  w module NX Turbomachinery Milling. Łopatki o skomplikowanych kształtach mogą być wykańczane w jednym cyklu obróbki i z zastosowaniem całej długości narzędzia, co pozwala na uzyskanie powierzchni wysokiej jakości. Stopniowe podchodzenie narzędzia do materiału zapewnia obróbkę z obniżonym poziomem drgań, co dodatkowo poprawia jakość powierzchni. Operacja obsługuje frezy walcowe, zaokrąglone i stożkowe do wyznaczenia ścieżki narzędzia do obróbki elementu w jednym przejściu.

NX-CAM-10-Turbomachinery-milling-Swarf

Rys. Obróbka wykańczjąca łopatki wirnika za pomocą jednego przejscia

 • 5-osiowa obróbka elementów obrotowych
  Udoskonalone strategie zawarte w NX 10 ułatwiają planowanie efektywnych operacji obróbki 5-osiowej dla dużych elementów obrotowych, takich jak obudowy silników lotniczych. Po wyborze jednej krawędzi NX wygeneruje wszystkie niezbędne czynności obróbcze dla powierzchni walcowych. Ten rodzaj obróbki obrotowej sprawdza się najlepiej, gdy narzędzie wchodzi w materiał krawędzią natarcia. NX zapewnia kontrolę nad punktem styku i uwzględnia opcje zmian ustawienia w celu optymalizacji warunków obróbki.

NX-CAM-10-5axis-rotaryparts
Rys. Uproszczone programowanie  części obrotowych pozwala na szybkie generowanie 5-osiowych ścieżek

Usprawnienia dotyczą również możliwości wyświetlania ścieżek obróbki i punktów kontrolnych w różnych konfiguracjach.

nx-10-nowosci-path

 

W kolejnej części zostaną opisane zmiany w NX CMM, NX Product Line i Tooling.

Więcej


NX 10 – Opis nowości – część 1.

Październik 6 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Pierwsze oficjalne pokazy NX 10, czyli nadchodzącej nowej wersji odbywają się dzisiaj tj. 6 października na PLM Europe w Berlinie.

Siłą rzeczy dzisiejszy wpis i kolejne z racji jeszcze „tajności” NX 10.0 mają charakter ogólny, lecz wiele z tych informacji o kierunkach rozwoju nowej wersji z pewnością Państwa zainteresuje.

NX to zintegrowany system CAD/CAM/CAE, który w najnowszej wersji wprowadza szereg zmian do poszczególnych modułów zwiększających wydajność pracy na każdym etapie przygotowania wprowadzenia produktu na rynek.

Najważniejszym etapem projektowania jest wczesna faza koncepcyjna produktu. NX 10 oferuje narzędzia, takie jak NX Layout i NX Realize Shape, upraszczając  i przyspieszając tę fazę prac. Dzięki nowemu interfejsowi dotykowemu NX 10 to synonim niespotykanej wcześniej wszechstronności i łatwości poruszania się po wymagającym obszarze zaawansowanego projektowania.

Nowe możliwości w zakresie symulacji multi-dyscyplinarnych i elementów kompozytowych czynią z NX CAE najbardziej skuteczne narzędzie do projektowania i optymalizacji elementów szczególnie do przemysłu lotniczego i samochodowego.

Nowe funkcje dedykowane poszczególnym działom produkcji NX CAM umożliwiają szybsze programowanie i lepszą jakość powierzchni po obróbce. Bardziej efektywne programowanie operacji obróbki form i tłoczników, zoptymalizowane programowanie i wysokiej jakości wykończenie powierzchni zwiększa wydajność produkcji.

NX-10-introduction

Więcej


NX (9.0) Synchronous & Realize Shape – bezpłatna książka w PDF już dostępna!

Wrzesień 11 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Zgodnie z zapowiedziami jest już dostępna książka do NX Synchronous & Realize Shape.

Publikacja liczy 184 strony i jest dostępna bezpłatnie w formacie PDF wraz z dodatkowymi plikami do ćwiczeń i filmami instruktażowymi.
Podręcznik można zobaczyć na stronie: http://camdivision.pl/nx-cad-cam-ksiazki-pdf/

Tutaj mogą Państwo przejrzeć podręcznik on-line: http://issuu.com/camdivision.pl/docs/nx-cad-podstawy-preview

nx-synch-realize-okl

Publikacja jest dostępna w formie pliku PDF, a całości dopełniają pliki do ćwiczeń i filmy instruktażowe, na całość składa się więc:

 • NX (9.0) Synchronous Technology & Realize Shape – książka w PDF – 184 str. – całość 32 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – spakowane RAR – całość 20 MB
 • Filmy instruktażowe do ćwiczeń w formacie AVI – spakowane RAR – całość 900 MB

Podręcznik składa się z trzech części:

1) NX Synchronous Technology 3D
2) NX Synchronous Technology 2D
3) NX Realize Shape

Pierwsza część to aktualizacja i rozszerzenie już znanego podręcznika, który był tworzony do NX 8.0, zawiera opis możliwości technologii synchronicznej w odniesieniu do modeli 3D.
NX Synchronous Technology 3D to technika modelowania, która obejmuje także możliwość edycji nieparametrycznych plików pochodzących z innych systemów CAD (multi-CAD) wczytanych przez formaty pośrednie np. IGES, PARASOLID, STEP lub bezpośrednie np. CATIA V4 (*.exp, *.model), CATIA V5 (*.CATpart, *.CATproduct), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm), Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)…

Druga część dotyczy nowych możliwości technologii synchronicznej w 2D.
Synchronous Technology 2D jest to pakiet narzędzi uzupełniający standardowy przybornik szkicownika. Umożliwia szybkie wprowadzanie zmian. Do tej pory problematyczną rzeczą (czasem bardzo pracochłonną) było modyfikowanie w pełni ustalonego szkicu polegające na obracaniu, pozycjonowaniu, przesuwaniu krzywych itd. Użytkownik musiał najpierw usunąć więzy aby muc niektóre modyfikacje wykonać. Synchronous 2D umożliwia dynamiczną edycję bez konieczności żmudnego edytowania każdego wymiaru i wiązania.

Część trzecia to opis możliwości poleceń w odniesieniu do nowego modułu Realize Shape.
NX Realize Shape jest aplikacją przeznaczoną do szybkiego tworzenia designu. Posiada szereg poleceń umożliwiających plastyczne kształtowanie modelu. Każdy płat utworzonej powierzchni zewnętrznej modelu (razem z sąsiednimi) posiada niezbędne warunki brzegowe, gwarantujące płynne przejścia. Konstrukcja aplikacji graficznie jest podobna do szkicownika, z ta różnicą, że operujemy na bryłach, a nie na krzywych.

Więcej


NX 9.0 Realize Shape & Synchronous Technology – gotów!

Wrzesień 4 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX Realize Shape & Synchronous Technology – polski podręcznik w PDF jest już gotowy!
Trwają końcowe prace nad kompilacją filmów instruktażowych do poszczególnych ćwiczeń.

Podręcznik liczy 180 stron i będzie dostępny w formacie PDF bezpłatnie.

Dzisiaj do przejrzenia pełna wersja podręcznika:

NXREST_okladka

 

Więcej


NX 9.0 Realize Shape & Synchronous – bezpłatny podręcznik w PDF

Sierpień 27 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Kończą się prace nad nowymi książkami opartymi na najnowszej wersji NX 9.0. W tej chwili na finiszu jest skład podręcznika do NX Realize Shape & Synchronous Technology.

W NX 9.0 dodano szereg nowych funkcji i modułów oraz wprowadzono zakładkowy interfejs.
Całość podręcznika liczy ponad 160 stron i będzie dostępna bezpłatnie.
Dotychczasowy podręcznik do Synchronous jest dostępny
na na stronie http://camdivision.pl/nx-synchronous-ksiazka.html

NX Synch

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik będzie dostępny w formie elektronicznej (PDF) wraz z plikami NX do ćwiczeń (PRT) i filmami instruktażowymi (AVI). Podręcznik składa się z trzech części:

 • NX Synchronous Technology 3D
 • NX Synchronous Technology 2D
 • NX Realize Shape

Pierwsza część to aktualizacja i rozszerzenie już znanego podręcznika, który był tworzony do NX 8.0, zawiera opis możliwości technologii synchronicznej w odniesieniu do modeli 3D.

Druga część dotyczy nowych możliwości technologii synchronicznej w 2D, w odniesieniu do pracy na szkicach, wprowadzonej w NX 9.0.

St2D_Strona_01

St2D_Strona_02

 

 

 

 

 

 

 

 

Część trzecia to opis możliwości poleceń w odniesieniu do nowego modułu NX Realize Shape, wyposażonego w narzędzia umożliwiające szybkie tworzenie designu.
Na jego podstawie dalsze prace mogą wykonywać konstruktorzy-mechanicy dostosowując model pod względem technologicznym.

NX Realize Shape_Strona_03
NX Realize Shape_Strona_23
By w pełni wykorzystać podręcznik warto zamówić bezpłatną wersje testową NX
dostępną m.in. na tej stronie www.nxtrial.pl

Więcej


Klasyczny interfejs zniknie za rok

Sierpień 8 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

Wraz z wersją NX11 zostanie wycofana możliwość przełączania się na klasyczny interfejs z tradycyjnymi paskami ikon.

Pozostanie tylko wersja z tasiemką (Ribbon) oraz tryb Full Screen.
Osobiście preferuję Full Screen (prywatnie jestem minimalistą – im mniej gratów przed oczami tym ładniej).

Poza tym Full Screen po odpowiedniej konfiguracji jest nie do pobicia jeśli idzie o szybkość pracy.
Dodając do tego nowe możliwości manipulatorów 3D (np klawiatura numeryczna na ekranie) można nie odrywać dłoni od myszy i manipulatora.

endofclassic

Więcej


Webinar NX CAM Simulation & Verification – zapraszamy już 12 czerwca

Czerwiec 6 | kategoria: Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar dotyczący systemu NX CAM 9.0. Tym razem skupimy się na ostatnich etapach procesu programowania obróbki na maszynach CNC.

 • Temat: NX CAM 9.0 Simulation & Verification
  – czyli praktyczne zagadnienia związane z wirtualnymi maszynami w środowisku NX CAM
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/domowym zaciszu…
 • Prowadzący: Marek Pawlus
 • Termin: 12 czerwca (czwartek) 2014 r. – godz. 11.00-12.30
 • Rejestracja na: http://camdivision.pl/nx-cam-nc-simulation-webinar.html
Więcej


NX 9.0 Powierzchnie – zapis webinar…

Maj 23 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis Webinar dotyczący wybranych zagadnień z modelowania powierzchniowego w środowisku NX 9.0 CAD,  który odbył się 21 maja.

 • Temat: NX 9.0 Shape Studio & Realize Shape
  – czyli praktyczne przykłady zaawansowanego modelowania powierzchniowego w NX CAD
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/domowym zaciszu…
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz i Dariusz Jóźwiak
 • Termin: 21 maja (środa) 2014 r. – godz. 11.00-12.30

NX Realize Shape w NX 9 stanowi unikatowe środowisko projektowania swobodnych ksztaltów, sprawdzające się w przygotowywaniu produkcji wyrobów o mocno stylizowanych kształtach lub skomplikowanych powierzchniach. To jedyne rozwiązanie w branży, w którym płynnie zintegrowano najbardziej zaawansowane, łatwe w obsłudze i elastyczne narzędzia do projektowania form swobodnych z jednym z najlepszych pakietów oprogramowania CAD/CAM/CAE.

webinar NX Powierzchnie

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy
Zespół CAMdivision

Więcej


NX 9.0 Progressive Design – Webinar: Tłoczniki wielotaktowe…

Maj 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis Webinar dotyczący wspomagania konstrukcji tłoczników w środowisku NX Progressive Die Wizard,  który odbył się 8 maja o godzinie 11.

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Tłoczników wielotaktowych
  – czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/domowym zaciszu…
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz – autor książki o wspomaganiu konstrukcji tłoczników w NX Progressive…
 • …& tutaj informacja o książce NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych
 • Termin: 8 maja (czwartek) 2014 r. – godz. 11.00-12.00

NX 9.0 Progressive Design

 Agenda: NX 9.0 Progressive – wspomaganie procesu projektowania tłoczników wielotaktowych:

 • Analiza modelu
 • Tworzenie etapów pośrednich
  – Konwertowanie nieparametrycznej części do środowiska NX Sheet Metal
  – Automatyczne generowanie złożenia z etapami pośrednimi
  – Rozwijanie zagięć liniowych
  – Rozwijanie zagięć nieliniowych 
 • Tworzenie ażuru
 • Konstrukcja korpusu wykrojnika wielotaktowego
 • Tworzenie wkładek
 • Dodawanie elementów znormalizowanych
 • Automatyczne wykonanie wybrań i podcięć w płytach
 • Dodatkowe narzędzia wspomagające konstrukcję
 • Weryfikacja narzędzia: Symulacja ruchu i wykrywanie kolizji

Dziękujemy za udział w Webinar – zespół CAMdivision Sp. z o.o.

NX 9.0 Progressive Design

 

Więcej


NX 10.0 jesienią 2014 roku…

Kwiecień 26 | kategoria: CAD, System, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX 10.0… a nie NX 9.5 …
Przy okazji oficjalnej informacji  na temat „NX End of Maintenance Support” czyli o końcowych datach dotyczących wsparcia technicznego/ zagadnień związanych z poprzednimi/obecnymi wersjami NX…
…się dowiadujemy o zapowiadanej numeracji (obecnie jest dostępna wersja NX 9.0.1)…

………………………………………..

„…

SUBJECT: NX End of Maintenance Support
—————————————————————————-
Affected Software: NX 8.0.X, NX 8.5.X, NX 9.0.X, NX 10.0.X
Associated PR Number(s): N/A
Scope: All platforms
Revision: N/A
—————————————————————————-

PROBLEM:
Siemens PLM Software NX customers must be aware of the end dates of
standard maintenance for the NX suite of products.

REMEDY:
End of Maintenance dates for NX Release versions are listed below. These
dates represent when Siemens PLM Software will discontinue MP (Maintenance
Pack) support and customer specific patches (HF). No further updates or
fixes will be issued for the corresponding NX version after these dates.

___________________________________________________
| NX Release | End of Maintenance |
|____________________|____________________________|
| NX 8.0 | March 31, 2014 |
| NX 8.0.1 | June 30, 2014 |
| NX 8.0.2 | March 31, 2015 |
| NX 8.0.3 | March 31, 2015 |
| NX 8.5 | March 31, 2014 |
| NX 8.5.1 | December 31, 2014 |
| NX 8.5.2 | March 31, 2015 |
| NX 8.5.3 | December 31, 2015 |
| NX 9.0 | September 27, 2014 |
| NX 9.0.1 | March 31, 2016 |
| NX 9.0.2 | June 30, 2016 |
| NX 9.0.3 | September 27, 2016 |
| NX 10.0 | December 19, 2015 |
| NX 10.0.1 | December 31, 2016 |
| NX 10.0.2 | March 30, 2017 |
|____________________|____________________________|

—————————————————————————-
If any questions arise regarding this field bulletin, the
Global Technical Access Center may be contacted at:

All USA & Canada (800) 955-0000

If you are outside the United States and Canada, any questions
regarding this or any other SFB should be directed to your local
support office, quoting the SFB number.

…”

………………………….

Więcej


NX 9.0 Mold Design – Webinar: Formy wtryskowe…

Kwiecień 23 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis Webinar dotyczącego wspomagania konstrukcji form wtryskowych w środowisku NX Mold Wizard, który odbył się 16 kwietnia o godz. 11:

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Form wtryskowych
  – czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/pokoju…
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak – Konstruktor z kilkuset formami uruchomionymi w przemyśle…
 • …& autor książki NX Projektowanie Form wtryskowych
 • Termin: 16 kwietnia (środa) 2014 r. – godz. 11.00-13.00

NX 9.0 Mold Design

 

 Agenda: NX 9.0 Mold Design – wspomaganie procesu projektowania form wtryskowych:

 • Analiza technologiczności wypraski i symulacja wtrysku
 • Konstrukcja parametrycznego modelu 3D formy
 • Weryfikacja konstrukcji formy
 • Symulacja kinematyczna pracy formy
 • Automatyzacja procesu generowania dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D
 • Wykorzystanie istniejących modeli form w nowych projektach

Serdecznie dziękujemy za udział w Webinar – zespół CAMdivision Sp. z o.o.


NX 9.0 Mold Design

Więcej


Analiza Tolerancji czyli Webinar Variation Analysis (VSA)

Kwiecień 17 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis pierwszego polskiego Webinar dotyczącego Variation Analysis, który odbył się 3.04 (czwartek) o godz. 11.00

Webinar Siemens PLM Software, prowadził Dariusz Jóźwiak – CAMdivision Sp. z o.o. 

Poniżej przedstawiamy Państwu zapis filmowy tego Webinar:

Variation Analysis (VSA) – Tecnomatix Quality Management
Wybrane funkcjonalności VSA:

 • aktualizacja modeli użytych do analizy wraz z ich zmianami w środowisku CAD
 • różne metody analizy (Monte Carlo, maksymalnego dopasowania, ekstremów, High Low Median)
 • weryfikacja poprawności oznaczeń technologicznych
 • porównanie wyników z maszyny pomiarowej z wynikami VSA

  Variation Analysis (VSA) nie tylko wskazuje miejsca potencjalnych problemów z montażem czy eksploatacją poprzez zbyt szerokie tolerancje, lecz również wskazuje niepotrzebnie zawężone tolerancje podnoszące koszt na etapie oprzyrządowania czy przygotowania produkcji.
   

  variation-analysis-1

VSA umożliwia analizę z wykorzystaniem:

 • modeli 3D
 • całych złożeń
 • mechanizmów budowanych na modelach pochodzących z różnych systemów (użycie formatu JT)
 • informacji technologicznych (tolerancje) nanoszonych bezpośrednio na modelu 3D (PMI) i co się z tym wiąże braku konieczności przygotowania dokumentacji 2D variation-analysis-2 

Dlaczego przeprowadzać analizę?

 • Na co dzień mamy do czynienia z pojawianiem się niepasujących do siebie części, powstawaniem produkcji odpadowej, potrzebą przeprojektowania
 • Największy udział procentowy leży w niepowtarzalności wymiarów części gotowych
 • Każdego roku wydawane są miliony złotych na usuwanie problemów z jakością…

 Dziękujemy Państwu za udział w Webinar!

Więcej


NX Mold Wizard – baza elementów znormalizowanych w konstrukcji form wtryskowych.

Kwiecień 15 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX posiada specjalny moduł do projektowania form NX Mold Wizard, który jest wyposażony w bazy części znormalizowanych.
Dostępne są modele różnych producentów takich jak: HASCO, DME, FUTABA, MEUSBURGER, STRACK, MISUMI, …, oraz bazy polskiego producenta FCPK Bytów.

Zapraszamy na Webinar Formy wtryskowe w NX Mold Design, gdzie będzie można zobaczyć m.in. opisane tu rozwiązania:
Webinar NX Mold Wizard – środa 16 kwietnia o godzinie 11.
Rejestracja pod tym linkiem… 

Narzędzie do wstawiania elementów znormalizowanych składa się z dwóch okien. W pierwszym konstruktor definiuje rodzaj i parametry części, natomiast w drugim wyświetlany jest pomocniczy rysunek wspomagający edycję (rys.1). Do jednej części można dołączyć dowolną liczbę rysunków (np. całe normy). Przewijanie między rysunkami jest realizowane za pomocą strzałek (rys.1 b). W przypadku bazy FCPK Bytów (baza stworzona przez CAMdivision) liczbę dostępnych obrazków określa strzałka zlokalizowana z prawej strony okna (rys.1 c). Dodatkowo w dolnej części informacji graficznej wyświetlana jest norma (rys.1 d), która aktualizuje się dynamicznie podczas zmiany parametrów.

1

Rys.1 Okno Standard Part z bazą FCPK Bytów stworzona przez firmę CAMdivision.

Części umieszczone w bazie są powiązane z plikiem Excel, w którym znajdują się wszystkie parametry sterujące modelem. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi modyfikować modelu i znać zasad parametryzacji. Oprócz pojedynczych części najnowsza baza FCPK Bytów zawiera całe zestawy modeli wstawianych do formy. Do takich zestawów można zaliczyć komplet zamków bocznych, komplet cofaczy, zespół prowadzący płyty wypychaczy (rys.2) itd.

2

Rys.2 Zespół prowadzący płyty wypychaczy z możliwością wykonania prowadzenia od strony matrycowej.

 Każda część prt (plik formatu NX) składa się z dwóch brył, przypisanych do zestawu obiektów TRUE i FALSE. Pierwszy zestaw określa bryłę katalogową (wykorzystaną do konstrukcji narzędzia), natomiast drugi bryłę używaną do wykonywania otworu w płytach (rys.3).

3

 Rys.3 Tuleja wtryskowa zawierającą bryłę TRUE i FALSE.

Wstawiane części są automatycznie pozycjonowane w osi Z (np. wypychacz obsadzony w płycie wyrzutnika)
Oprócz pojedynczych części znormalizowanych program zawiera bazę całych złożeń (korpusów) sterowanych parametrami. Na podstawie parametrów są przypisywane wysokości płyt, położenie oraz norma.

4

 Rys.4 Korpus formy

W pełni sparametryzowany korpus zapewnia uporządkowaną pracę i eliminuje błędy występujące przy tradycyjnym budowaniu złożeń. Konstruktor skupia się wyłącznie na budowanym narzędziu. Korzystając z podstawowej bazy czas konstrukcji skraca się do 50%. Natomiast w przypadku bazy w pełni dostosowanej do standardów firmy skraca się nawet do 75% w porównaniu ze standardowym modelowaniem.

Marcin Antosiewicz, CAMdivision Sp. z o.o.

Więcej


Czy można jakoś zapisać swoją tabelkę, tak by była domyślnym szablonem

Kwiecień 2 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

musisz utworzyć własną formatkę z tabelka
http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/

Więcej


NX – Analiza technologiczna wypraski

Marzec 23 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym projektowanie i wytwarzanie wyrobów oraz narzędzi. W dobie szybkiego rozwoju producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania modeli oraz narzędzi do ich produkcji.

Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale mają być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji. Często kompromis miedzy ceną narzędzia a odpowiednim modelem, który komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Często jest to brak znajomości zasad odformowania modeli w formie. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Dodatkowo kolejnym aspektem wpływającym na cenę formy są zmiany, wynikające z błędnie wykonanego detalu. NX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów wyrobów i pozwala przeprowadzić niezbędne analizy gotowego modelu w celu wykluczenia jak najwięcej potencjalnych zagrożeń.

Do najczęściej przeprowadzanych analiz można zaliczyć analizę: kątową (pochyleń), podcięć, grubości, wtrysku, promieni, regionów, jakości modelu, analizę typu Check-Mate.

Dodatkowe informacje na temat opisanych poniżej zagadnień znajdą Państwo ponadto:

 • Webinary i Warsztaty o rozwiązaniach w NX CAD/CAM –  informacje na www.nxmold.pl
 • Książki dotyczące NX Formy wtryskowe, Tłoczniki… – informacje na www.nxcad.pl

Analiza kątowa

Jest to pierwsza analiza, jaką konstruktor powinien wykonać po utworzeniu modelu. Pozwala odszukać ścianki, dla których kąt nie został naniesiony. Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas usuwania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową w NX można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na podstawie mapy kolorów (rys.1). Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.
Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych.

Analiza technologiczna

Rys.1. Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku formowania.

 

Analiza podcięć

Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu, których nie da się zaformować góra-dół. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe elementy ruchome, umożliwiające uwolnienie wypraski. Do podcięć można także zaliczyć miejsca, w których konstruktor popełnił błąd i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę.
Do analizy podcięć służy także analiza HD3D (rys.2).

Analiza technologiczna

Rys.2. Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D.

Analiza grubości

Analiza grubości pozwala wychwycić miejsca o nadmiernych pocienieniach lub pogrubieniach (tzw. węzły cieplne (rys.3)). W miejscu pogrubień może pojawić się wciąg, czyli zapadnięcie ścianki, natomiast w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć. Ponadto analizę tę można wykorzystać do badania poprawnie nadanej grubości żeber. Żebro o grubości głównej ścianki detalu spowoduje zapadnięcie się owej ścianki. Wykorzystując możliwość wprowadzania zakresów kątowych, można przypisać zalecany zakres kąta dla żeber np. 0.5-0.6 grubości głównej ścianki. Każda ścianka o niepoprawnej grubości wykryta przed wykonaniem narzędzia nie wymaga nakładu finansowego.

 Analiza technologiczna

Rys.3. Badanie grubości detalu podając zakres (przedział grubości).

Analiza wtrysku

Wbrew pozorom analiza wtrysku niekoniecznie jest wykorzystywana wyłącznie przez konstruktorów form. Konstruktorzy wyrobów często używają jej do zaplanowania punktów wtrysku. W jakim celu? Po to, żeby np. określić miejsce łączenia, w którym zazwyczaj pojawia się ślad. Odpowiednio dobrany punkt wtrysku pozwala przenieść linie łączenia na promienie, gdzie jest mniej widoczna lub w miejsce nieosiągalne dla oka (np. w miejscu łączenia jednego detalu z drugim). Ponadto, mając do dyspozycji mapę chłodzenia detalu, można określić, czy różnice temperatur są na tyle duże, że mogą powodować paczenie (zniekształcenie) detalu. W takim przypadku często dołożenie odpowiedniego użebrowania może pomóc i zabezpieczyć przed wprowadzaniem zmian na gotowym narzędziu.

Analiza technologiczna

Rys.4. Analiza wtrysku pokazująca czas wypełnienia formy.

Analiza promieni

W niektórych gałęziach przemysłu (np. przemyśle samochodowym) niezbędne jest przeprowadzenie analizy promieni. Taka analiza ma na celu zbadanie promienia, z którym może być bezpośredni kontakt głowy pasażera samochodu podczas uderzenia. Zbyt mały promień może powodować rozcięcia skóry już przy uderzeniu z małą prędkością. W zależności od koncernu samochodowego promień może się wahać np. w przedziale 2.5-5mm. Oczywiście na wartość tego promienia wpływa wiele czynników. Analiza promieni odbywa się podobnie jak analiza kątowa, poprzez nakładanie mapy kolorów (rys.5).

Analiza technologiczna

Rys.5. Mapa kolorów obrazująca wartość promienia na modelu wypraski.

Analiza regionów

Analiza umożliwia automatyczne wykrycie ścianek w wybranych przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie kolorów na detal wg przyjętych zakresów. Dzięki takiej funkcjonalności można wykonać dokumentację z zaznaczonymi miejscami, w których trzeba będzie wykonać suwaki, skosy lub dokonać zmian kąta.

Analiza technologiczna

Rys.6. Analiza regionów (polski interfejs)

Analiza Jakości modelu

Jest analizą jaką konstruktor powinien wykonać przed przekazaniem modelu do konstruowania narzędzi. Analiza pozwala na wychwycenie błędów geometrycznych wynikających np. z błędnie przyjętej tolerancji modelowania. Pozornie wydaje się, że błędy rzędu kilku setnych milimetrów znacząco nie wpłyną na jakość modelu. Jest to słuszne stwierdzenie, ale tylko dla dużych wyprasek. W niektórych branżach (medycyna) występują precyzyjne elementy, których tolerancja wykonania wynosi 0.01mm. W tym przypadku błąd modelu rzędu 0.02mm może całkowicie zdyskwalifikować wyrób.

Analiza Check-Mate

Analiza umożliwia sprawdzenie poprawności cech w drzewie operacji. Konstruktor konstruując detal wykonuje liczne operacie. Podczas zmian włącza i wyłącza je oraz modyfikuje. W przypadku modeli zawierających kilkaset operacji nie jesteśmy w stanie wizualnie sprawnie przeglądać drzewa operacji i sprawdzić czy któraś z nich jest błędna lub szkic jest poprawnie ustalony. Analiza Check-Mate umożliwia miedzy innymi zweryfikowanie i wykrycie ewentualnych błędów.

W niniejszym artykule zostały opisane tylko jedne z ważniejszych narzędzi wspomagających weryfikacje modeli wyprasek. Należy pamiętać, że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej nie pomogą wykonać dobrego detalu. W połączeniu z wykwalifikowanym konstruktorem wyrobów pozwolą wyeliminować większość błędów występujących w procesie konstruowania.

Autor:  Marcin Antosiewicz, CAMdivision

Więcej


NX Projektowanie form wtryskowych – książka już dostępna!

Marzec 16 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

CAMdivision Sp. z o.o. wprowadza na rynek kolejną pozycję dotyczącą oprogramowania NX.  Firma posiada status Top European Partner Siemens PLM for NX Product Engineering Software FY2013 i udostępniła już w 2013 roku bezpłatny podręcznik  (w formie pliku PDF) do NX Synchronous Technology oraz w bieżącym roku 2014 książkę NX Konstrukcja tłoczników wielotaktowych.
Teraz nadszedł czas na specjalistyczną publikację do projektowania form wtryskowych.

Projektowanie form wtryskowych

 Publikacja omawia szczegółowo zagadnienia związane z projektowaniem form wtryskowych w specjalistycznym pakiecie NX Mold Wizard. W szczegółach wygląda to tak:

 • Autor: Dariusz Jóźwiak
 • Data wydania: 2014/03
 • ISBN: 978-83-934410-3-7
 • Stron: 400, Format: 166×235,
 • Oprawa: miękka. Wydruk: kolorowy.
 • Książka zawiera DVD z plikami do ćwiczeń oraz filmami przedstawiającymi ćwiczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością książki w trzech krokach czyli:

NX Mold Wizard to specjalny pakiet do wspomagania projektowania form wtryskowych umożliwiający:

 • przeprowadzenie analizy technologiczności wypraski,
 • tworzenie parametrycznego modelu 3D formy,
 • symulację kinematyczną pracy formy,
 • przygotowanie dokumentacji 2D,
 • generowanie elektrod.

Program zachowuje pełną asocjatywność na każdym etapie projektowania narzędzia. Zmiany wprowadzone na modelu 3D wypraski, odwzorowywane są na powierzchniach formujących wszystkich elementów gniazda formującego formy (łącznie z mechanizmami uwalniania wypraski) i w dokumentacji wykonawczej.

Projektowanie form wtryskowych

 Książka podzielona jest na trzy główne części:

 • I. Część – na prostym przykładzie sam proces projektowania. Ideą tej części jest zapoznanie użytkownika z kolejnymi etapami. Dlatego, mimo iż użytkownik krok po kroku jest prowadzony przez każdy etap, nie przedstawiono szczegółowo użytych poleceń, pominięto powtarzające się kroki oraz analizę wstępną modelu (geometrii, tolerancji, pochyleń itd.) przyjmując jako punkt wyjścia – model wyrobu nie wymagający korekt.
 • II. Część – zawiera szczegółowe omówienie poleceń NX Mold Wizard używanych na poszczególnych etapach konstrukcji kompletnej formy wtryskowej.
 • III. Część – projekt formy wtryskowej: forma dwukrotna (dwa identyczne gniazda formujące), zimne kanały dolotowe, gniazda obsadzone w płycie i przykręcone śrubami, korpus bez płyty oporowej stempla, napęd płyt wypychaczy przez zderzak z kołnierzem….

Życzę przyjemnej lektury i owocnej pracy!
Dariusz Jóźwiak

Więcej


Książka NX Projektowanie tłoczników – już dostępna!

Marzec 6 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

CAMdivision Sp. z o.o. wprowadza na rynek kolejną pozycję dotyczącą oprogramowania NX.  Firma posiada status Top European Partner Siemens PLM for NX Product Engineering Software FY2013 i udostępniła już w 2013 roku bezpłatny podręcznik  (w formie pliku PDF) do NX Synchronous Technology – teraz nadszedł czas na specjalistyczną publikację do projektowania tłoczników.

Projektowanie tłoczników

Publikacja jako pierwsza na polskim rynku omawia zagadnienia związane z projektowaniem tłoczników wielotaktowych w specjalistycznym pakiecie NX Progressive Die Wizard. W szczegółach wygląda to tak:

 • Autor: Marcin Antosiewicz
 • Data wydania: 2014/03
 • ISBN: 978-83-934410-2-0
 • Stron: 400, Format: 166×235,
 • Oprawa: miękka. Wydruk: kolorowy.
 • Książka zawiera DVD z plikami do ćwiczeń oraz filmami przedstawiającymi ćwiczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością książki w trzech krokach czyli:

 NX PDW (Progressive Die Wizard) to kreator tłoczników wielotaktowych w NX. Maksymalizuje wydajność poprzez automatyzację sprawdzonych w przemyśle procesów. Poczynając od rozwinięcia części blaszanej, kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy procesu tworzenia tłocznika wielotaktowego, usprawniając procesy oraz automatyzując zadania tworzenia narzędzi tnących i gnących na odpowiednich stacjach. W efekcie prowadzi to do znaczących oszczędności czasu opracowania narzędzia.

Od Autora:
„…Serdecznie dziękuję za zainteresowanie niniejszą pozycją. Motywacją do napisania książki była chęć przekazania wiedzy umożliwiającej użytkownikowi polepszenie komfortu pracy.
Ponadto chciałem pokazać, że używając narzędzi we właściwy sposób, jesteśmy w stanie lepiej konkurować z inżynierami z innych krajów i wspierać rodzimy przemysł. Pamiętajmy, że nawet najlepsze narzędzie do wspomagania konstrukcji nie przyspieszy pracy, jeśli będzie używane niewłaściwie.

Zawarte w książce informacje mają stanowić kompendium wiedzy, zarówno dla użytkowników, którym zależy na wykorzystaniu tylko podstawowych narzędzi, jak i bardziej wnikliwych, chcących poznać wszystkie dostępne możliwości.

NX Tloczniki - kartki

 Książki nie należy traktować jako pozycji opisującej konstrukcję wykrojników. Jest to pozycja przedstawiająca możliwości systemu i wspomagająca pracę konstruktorów. Pamiętajmy, że nawet najlepsze narzędzie nie zastąpi wiedzy, którą konstruktorzy zdobywają latami wraz z ilością wykonanych konstrukcji i rozwiązanych problemów.

Zachęcam do zapoznania się z całym materiałem. Jestem przekonany, że książka pozwoli zrozumieć funkcjonowanie programu i sprawi, że praca będzie bardziej efektywna. Po poznaniu systemu konstruktor będzie mógł się skupić na wykonaniu narzędzi, a nie na zmaganiu z obsługą programu….”

Życzę przyjemnej lektury i owocnej pracy!
Marcin Antosiewicz

PS. Za dwa tygodnie będzie dostępna kolejna pozycja autorstwa Dariusz Jóźwiaka:
tj. NX Projektowanie form wtryskowych!

1-NX Formy wtryskowe

Więcej


Baza FCPK Bytów w NX Mold Wizard

Luty 16 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX został wyposażony w zautomatyzowaną aplikację do projektowania form (Mold Wizard), w której zastosowano rozbudowane bazy części znormalizowanych. Dostępne są modele różnych producentów takich jak: HASCO, DME, FUTABA, MEUSBURGER, STRACK, MISUMI itd. Zakończyły się właśnie prace nad budową parametrycznej bazy polskiego producenta normaliów FCPK Bytów.

Narzędzie do wstawiania elementów znormalizowanych składa się z dwóch okien. W pierwszym konstruktor definiuje rodzaj i parametry części, natomiast w drugim wyświetlany jest pomocniczy rysunek wspomagający edycję (rys.1).

NX Mold Wizard

Rys.1 Okno Standard Part z bazą FCPK Bytów stworzoną przez  firmę CAMdivision.

Do jednej części można dołączyć dowolną liczbę rysunków (np. całe normy). Przewijanie między rysunkami jest realizowane za pomocą strzałek (rys.1 b). W przypadku bazy FCPK Bytów (baza dostępna od marca 2014 r.) liczbę dostępnych obrazków określa strzałka zlokalizowana z prawej strony okna (rys.1 c).  Dodatkowo w dolnej części informacji graficznej wyświetlana jest norma (rys.1 d), która aktualizuje się dynamicznie podczas zmiany parametrów.  

Części umieszczone w bazie są powiązane z plikiem Excel, w którym znajdują się wszystkie parametry sterujące modelem. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi modyfikować modelu i znać zasad parametryzacji. Oprócz pojedynczych części najnowsza baza FCPK Bytów zawiera całe zestawy modeli wstawianych do formy. Do takich zestawów można zaliczyć komplet zamków bocznych, komplet cofaczy, zespół prowadzący płyty wypychaczy (rys.2) itd.

NX Mold Wizard 

Rys.2 Zespół prowadzący płyty wypychaczy z możliwością wykonania prowadzenia od strony matrycowej

Każda część prt (plik formatu NX) składa się z dwóch brył, przypisanych do zestawu obiektów TRUE i FALSE. Pierwszy zestaw określa bryłę katalogową (wykorzystaną do konstrukcji narzędzia), natomiast drugi bryłę używaną do wykonywania otworu w płytach (rys.3).

NX Mold Wizard

 Rys.3 Tuleja wtryskowa zawierającą  bryłę TRUE i FALSE.

Wstawiane części są automatycznie pozycjonowane w osi Z (np. wypychacz obsadzony w płycie wyrzutnika). Oprócz pojedynczych części znormalizowanych program zawiera bazę całych złożeń ( korpusów ) sterowanych parametrami. Na podstawie parametrów są przypisywane wysokości płyt, położenie oraz norma. 

NX Mold Wizard

Rys.4 Korpus formy

W pełni sparametryzowany korpus zapewnia uporządkowaną pracę i eliminuje błędy występujące przy tradycyjnym budowaniu złożeń. Konstruktor skupia się wyłącznie na budowanym narzędziu.

Korzystając z podstawowej bazy czas konstrukcji skraca się do 50%. Natomiast w przypadku bazy w pełni dostosowanej do standardów firmy skraca się nawet do 75% w porównaniu ze standardowym modelowaniem.  

Autor: Marcin Antosiewicz, CAMdivision

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz. 6 – Tworzenie elektrod

Luty 9 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne Seminarium NX Mold & Die Design, dotyczące wspomagania projektowania i obróbki form wtryskowych i tłoczników, które odbędzie się 13 lutego w Rzeszowie
– zapisy i szczegóły na stronie http://nxmold.pl

Tymczasem w kolejnym artykule poświęconym tematyce form opisujemy zagadnienia związane z projektowaniem elektrod.

NX jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. Składa się z szeregu aplikacji wspomagających projektowanie wyrobów, narzędzi oraz programowanie obróbki. W niniejszym artykule zostaną przedstawione narzędzia wspomagające tworzenie technologii i konstruowanie elektrod. W celu dopełnienia funkcjonalności NX Mold Wizard,  zbudowano aplikację Electrode Design, która stanowi integralną część automatyzującą tworzenie modeli elektrod do obróbki elektroerozyjnej gniazd formujących.

   W dobie szybkiego rozwoju niezbędne jest przyspieszenie prac związanych z wytwarzaniem produktów. W dzisiejszych czasach narzędzia, takie jak formy wtryskowe „żyją” krótko. W związku z tym, podczas wytwarzania, technolodzy starają się do minimum ograniczyć tworzenie dokumentacji papierowej, gdyż dzięki temu można zaoszczędzić dużo czasu. Ponadto prawdopodobnie ta technologia nie byłaby wykorzystana kolejny raz, gdyż zazwyczaj jest wykonywana tylko jedna forma wtryskowa na dany detal.

Definiowanie metod obróbki  
Do tworzenia dokumentacji bezpośrednio na modelu 3D służy polecenie Manufacturing Geometry (rys.1).
NX Mold

 Rys.1. Okno polecenia Manufacturing Geometry.

Umożliwia przypisanie wybranych ścian do danej metody obróbki. Definiowanie ścian jest intuicyjne i odbywa się w ten sam sposób dla wszystkich metod. Użytkownik wybiera rodzaj obróbki i zaznacza ścianki, które będą obrabiane (rys.2).  

NX Mold

 Rys.2. Zdefiniowane grupy ścianek do drążenia jedną elektrodą.

Ostatecznie do wszystkich ścianek zostaje przypisany kolor (rys.3) i atrybut, umożliwiający rozpoznanie ścianek dla danej strategii obróbki. Wskazane ścianki można wybrać jednym kliknięciem, co skraca czas wykonywania programów.  

NX Mold

Rys.3. Zdefiniowane metody obróbki stempla, pokazane w postaci pokolorowanych ścianek.

 

Automatyzacja procesu tworzenia elektrod
W procesie wykonywania form wtryskowych bardzo często tworzy się duże ilości elektrod. Wykonywanie elektrod jest procesem pracochłonnym i często generuje wiele błędów, które kończą się na napawaniu, a nawet wykonaniu nowego gniazda formującego. Do takich błędów można zaliczyć pomyłki wynikające z błędnie podanego najazdu, rozpalenia lub obrócenia niesymetrycznej elektrody o 180 stopni. NX Electrode Design praktycznie do zera eliminuje wymienione wyżej błędy, gdyż np. automatycznie podaje najazdy między środkiem elektrody a wyznaczonym układem odniesienia wkładu formującego. Moduł posiada podobną strukturę do MW (rys.4).  

NX Mold

Rys.4. Pasek narzędzi Electrode Design.

Poniżej zostały przedstawione podstawowe możliwości aplikacji Electrode Design oraz kolejność postępowania podczas projektowania elektrod.

1. Rozpoczęcie projektu – w pierwszej kolejności użytkownik definiuje część, dla której będą tworzone elektrody, przedrostek automatycznie dopisywany do każdej elektrody oraz układ, od którego będą podawane najazdy dla każdej elektrody (rys. 5).  

NX Mold

Rys.5. Definiowanie układu współrzędnych do automatycznego określania najazdów elektrod.

2. Definiowanie części roboczej elektrod  określanie części roboczej elektrod może odbywać się na kilka sposobów. W przypadku kształtów zamkniętych (żeber, prowadnic) część robocza jest tworzona automatycznie, bez ręcznej ingerencji w kształt (rys.6).  

NX Mold

Rys.6. Automatyczne tworzenie części roboczej elektrody.

3. Wstawianie bazy dla elektrod – dodawanie bazy jest procesem w pełni zautomatyzowanym. Użytkownik nie musi mierzyć wielkości części roboczej elektrody, aby dobrać bazę. Program automatycznie dobiera jej rozmiar. Wielkość wszystkich dostępnych baz można standaryzować przez wpisanie odpowiednich wartości w pliku Excela. Ważne jest to, iż podczas wstawiania bazy użytkownik decyduje, czy część robocza ma być dociągnięta do niej przez przedłużenie istniejących ścianek, czy utworzenie wyciągnięcia w kierunku osi ZC (rys.7).

NX Mold

Rys.7. Dodawanie bazy  z automatycznym pozycjonowaniem.

4. Dodawanie oprawki – na pierwszy rzut wydaje się, że dodawanie oprawek jest elementem zbędnym, który może zaciemniać całe złożenie. Jednakże należy pamiętać, że tworząc elektrodę nie jesteśmy pewni, czy jest ona symetryczna dopóki nie zostanie pomierzona. Jeżeli używamy uchwytów EROWY wyposażonych w chip, oprawka zapobiega niekontrolowanym odwróceniem elektrody (rys.8). Wszystkie informacje dotyczące elektrody są zapisywane we właściwościach pliku, co umożliwia ich szybkie użycie.

NX Mold

Rys.8. Elektroda z wstawioną oprawką.

5. Generowanie dokumentacji płaskiej – NX automatycznie tworzy arkusze rysunku z najazdami bez ręcznej ingerencji użytkownika. Jednym kliknięciem można wygenerować rysunki dla wszystkich elektrod z kompletnymi najazdami (rys. 9).  

NX Mold

Rys.9. Wygenerowany rysunek płaski z wymiarami najazdów elektrody.

6. Kopiowanie elektrod – kopiowanie elektrod jest szczególnie ważne wtedy, gdy w gnieździe formującym występuje kilka takich samych żeber. Co  ciekawe, w tym przypadku definiowanie pozycji odbywa się przez wskazanie ścianek, a nie punktów. Dzięki temu nie musimy znać położenia żebra, aby spozycjonować elektrodę. Wystarczy wskazać ściankę startową i ściankę końcową (rys. 10). Dodatkowo program nie pozwoli wskazać ścianki, która różni się od początkowej. Kopiując elektrody, można także uzyskać ich lustrzane odbicie, jeśli istnieje taka konieczność.  

NX Mold

Rys.10. Kopiowanie elektrod (polski interfejs).

7. Rysunek złożeniowy  w ostatniej fazie tworzenia elektrod NX automatycznie generuje zestawienie  (rys.11) wszystkich elektrod, co zapobiega pominięciu którejś z nich podczas drążenia.

NX Mold

Rys.11. Rysunek złożeniowy elektrod.

Podsumowując,  można śmiało stwierdzić, że automatyzacja przy tworzeniu elektrod przyspiesza pracę i eliminuje większość błędów popełnianych podczas tradycyjnego ich tworzenia.

Autor: Marcin Antosiewicz – CAMdivision

Poniżej pozostałe części artykułów:

Cz.1 NX & Formy wtryskowe cz. 1

Cz.2 NX & Formy wtryskowe cz. 2

Cz.3 NX & Formy wtryskowe cz. 3

Cz.4 NX & Formy wtryskowe cz. 4

Cz.5 NX & Formy wtryskowe cz. 5

Więcej


Seminarium NX Mold & Die Design czyli Formy i tłoczniki w Rzeszowie!

Styczeń 29 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne Seminarium NX Mold & Die Design, dotyczące wspomagania projektowania i wytwarzania form wtryskowych i tłoczników, które odbędzie się 13 lutego w Rzeszowie
– zapisy i szczegóły na stronie http://camdivision.pl/nx-mold.html

NX-Mold-Design-Rzeszow

 • Temat: Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania Form i Tłoczników
  – czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów przy wdrożeniach oprzyrządowania
 • Miejsce: Katedra Przeróbki Plastycznej – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 
  Politechniki Rzeszowskiej
  – Rzeszów, Aleja Powstańców Warszawy 8, Sala L-125
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak i Marcin Antosiewicz
  – Konstruktorzy mający na swoim koncie kilkaset uruchomionych form w przemyśle
 • Termin: 13 lutego (czwartek) 2014 r. – godz. 9.00-15.00

NX nxmold

 • Zaprezentujemy Państwu:
 • NX Mold Wizard – wspomaganie procesu projektowania form wtryskowych:
  • przeciwdziałanie wadom wyprasek na etapie koncepcji formy • analiza technologiczności wypraski i symulacja wtrysku • konstrukcja parametrycznego modelu 3D formy
  • weryfikacja konstrukcji formy • symulacja kinematyczna pracy formy • automatyzacja procesu generowania dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D
  • wykorzystanie istniejących modeli form w nowych projektach
 • NX Progressive Die Wizard – projektowanie tłoczników wielotaktowych
 • One Step Formability – nieliniowe rozwinięcia blach
 • FCPK Bytów – premiera bibliotek 3D części znormalizowanch w NX Mold Wizard
 • NX CAM – generowanie obróbki form i prototypów dla frezarek 3-5 osiowych
 • Książka NX Mold Design & NX Progressive Die Wizard – nowe polskie ksiązki

   

NX razem

Ponadto będą Państwo mieli okazję zapoznać się z najnowszymi propozycjami w zakresie:

 • Katedra Przeróbki Plastycznej – studia podyplomowe z konstrukcji form wtryskowych
 • Firma INNpuls – oferta z zakresu szkoleń technicznych refundowanych z funduszy EU
 • Sandvik Coromant – najnowsza oferta narzędzi do obróbki form i matryc

Przedstawicieli firm zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie poprzez:
• mail: nxmold@camdivision.pl
• lub telefon stacjonarny: 71 780 30 20
• lub telefon komórkowy: 500 20 60 79
• lub proszę wypełnić formularz dostępny na stronie http://camdivision.pl/nx-mold.html

Zapraszamy!

Więcej


NX CAM Foundation – więcej niż przeglądarka…

Styczeń 19 | kategoria: CAM, Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

NX CAM Foundation to podstawowy pakiet NX CAM wyposażony w szereg funkcji z których mogą korzystać zarówno operatorzy maszyn CNC jak i np. programiści piszący postprocesory. Posiada funkcje, które znacznie wybiegają poza „przeglądarkowe” zastosowania. Opiszę tutaj najciekawsze funkcje w jakie wyposażony jest ten pakiet.

Więcej


NX Mold Wizard & Progressive Die Wizard – nowe warsztaty!

Styczeń 12 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Po cieszących się dużym zainteresowniem zeszłorocznych Warsztatach dotyczących wspomagania projektowania form i tłoczników, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w 2014 roku!
Cykl bezpłatnych warsztatów będzie dotyczył m.in. wspomagania:

1)  Projektowania form wtryskowych w NX Mold Wizard – szczegóły i zapisy na http://camdivision.pl/nx-cad-cam-warsztaty/

2) Projektowania tłoczników w NX Progressive Die Wizard – szczegóły i zapisy na http://camdivision.pl/nx-progressive-warsztaty.html

NX Mold Wizard – szczegóły warsztatów
Jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych:
–   na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

Temat: Wspomaganie Projektowania Form Wtryskowych – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji formy w NX Mold Wizard

 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, ul. Sosnowa 10, Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak – autor książki o NX Mold Wizard – konstruktor mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle
 • Aktualny termin: 14 stycznia (wtorek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00 (brak miejsc)
  Kolejny termin: 23 stycznia (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 13 lutego (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00

NX flow

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Mold Design i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 • Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Mold Wizard.

NX model

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji formy:

1. Analiza modelu 3D • Błędy geometrii, • Analiza technologiczności • Wstępna analiza wtrysku 2. Inicjalizacja projektu • Skurcz • Określenie pozycji wypraski względem układu współrzędnych gniazda • Dobór przygotówki 3. Utworzenie podziału • Określenie regionu stempla i matrycy • Zamknięcie otwartych obszarów • Wyodrębnienie regionu • Utworzenie powierzchni zamykania • Utworzenie modeli stemplai  matrycy 4. Powielenie gniazd 5. Dodanie korpusu 6. Układ chłodzenia i układ dolotowy 7. Dodanie normaliów i pozostałych elementów 8. Wykonanie wybrań pod wypychacze, śruby i inne części formy 9. Weryfikacja konstrukcji • Kolizje statyczne i weryfikacja wykonania wybrań • Odległość otworów chłodzących od pozostałych części • Kinematyka mechanizmów formy • Czy wszystkie modele są aktualne?

NX Progressive Die Wizard – szczegóły warsztatów
Jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji tłoczników:
–  na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Wykrojników/Tłoczników Wielotaktowych – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji wykrojnika w NX Progressive Die Wizard
 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, ul. Sosnowa 10, Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz – autor książki o NX Progressive Die Wizard
 • Aktualny termin: 14 stycznia (wtorek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00 (brak miejsc)
  Kolejny termin: 23 stycznia (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 13 lutego (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00

NX

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Progressive i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 • Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Progressive Die Wizard.

NX progressive-warsztaty

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji tłocznika wielotaktowego: 1. Analiza modelu • Analiza poprawności geometrii • Analiza grubości 2. Tworzenie etapów pośrednich • Konwertowanie nieparametrycznej części do środowiska NX Sheet Metal • Automatyczne generowanie złożenia z etapami pośrednimi • Rozwijanie zagięć liniowych • Rozwijanie zagięć nieliniowych 3. Tworzenie ażuru • Inicjowanie projektu • Tworzenie fragmentów odpadu • Tworzenie ażuru 2D • Generowanie ażuru 3D 4. Konstrukcja korpusu wykrojnika wielotaktowego • Wczytywanie szablonu i zarządzanie jego wielkością • Dzielenie płyt na segmenty 5. Tworzenie wkładek • Automatyczne generowanie stempli i matryc • Modyfikacja wstawionych elementów • Wstawianie kołnierzy • Modyfikacja naroży wkładek 6. Dodawanie elementów znormalizowanych • Zapoznanie się z biblioteką części • Metody wstawiania i zarządzania częściami 7. Automatyczne wykonanie wybrań i podcięć w płytach
8. Dodatkowe narzędzia wspomagające konstrukcję 9. Weryfikacja narzędzia • Symulacja ruchu • Wykrywanie kolizji

Zapraszamy do spotkań z NX!

Zespół CAMdivision

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz. 5 – Weryfikacja narzędzia i automatyzacja dokumentacji płaskiej.

Grudzień 19 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy
NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. W jego skład wchodzi szereg aplikacji wspomagających projektowanie. W niniejszym artykule zostaną przedstawione narzędzia wchodzące w skład modułu Mold Wizard służącego do projektowania form. MW oprócz narzędzi wspomagających projektowanie, opisanych we wcześniejszych częściach artykułu,  zawiera szereg poleceń przyspieszających weryfikację narzędzia i  wykonanie dokumentacji płaskiej.

Więcej


CAMdivision – Top European Partner for Product Engineering Software

Listopad 7 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

 

Firma CAMdivision Sp. z o.o. zdobyła nagrodę Top European Partner for Product Engineering Software!

Poniżej relacja na gorąco spisana w drodze z Budapesztu, gdzie w dniach 4-6 listopada odbyła się doroczna konferencja Partnerów biznesowych firmy Siemens PLM Software z regionu EMEA: EPLS – EMEA Partner Leadership Summit 2014.

…czyli Polak i Węgier dwa bratanki… ponieważ Budapeszt po raz drugi okazał się dla nas niezwykle przyjazny, ale na początek trochę historii:

 • 2008 – na konferencji w Atenach odebraliśmy nagrodę „Best New EMEA Channel Partner”!
 • 2009 – konferencja we Frankfurcie podsumowała  rok finansowy 2009, który dla wielu firm nie był łatwy – tymczasem po raz pierwszy w historii firma z Polski otrzymała prestiżową nagrodę dla najlepszej firmy w Europie:  „Top EMEA  Partner FY09”!
 • 2010 – w Budapeszcie… za propagowanie rozwiązań CAD/CAM i Mold Wizard opartych o NX otrzymaliśmy prestiżową nagrodę dla najlepszej firmy w Europie:
  „Top European Partner in Digital Manufacturing (CAM) FY10”!
 • 2011 – Instanbuł… „poseł Lechistanu nie przybył”  czyli „Top Partner Siemens Industry Software in Poland FY11″!
 • 2012 – w czeskiej Pradze – „Top Partner Siemens Industry Software in Poland FY12”!
 • …szczegóły na http://camdivision.pl/ofirmie/
 •  2013 – w Budapeszcie…?

CAMdivision-nagroda-partner-lideship-2013

„…To był bez wątpienia najlepszy dla CAMdivision rok pod względem sprzedaży NX.  Firma odnotowała ponad 200% wzrost sprzedaży rozwiązań NX CAD w porównaniu z rokiem poprzednim.
To jeden z rezultatów specjalizacji rozwijanej od kilku lat – w związku z nią Pracownicy firmy podjęli wiele działań promocyjnych ukazujących NX jako znakomite narzędzie do projektowania form wtryskowych. Przygotowali specjalistyczną publikację na temat NX Mold Wizard i niebawem wydana zostanie także książka o NX Progressive Die Wizard.
Nawiązali współpracę z organizacją skupiającą firmy z branży narzędziowej. Podejmowane przez nich działania doprowadziły do przejęcia dwóch kluczowych klientów na tym rynku, którzy korzystali z rozwiązań Dassault Systems. Był to klasyczny przykład pozyskania firm (które wcześniej nie korzystały z rozwiązań NX), w którym rzeczowe i konkretne podejście, a także konsekwentne pilotowanie projektu przekonało potencjalnych klientów do dokonania zmiany.
Dzisiaj CAMdivision rozpoznawalna jest nie tylko na polskim rynku, ale także np. na Słowenii, gdzie również służy pomocą użytkownikom NX…”

To obszerny fragment uzasadnienia przyznania europejskiej nagrody „Top European Partner for Product Engineering Software” przez Siemens PLM Software dla CAMdivision (spośród 200 Partnerów biznesowych w Europie)

NX Mold Wizard to kompleksowe rozwiązanie do projektowania form wtryskowych i umożliwia: • zamodelowanie elementu w NX CAD lub import • przeprowadzenie analizy technologiczności wypraski • przeprowadzenie symulacji wtrysku • tworzenie parametrycznego modelu 3D formy • przygotowanie dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D • przygotowanie modeli elektrod – więcej na: www.nxmold.pl

Przy okazji zapraszamy też na bezpłatne warsztaty z wspomagania konstrukcji form wtryskowych w NX Mold Wizard – infomacje na http://camdivision.pl/nx-mold-wizard-warsztaty/

0

Wracając do spotkania te trzy dni były wypełnione prezentacjami, wykładami i prelekcjami na temat rodziny rozwiązań Siemens PLM m.in. Temacenter, NX, Tecnomatix i Solid Edge. Dużo uwagi poświecono wprowadzanej właśnie nowej wersji NX 9.0. W środowy wieczór spotkało nas kolejne wyróżnienie
– Artur Bielicz
otrzymał nagrodę indywidualną dla „Top Sales Person in Poland FY13”.

nagroda-artur-bielicz-2013_

Warto też wspomnieć, iż podczas lokalnego polskiego spotkania (29-30.11) Partnerów handlowych Siemens Industry Software w Ogrodzieńcu otrzymaliśmy m.in. nagrodę za
Największą sprzedaż oprogramowania w FY2013″.

nx-dyplom-najwieksza-sprzedaz-2013

 Na nagrody zapracował wspólnie cały zespół CAMdivision! 

Dziękujemy również naszym Klientom za zaufanie i udaną współpracę!

Więcej


Odczyt numeru CID (COMPOSITE)

Listopad 5 | kategoria: Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX10.0

Od wersji NX 10.0 program do odczytu numeru CID został usprawniony i nie wymaga wyłączania zbędnych urządzeń sieciowych.

CID jest generowany na fizycznie istniejące urządzenia. Informacja o nr CID zawiera dodatkowo MACadres karty sieciowej i nazwę.

Program do odczytu nr CID można pobrać ze strony:

http://camdivision.pl/serwis/

lub

https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/CID/wntx64/getcid.exe

Poniżej widok z wygenerowanym numerem CID z najnowszego programu

CID_NX_10

 

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX do wersji 9.0

Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję (włącznie z uwagami) zanim prześlesz nam numer CID!!!

Uruchomienie programu do odczytu numeru CID

Włóż płytę z NX do napędu na tym komputerze, na którym będzie zainstalowany serwer licencji i uruchom program Odczyt numeru CID. Wykonaj zrzut ekranu i zapisz go (rys.2). Generowanie numeru CID można także uruchomić przez włączenie instalacji NX (Launch.exe) i wybranie Get composite host ID (rys.1).

NX CAD generowanie CID

Rys.1 Generowanie numeru CID.

WięcejNX CAM 9.0 Webinar – zapraszamy 29 października!

Październik 24 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Dziękujemy Państwu za liczny i aktywny udział w Webinar NX Synchronous Technology i NX Mold Wizard.
Zapraszamy na kolejne internetowe spotkania dotyczące najnowszych rozwiązań zastosowanych w NX 9.0.

Temat: NX CAM 9.0
– czyli prezentacja nowości w pakietach NX CAM

Podczas webinaru omówimy poniższe zagadniena:

 • Interfejs użytkownika
 • Obróbka form i matryc
 • Obróbka części pryzmatycznych
 • Kompleksowa obróbka 5-osiowa
 • NX CMM – maszyny pomiarowe

Prowadzący: Krzysztof Augustyn
 
Termin: 29 października (wtorek) 2013 r. – godz. 11.00-12.00

Rejestracja bezpośrednio na: https://siemens.clickwebinar.com/Nowosci_NX9_CAM/register
– po rejestracji otrzymacie Państwo wiadomość potwierdzającą z instrukcją logowania

NX-90-CAM-mailing_v2

Więcej


NX CAM 9.0 – opis nowości – cz.1 – Mold & Die Machining

Październik 20 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Opis usprawnień w module NX CAM 9 zaczniemy od zmian odnoszących się do obróbki form i matryc
czyli Mold & Die Machining.

Webinar NX CAM 9.0 – odbył się 29 października – prowadził Krzysztof Augustyn
Zapis Webinar można zobaczyć na http://camdivision.pl/nx-cam/

W nowej wersji m.in:
1) Interaktywne zarządzanie regionami obróbki

 • Kontrola metody obróbki dla każdego regionu
 • Graficzny podgląd i edycja regionów
 • Szybsze programowanie, precyzyjna kontrola strategii obróbki i wysoka jakość powierzchni po obróbce
 • Precyzyjne dopasowanie osi narzędzia do regionu

Kontrola w planowaniu strategii obróbki wchodzi na nowy poziom poprzez interaktywne zarządzanie regionami obróbki. Po wskazaniu obszaru do obróbki programista ma możliwość jego kontroli poprzez podział kątowy, przypisanie określonej strategii obróbki i narzędzia do danego obszaru przed generowaniem samych ścieżek. Obszary obróbki można interaktywnie łączyć, dzielić i usuwać.

Więcej


NX Progressive Die Wizard – bezpłatne warsztaty

Październik 17 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań z NX CAD/CAM, które będą miały charakter webinarów, warsztatów oraz seminariów. Podzielone zostały na kilka wzajemnie się uzupełniających grup tematycznych:

 • NX 9.0 –  nowości w pakietach NX CAD i CAM – webinary
 • NX Mold Wizard – formy wtryskowe – seminarium i warsztaty
 • NX Progressive Die Wizard – tłoczniki wielotaktowe – warsztaty
 • NX Synchronous Technology – technologia synchroniczna – warsztaty
 • NX CAM – programowanie ścieżek obróbki – warsztaty…

Pełny spis najbliższych spotkań można zobaczyć pod adresem: http://camdivision.pl/nx-cad/

Dzisiaj opiszemy bliżej spotkania dotyczące wspomagania konstrukcji tłoczników wielotaktowych.

NX Progressive Die Wizard – Warsztaty
Organizujemy aktualnie jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych
na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Wykrojników/Tłoczników Wielotaktowych
  – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji wykrojnika w NX Progressive Die Wizard
 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, Wrocław
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz – autor książki o NX Progressive Die Wizard
 • Najbliższy termin: 24 października (czwartek) 2013 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 15 listopada (czwartek) 2013 r. – godz. 8.00-16.00

NX

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Progressive i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 • Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Progressive Die Wizard.

NX progressive-warsztaty

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji tłocznika wielotaktowego:
1. Analiza modelu • Analiza poprawności geometrii • Analiza grubości
2. Tworzenie etapów pośrednich • Konwertowanie nieparametrycznej części do środowiska NX Sheet Metal • Automatyczne generowanie złożenia z etapami pośrednimi • Rozwijanie zagięć liniowych • Rozwijanie zagięć nieliniowych
3. Tworzenie ażuru • Inicjowanie projektu • Tworzenie fragmentów odpadu • Tworzenie ażuru 2D • Generowanie ażuru 3D
4. Konstrukcja korpusu wykrojnika wielotaktowego • Wczytywanie szablonu i zarządzanie jego wielkością • Dzielenie płyt na segmenty
5. Tworzenie wkładek • Automatyczne generowanie stempli i matryc • Modyfikacja wstawionych elementów • Wstawianie kołnierzy • Modyfikacja naroży wkładek
6. Dodawanie elementów znormalizowanych • Zapoznanie się z biblioteką części • Metody wstawiania i zarządzania częściami
7. Automatyczne wykonanie wybrań i podcięć w płytach
8. Dodatkowe narzędzia wspomagające konstrukcję
9. Weryfikacja narzędzia • Symulacja ruchu • Wykrywanie kolizji

Zapraszamy do spotkań z NX!

Zespół CAMdivision

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.7) – Drafting

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Tworzenie dokumentacji dzięki nowemu konfigurowalnemu interfejsowi jest szybsze i bardziej przyjazne.

 

Design & Drafting

 

1. New Drafting Dimension UI – nowe wymiary

Wprowadzono nowy sposób definiowania wymiarów – dzięki temu zredukowano liczbę poleceń wymiarowych.

NX Rapid

 

2. New Settings UI/Preferences UI – nowy interfejs ustawień
Ulepszono okno ustawień. Dzięki temu łatwiej dokonać zmian. Dodatkowo okno zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą szybsze odszukanie ustawienia bez zbędnego przeglądania okien.

NX settings

3. Exact Drawing View – dokładne wyświetlanie rysunku

Usprawniono sposób dokładnego wyświetlania widoków.

NX exact_view

 

4. Smart Lightweight Drawing View – inteligentne lekkie wyświetlanie

 Usprawnienia dotyczą szybszego generowania widoków dla wszystkich brył.

NX lightweight

5. Margins for Dimensions and Annotation – marginesy dla wymiarów i adnotacji

Wprowadzono możliwość definiowania magnesów. Dzięki temu wymiarowanie staje się prostsze i szybsze.

NX margines

 

 

6. Hole & Thread Callout – nowe oznaczenia dla otworów i gwintów

 Wprowadzono nowe sposoby wymiarowania i oznaczeń dla otworów i gwintów. Nowe wymiarowanie  rozpoznaje otwory w szyku. Sposób wyświetlania jest w pełni konfigurowalny.

NX hole

 

7. Alternate Dimension Endpoints – alternatywne wymiary

Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wymiarowania dla rowków. Można w każdej chwili przełączyć się między jednym wymiarem a drugim.

NX dimension

8. Datum Leader – symbol bazy

Nowe możliwości określenia baz.

NX datum

 

 

9. Additional Support for Drafting Standards – obsługa dodatkowych standardów rysunku

Wprowadzono strzałkę wyświetlającą kierunek widoku oraz dodatkowe oznaczania jak niżej.

NX new

 

 

10. Hole Table – Tabela otworów

Usprawniono działanie tabeli otworów.

NX hole_table

 

11. New Bend Table – tabela gięcia

Wprowadzono tabelę gięcia dla części z blachy.

NX bend_radius

 

 

Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.6) – Assembly

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian wprowadzonych do modułu złożeń.

 

Design & Assembly Modeling

1. Component Patterns – szyk komponentów

Ujednolicono okno szyków komponentów, które jest analogicznie definiowane jak w operacji Patterm Feature –  dodatkowo wprowadzono możliwość ich podglądu.

 

NX patttern_component

 

2. Penetration Depth – głębokość kolizji

 NX 9.0 umożliwia wykrycie kolizji i pokazanie jej wielkości. Ponadto pokazuje zarys przenikających się brył.

NX clearance_check

 

3. Reorder Assembly Navigator – zarządzanie drzewem złożenia

NX 9.0  umożliwia dynamiczne przesuwanie komponentów w drzewie złożenia. Teraz nie ma potrzeby sortowania komponentów przez atrybuty. Dodatkowo NX 9.0 zawiera różne metody sortowania.

NX assembly_navigator

 

4. Pack Components – pakowanie komponentów

Podczas otwierania złożenia NX domyślnie pakuje te same komponenty w jedną pozycję. Dzięki temu jest mniej komponentów w drzewie. Ulepszono sposoby selekcji spakowanych komponentów.

NX assembly_navigator_pack

5. Assembly Constraint  – więzy w złożeniu

Wprowadzono nowe powiązanie dla komponentów typu śruba/nakrętka. Powiązanie oprócz blokowania przemieszczenia blokuje także obrót. Części powiązane tym więzem są względem siebie w pełni ustalone.

NX assembly_constraints

6. Part Families  – rodzina części

Usprawniono sposób definiowania rodziny części. Możliwość przypisania masy, materiałów, wsparcie dla J0urnaling.

NX part_families

 

 

Kolejna część opisu nowości tutaj…

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.5) – Freeform Modeling

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Modelowanie powierzchniowe wnosi kolejne usprawnienia do pakietu Design w NX 9.0.


Design & Freeform Modeling 

 

1. Blend Corner  –  zaokrąglenie naroża

NX 9.0 dzięki nowemu poleceniu umożliwia szybkie przebudowanie naroża, w którym spotyka się kilka promieni. Dzięki temu można uzyskać bardziej technologiczny kształt.

NX blend_corner


2. Smooth Curve String – wygładzanie krzywych

NX zawiera opcję umożliwiającą wygładzanie nieciągłości w łańcuchach krzywych, co zapewnia uzyskanie gładkiej geometrii.

NX smoth


3. Section Surface – powierzchnie przez przekroje

Usprawniono sposób wybierania typu polecenia Section Surface. Zostały stworzone grupy ułatwiające użytkownikowi odpowiedni wybór strategii tworzenia powierzchni.

NX section


4. Developable Ruled Surface – powierzchnia rozwijalna

Dodano nowe metody wyrównania w poleceniu Ruled (Rozwijalna powierzchnia).

NX ruled


5. Curvature Analysis – analiza powierzchni

Nowa analiza powierzchni pozwala na określenie krzywizny dzięki mapie kolorów lub wykresom.

NX curvature_analisys

 

6. Reflection Contours Analysis – analiza odbicia

Nowa analiza pozwala na bardziej realne odzwierciedlenie rzeczywistości podczas modelowania.  Odbicia są porównywalne ze światłem neonu odbitego od powierzchni – wyświetlane są w postaci pasów.

NX Reflection Contours

 

 Kolejna część opisu nowości tutaj…

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.4) – Synchronous Modeling

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Synchronous Technology w NX 9.0 to zupełnie nowe opcje w 2D i usprawnienia w 3D.

 

Design & Synchoronous Technology 

 

1.Synchronous 2D

Wprowadzono możliwość dynamicznej zmiany szkicu z wykorzystaniem technologi synchronicznej. Podczas przesuwania krzywych wymiary są aktualizowane o wartość przesunięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej i szybciej jest zmieniać szkic. Synchronous 2D ma szczególne zastosowanie przy importowanej dokumentacji, z której w szybki sposób możemy wykonać szkic i modyfikować w dowolny sposób.

NX move_curve1

NX move_curve


2.Move/Pull Edge – przesuwanie krawędzi

Synchronous 3D został wzbogacony o polecenia umożliwiające przesuwanie i odsuwanie krawędzi. Umożliwia to szybszą edycję i pozwala na deformację ścianki.

 NX move_edge2NX move_edge

 3. Delete Blend – usuwanie promieni

W NX 9.0 została dodana możliwość określenia przedziału określającego wartości promienia do usunięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bardzo szybko uprościć bryłę przez usunięcie promieni o małej wartości.

NX delete_edge

 

4. Re-Blend Notch Blend – przypisanie ścianki jako promienia i  jego przebudowa

 Usprawnia zmianę wielkości promienia na całej długości i pozwala na odwzorowanie przypadków, które realnie występują podczas wprowadzania zmian np. na częściach w przemyśle lotniczym.

NX comp

 

5. Move Face – usprawnienia w poleceniu

Ulepszone działanie polecenia określa jak geometria adoptuje się podczas przesuwania.

NX move

 

 Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.3) – Design & Part Modeling

Październik 14 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 1 Komentarz

W kolejnej części prezentujemy nowe funkcjonalności wprowadzone do pakietów Modeling.

 

Design & Part Modeling


1.Rib – nowe polecenie do tworzenia żeber.

NX Rib korzysta z technologi otwartych profili znanej już z polecenia Extrude (NX 8.5). Użytkownik definiuje zarys żebra a program automatycznie tworzy obiekt przez dodanie grubości i dociągnięcie do skrajnych ścianek modelu.

NX CAM RIB

2.Draft Body – nowe możliwości pochylenia ścianek bryły

NX umożliwia wykonanie pochylenia na wybranej części ścianki bez konieczności jej wcześniejszego dzielenia. Poniżej można zobaczyć, że po wskazaniu powierzchni, do której będzie wykonywane pochylenie, pochylane ścianki traktowane są jako osobny obiekt.

NX CAM draft_bodyjpg


3.WAVE Link Multiple Bodies – linkowanie wielu brył

Podczas kopiowania kilku brył z jednego pliku do drugiego, program tworzy jedno odniesienie (cechę) w drzewie, co zapobiega niepotrzebnemu jego rozbudowaniu i umożliwia szybszy sposób wybierania obiektów do dalszego procesu modelowania.

NX CAM multiple_link
4. Change Boolean Type – konwertowanie jednej operacji na drugą

Jeżeli w trakcie modelowania pomylimy operację sumy z różnicą lub na odwrót to w każdej chwili można przekonwertować operację bez konieczności jej ponownego definiowania.

NX CAM change_boolean_type


5. Selection Intent – Body/Feature Intersection Edges – nowa reguła selekcji

Wprowadzono nowy filtr umożliwiający szybsze wskazywanie krawędzi. Krawędzie są wybierane przez wskazanie cechy w drzewie operacji lub w oknie graficznym. Nowy filtr stwarza mniej problemów podczas edycji poprzedzających cech.

NX CAM selection

6. Pocket Blend – automatyczne dodawanie promieni w kieszeniach

NX został wyposażony w nowe polecenie do dodawania promieni, które będą wynikać z procesu obróbki. Dzięki temu można uzyskać dokładny model i skontrolować jakie narzędzie jest w stanie wykonać taki promień.

NX CAM blend_pocket

NX CAM blend_pocket2


7. Thicken Sheet – polecenie umożliwiające niejednorodne pogrubienie

Od wersji NX9.0 można w jednej operacji wykonać bryłę o zmiennej grubości z arkusza powierzchni. Program podobnie jak w poleceniu Extrude wykrywa obszary zamknięte i definiuje grubość dla każdego z nich.

NX CAM thicken

 
8. Wrap and Unwrap Curves – rozwijanie krzywej z powierzchni

Polecenie Wrap/Unwrap zyskało dodatkową funkcjonalność. Można rozwijać krzywe z dowolnej rozwijalnej powierzchni. Nie musi być to powierzchnia walcowa ani cylindryczna.

NX CAM wrap


9.Pattern Face/Pattern Geometry – szyk ścianek i geometrii

W NX 9.0 ujednolicono polecenia szyków. Wszystkie mają taką samą funkcjonalność jak Pattert Feature (szyk operacji).

NX CAM pattern

 

10. Swept Volume – przeciągnięcie bryły

Dzięki nowej funkcjonalności w bardzo szybki sposób można wykonać rowek przez przeciągnięcie bryły obrotowej wzdłuż ścieżki.

NX CAM swept_valume

 

Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.2) – Design & Realize Shape

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

W kolejnej części prezentujemy nową fascynująca metodę projektowania Realize Shape – to nowy poziom tworzenia zaawansownych powierzchni. 


Design & Realize Shape

Realize Shape jest nową technologią umożliwiającą szybkie projektowanie części, a samo projektowanie modelu rozpoczynane jest od prymitywu np. kuli. Dzięki specjalnym poleceniom bryła jest poddawaniu „plastycznemu” rozciąganiu. Podczas rozciągania można tworzyć nowe segmenty na których będą wykonywane kolejne operacje. Co ważne na geometrii można wykonywac również standardowe operacje np. zaogrąglenia.

Poniżej przykład modelowania w środowisku Realize Shape

 … i interfejs Realize Shape

NX face

 Kolejny rysunek (źródło develop3d.com) przedstawia przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie prymitywu typu kula.

NX sub

Tutaj przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie szkicu.

NX realize_shape_1

NX realize_shape_2

NX realize_shape_3

NX realize_shape_4

NX realize_shape_5

NX realize_shape_6

NX realize_shape_7

  Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.1) – User Expirence

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Nowa wersja NX 9.0 wprowadzona przez Siemens PLM Software zapowiada się jako najmocniejsza, szybka i łatwiejsza do użycia niż kiedykolwiek. Usprawnienia w pakiecie Modeling takie jak Synchronous Technology 2D i Realize Shape to więcej narzędzi do szybkiego tworzenia geometrii i łatwiejszy dostęp do informacji by sprawnie wprowadzać zmiany w projekcie. Znaczenie zwiększono użyteczność aplikacji Drafting i PMI zachowując przy tym możliwość ich dostosowania do własnych potrzeb…

Zapraszamy na nowy cykl spotkań i warsztatów dotyczących NX CAD/CAM, konstrukcji i obróbki form wtryskowych,  tłoczników i technologii synchronicznej…

Nowa wersja posiada szereg usprawnień przyspieszających pracę użytkownikowi pod względem obsługi – poniżej prezentujemy niektóre z nich.


User Expirence

1. Nowy sposób wybierania poleceń
Interfejs użytkownika w NX 9 jest bardziej intuicyjny i szybszy niż kiedykolwiek. Znany choćby z ostatnich aplikacji MS Office interfejs typu Ribbon Bar (wstążkowy) jest wydajniejszy dla doświadczonych użytkowników i łatwiejszy do opanowania dla nowicjuszy. Polecenia są logicznie zorganizowame w zakładki i grupy, które umożliwiają dostęp do często użwanych poleceń przy minimalnej liczbie kliknięć myszą. Warto dodac że interfejs jest w pełni edytowalny i można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Użytkownik ma też mozłiwość pracy na tradycyjnym interfejsie.

NX Ribbon


2. Multi-Touch Graphics – obsługa ekranów dotykowych

NX umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym i obsługuje typowe gesty rąk i pióra.

NX Multi-Touch Graphics


3. Raster Image – wczytywanie obrazów do środowiska modelowania

NX umożliwia wczytanie obrazu w formatach jpg, jpeg, jpe, png, tiff. Okno wczytywania posiada blokową strukturę i nowe funkcjonalności umożliwiające szybsze zarządzanie rozmiarem wczytanego obrazu. Dodatkowym atutem jest obsługa obrazu przy wszystkich rodzajach wyświetlania (Shaded with Edged, Static Wireframe, Face Analisys itd).

NX raster_image


4. Układ wielu widoków

Dodano możliwość sprzężenia kilku widoków z możliwością np. blokowania orientacji pary widoków. Obracając lub przesuwając model w jednym widoku, w drugim też zmienia się jego pozycja.

NX View Layout

 

5. Regeneracja wyświetlania – obsługa CPU
Procesy dla modeli typu „facet body” mogą być rozdzielane pomiędzy dwa rdzenie procesora.  Wydajność przetwarzania danych dodatkowo jest zwiększona przy wykorzystaniu procesorów czterordzeniowych.
NX i Parasolid umożliwia użycie kilku procesorów do przetwarzania współbieżnego podczas edycji operacji w drezwie historii.

NX opengl

 W kolejnej części zostaną przedstawione zmiany w module Design

Więcej


NX Mold Wizard – bezpłatne warsztaty!

Październik 7 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań z NX CAD/CAM, które będa miały charakter webinarów, warszatów oraz seminariów. Podzielone zostały na kilka wzajemnie się uzupełniających grup tematycznych:

 • NX 9.0 –  nowości w pakietach NX CAD i CAM – webinary
 • NX Mold Wizard – formy wtryskowe – seminarium i warsztaty
 • NX Progressive Die Wizard – tłoczniki wielotaktowe – warsztaty
 • NX Synchronous Technology – technologia synchroniczna – warsztaty
 • NX CAM – programowanie ścieżek obróbki – warsztaty…

Pełny spis najbliższych spotkań można zobaczyć pod adresem: http://camdivision.pl/nx-cad
Dzisiaj opiszemy bliżej spotkania dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych.

NX Mold Wizard – Warsztaty

Tej jesieni organizujemy jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych
na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Form Wtryskowych
  – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji formy w NX Mold Wizard
 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, Wrocław
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak
  – autor książki o NX Mold Wizard
  – konstruktor mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle
 • Najbliższy termin: 17 października (czwartek) 2013 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 7 listopada (czwartek) 2013 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 21 listopada (czwartek) 2013 r. – godz. 8.00-16.00

NX flow

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D
  – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Mold Design i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 •  Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Mold Wizard.

NX model

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji formy:

1. Analiza modelu 3D • Błędy geometrii, • Analiza technologiczności • Wstępna analiza wtrysku
2. Inicjalizacja projektu • Skurcz • Określenie pozycji wypraski względem układu współrzędnych gniazda • Dobór przygotówki
3. Utworzenie podziału • Określenie regionu stempla i matrycy • Zamknięcie otwartych obszarów • Wyodrębnienie regionu • Utworzenie powierzchni zamykania • Utworzenie modeli stemplai  matrycy
4. Powielenie gniazd
5. Dodanie korpusu
6. Układ chłodzenia i układ dolotowy
7. Dodanie normaliów i pozostałych elementów
8. Wykonanie wybrań pod wypychacze, śruby i inne części formy
9. Weryfikacja konstrukcji • Kolizje statyczne i weryfikacja wykonania wybrań • Odległość otworów chłodzących od pozostałych części • Kinematyka mechanizmów formy • Czy wszystkie modele są aktualne?

 NX Mold Wizard – Seminarium

 • Wiosną tego roku odbył się Webinar dotyczący konstrukcji form wtryskowych oraz seminarium NX Mold Design w Bydgoszczy.
 • Na kolejne seminarium zapraszamy już 14 listopada – tym razem w Katowicach – informacje i zapisy tutaj.

Zapis wiosennego webinar NX Mold Wizard można zobaczyc tutaj:

Zapraszamy do spotkań z NX!

Zespół CAMdivision

 

Więcej


NX 9.0 – premiera już wkrótce!

Październik 2 | kategoria: Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Inauguracja najnowszej wersji NX 9.0 odbędzie się podczas dorocznego forum PLM Europe – Siemens PLM Connection 2013 w dniach 14-16 października 2013 roku w Berlinie.
Już dzisiaj jednak postaramy się przedstawić informacje o NX 9.0, jakie do tej pory ukazały się na oficjalnych stronach, forach i blogach Siemens PLM Software. Pełne i szczegółowe informacje zostaną Państwu przedstawione w dniu oficjalnej premiery tj. 14 października – można o nich już przeczytać tutaj…

Zapraszamy na nowy cykl spotkań i warsztatów dotyczących NX CAD/CAM, konstrukcji i obróbki form wtryskowych,  tłoczników i technologii synchronicznej…

NX 9.0

Podczas czerwcowej konferencji Siemens PLM Connection przeznaczonej dla amerykańskich użytkowników NX, która miała miejsce w Dallas, przedstawione zostały pierwsze plany dotyczące NX 9.0 – ma dostarczyć użytkownikom wiele ulepszeń w obszarze projektowania (CAD), analiz (CAE) i wytwarzania (CAM)

Interfejs
W nowej wersji zastosowano w pełni konfigurowalny wstążkowy interfejs (Windows-style ‚ribbon’ interface) znany chociażby z nowych aplikacji Microsoft Office. Warto dodać, iż pozostawiono możliwość pracy na dotychczasowym tradycyjnym interfejsie.

NX

 Usprawnienia interfejsu umożliwiją sprawną pracę i np. szybką edycję wymiarów przy wykorzystaniu prawego klawisza myszy.


NX CAD
NX 9 zmieni sposób pracy z danymi 2D. Technologia Synchroniczna w tej wersji pozwoli na skrócenie czasu edycji rysunków 2D (szkiców, profili, etc.), podobnie jak miało to miejsce wcześniej w przypadku geometrii 3D. Synchronous Technology 2D to możliwość  zarówno swobodnej, jak i parametrycznej edycji rysunków 2D i to  symultanicznej – jednoczesnej. Pozwoli to na wydajne podejście do pracy z dużymi szkicami, zawierającymi wiele krzywych, a jednocześnie zagwarantuje możliwość aktualizowania zmieniających się elementów rysunku, powiązanych wymiarów etc.

NX 9 pomoże zwiększyć produktywność projektowania koncepcyjnego, ponieważ wydatnie poprawiono wydajność modelowania powierzchniowego. Nowe sposoby modelowania powierzchniowego dają większe możliwości tworzenia złożonych kształtów, ich integracji, przy jednocześnie zwiększonej szybkości. Użytkownik będzie miał możliwość szybkiego wypróbowania alternatywnych powierzchni, kształtów i stylów. Pozwalają one użytkownikowi wyjść od prostych brył i kształtów, a następnie manipulować nimi (morfing) tak, by osiągnąć wymagany kształt, a następnie przekształcić go w finalną, wysokiej jakości powierzchnię typu B-Surface, którą można oczywiście poddać dalszej edycji.

Oczywiście nie tylko na tym polu Technologia Synchroniczna będzie rozwijana. W nowym NX 9 będzie można edytować kształty 3D poprzez manipulowanie ich krawędziami, a nie tylko – jak odbywało się to do tej pory – poprzez modyfikowanie ścian. Teraz zmiana kształtu ścian będzie dopasowywać się i podążać za zmianami dokonywanymi na ich krawędziach.

Nowa wersja wprowadza także nową jakość wizualizacji – m.in. rendering w czasie rzeczywistym.

NX

  W znaczący sposób została też uproszczona praca na szykach ścianek umożliwiając kontrolę granic wzoru, punktów odniesienia, orientacji i kierunku szyku.

NX CAE
Należy również spodziewać się istotnych zmian w obszarze CAE:  Automatic Morph – kontroli nad siatką jak na filmie poniżej.

NX CAM
Pakiet Wytwarzania wprowadza wiele usprawnień – zacznijmy od obróbki form i matryc, do którego wprowadzono m.in. nowy sposób zarządzania obrabianymi obszarami.

Cut Region Management umożliwia precyzyjną kontrolę nad regionami i startegiami obróbki co przekłada się na lepszą jakość powierzchni po obróbce. Regiony mogą podlegać podglądowi, zmianom, kolejności i akceptacji przed generowaniem ścieżek narzędzia – więcej tutaj…

NX

FlowCut – operacja obróbki reszetek automatycznie wyznacza obszary obróbki oraz optymalnie dobiera wzór ściezki w zależności od pochylenia ścian w jednej operacji z możliwością stosowania technik HSM.

NX

 Konwersja ścieżek 3-osiowych na 5-osiowe, która stosowana jest dla uniknięcia kolizji z oprawką w przypadku krótkich narzędzi, została rozszerzona na operację obróbki zgrubnej i obsługę podcięć.

NX

NX Turbomachinery – w obróbce zgrubnej wirników poza dotychczas stosowanymi frezami kulistymi wprowadzono obsługę frezów walcowych.

NX

To tyle na temat przecieków o nowej wersji NX9 – wraz z premierą opublikujemy pełny opis nowości w poszczególnych pakietach NX CAD/CAM/CAE.

Zródło: http://community.plm.automation.siemens.com/, http://www.plm-europe.org/, http://www.eng-tips.com/

Więcej


NX & Formy wtryskowe – cz.3 czyli Bazy części znormalizowanych

Czerwiec 12 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

          NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. Pozwala zrealizować cały cykl „życia” produktu począwszy od koncepcji przez wykonanie modelu, aż po stworzenie narzędzi produkcyjnych. Umożliwia zarządzanie wszystkimi etapami niezbędnymi do wprowadzenia wyrobu na rynek, uwzględniając pełną wizualizację produktu. Dzięki różnorodnym aplikacjom pozwala znacznie zredukować ryzyko wystąpienia błędów i przyspieszyć pracę – jedną z takich aplikacji jest NX Mold Wizard.

          NX Mold Wizard jest specjalistycznym modułem do projektowania form. Mogą to być formy odlewnicze, wtryskowe, formy do szkła itd. W poprzednich artykułach zostały przedstawione narzędzia wspomagające analizę detalu i tworzenie gniazd formujących. Omówione zagadnienia pozwalały w szybki sposób oszacować jakość modelu i wykonać wkłady formujące. Największy wpływ na przyspieszenie prac konstrukcyjnych ma wykorzystanie bazy części znormalizowanych. Szybkie wstawienie części i sprawne nimi zarządzanie znacznie skraca czas konstruowania  i pozwala szybko wprowadzić zmiany na dowolnym etapie konstrukcji.

Baza części znormalizowanych

         NX posiada znacznie rozbudowaną bazę cześci znormalizowanych (kilkaset pozycji) światowych producentów, do których można zaliczyć: HASCO, DME, MISUMI, STRACK, MEUSBURGER, FUTABA, itd. Niedługo do czołowych dostawców części znormalizowanych zawartych w NX będzie można zaliczyć rodzimego producenta FCPK Bytów.

Baza FCPK jest  w trakcie opracowywania przez zespół konstruktorów w firmie CAMdivision. Już można zobaczyć pierwsze efekty (rys.1).

NX

Rys.1 . Okno Standard Part Management – Wstawianie części znormalizowanych.

           Baza działa na zasadzie parametrycznej części sterowanej za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi modyfikować modelu, aby zaimplementować własne wartości. Wystarczy wykonać edycję arkusza kalkulacyjnego, uruchamiając go bezpośrednio w oknie wstawiania części (rys.2). Nie musimy znać położenia pliku na dysku.

 NX

Rys.2. Edycja arkusza kalkulacyjnego Excel.

           Okno służące do wstawiania części z bazy posiada strukturę analogiczną, jak w standardowym sposobie modelowania (jest podzielone na grupy). W pierwszej grupie znajdują się katalogi, natomiast w drugiej grupie części w nich zawarte. Po wskazaniu odpowiedniej części w grupie Datails (rys.3), można ustawić parametry wstawianych modeli. Pierwsze parametry sterują następnymi. Przykładowo, ustawiając średnice kołka prowadzącego, program aktualizuje parametr długości i pozwala wybrać tylko taką długość, jaka występuje w normie. Użytkownik nie musi korzystać z normy papierowej.

NX

Rys.3. Grupa Details – Ustawianie parametrów części znormalizowanej.

           Oprócz paramentów  wybieranych z listy, niektóre z nich można zmieniać za pomocą suwaków lub ręcznie wpisując odpowiednią wartość (rys.4).

NX

 Rys.4. Zmiana parametrów za pomocą suwaka (a) oraz przez ręczne wpisanie wartości (b).

 Wstawiane komponenty posiadają  dwie bryły, które są zdefiniowane jako TRUE i FALSE.  Są to bryły odpowiednio  wchodzące w skład narzędzia oraz bryły, które w późniejszym etapie projektowania zostaną odjęte od płyt lub wkładów formujących w celu wykonania otworów (rys.5). W przypadku śrub podczas odejmowania w otworach zostaje naniesiony gwint.

NX

Rys.5.  Zamek boczny zawierający bryłę TRUE (bryła zamka i śrub) i FALSE (bryła wycinająca kieszeń pod zamek i otwory pod śruby)

Baza mechanizmów

          Oprócz prostych elementów, jak te wymienione wyżej, baza zawiera całe zespoły suwaków i skosów zgrupowanych w osobnym poleceniu. Okno z legendą informuje użytkownika, jakie parametry należy zmienić, aby sterować np. szerokością czy wysokością suwaka. Okno umożliwia przewijanie między poszczególnymi obrazkami za pomocą strzałek (rys.6 c). W efekcie można mieć do dyspozycji wiele pomocnych informacji . Zaletą  wykorzystania suwaków z bazy jest automatyczne dobieranie długości kolumny  na podstawie zadanego kąta i skoku.

NX

Rys.6. Okna informacji.

Baza złączy i inne akcesoria

          NX w swojej bazie posiada także niezbędne akcesoria służące do wprowadzania obiegu chłodziwa. Budowa polecenia jest analogiczna jak wcześniej. Znajdują się tutaj takie akcesoria, jak: końcówki chłodzenia, przegrody,  zaślepki rozprężne, oringi itd.

Baza korpusów

         Ostatnią bazą,  jaką można wykorzystać do konstruowania form, są korpusy. Stanowią w pełni sparametryzowane złożenia, na podstawie których wstawiane części znormalizowane się pozycjonują. Do takich części należą wypychacze, które automatycznie sczytują położenie oprawy wypychaczy. Dzięki temu wstawiane są na odpowiedniej wysokości. Użytkownik wybiera typ i  rozmiar korpusu.

NX

Rys.7. Baza korpusów.

 Adaptacja bazy do potrzeb firmy

         Dużą zaletą baz NX jest możliwość ich modyfikacji oraz szybkie dodawanie  nowych rozwiązań konstrukcyjnych używanych w firmie. Dobrze skonfigurowana baza pozwala na szybsze i łatwiejsze przyuczenie młodych konstruktorów. Gotowe rozwiązania zapobiegają błędom wynikającym z niedostatecznej wiedzy. Do bazy często podpina się rysunki płaskie, na których wstępnie zostają zwymiarowane płyty, wypychacze, suwaki itd. Dzięki temu czas sporządzania dokumentacji skraca się o połowę. Niektóre firmy wprowadzają parametryzację tabeli złożenia i tabeli rysunku, które są automatycznie wypełniane przez sczytanie danych z komputera lub z wybranego pliku. Poniżej został przedstawiony przykład skonfigurowanego korpusu, który został uzupełniony o dodatkowe części. Jednym kliknięciem zostaje wstawiony kompletny korpus. Kolejnym drugi takt, który automatyczne sczytuje rozmiar i położenie. W każdej chwili można zmienić  wielkość korpusu bez utraty wczytanych komponentów.

 NX

Rys. 8. Zmodyfikowany korpus do dwutaktu.

 Niektórzy konstruktorzy preferują polskie nazewnictwo w złożeniu. Użytkownik bez modyfikacji plików wsadowych może  zmienić charakterystykę nazewnictwa, używając pliku tekstowego, który mapuje nazwy podczas wczytywania.

Podsumowanie

          Reasumując, można śmiało stwierdzić, że biblioteka NX Mold Wizard ma bardzo rozbudowaną strukturę. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać możliwości systemu, należy ją dostosować do standardów firmy. 

W następnym artykule zostaną  przedstawione kolejne narzędzia wspomagające konstrukcję form .

 
Marcin Antosiewicz, CAMdivision

Więcej


NX & bezpłatny podręcznik do Synchronous Technology…

Maj 17 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Bezpłatny podręcznik do Synchronous Technology.
Na seminarium 22 marca w Bydgoszczy został zaprezentowany wydruk roboczy podręcznika
„NX – Projektowanie Form wtryskowych i Tłoczników”,
którego autorami są Marcin Antosiewicz i Dariusz Jóźwiak, konstruktorzy mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle…
Książka w formie drukowanej ukaże się jesienią tego roku –  to część szerszej inicjatywy „NX Tooling” o której pisaliśmy już wcześniej m.in. na  http://nxcad.pl/nxcadpodrecznik-bezplatny/

Więcej


Targi PLASTPOL Kielce

Kwiecień 29 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy na Targi PLASTPOL Kielce do hali F, stoisko 18.

Więcej informacji na stronie: http://camdivision.pl/nx-mold-wizard.html

 NX PLASTPOL KIELCE

Więcej


WEBINAR NX Mold Wizard

Kwiecień 19 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny Webinar:

• Temat:  Wspomaganie Projektowania Form wtryskowych

– czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania
• Miejsce: wygodny fotel w pracy…

Prowadzący: Dariusz Jóźwiak
– Konstruktor mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle

Termin: 24 kwietnia (środa) 2013 r. – godz. 11.00-12.00

Rejestracja na stronie: https://siemens.clickwebinar.com/NX_Mold_Wizard/register
Dodatkowe informacje: http://camdivision.pl/nx-mold-wizard/

Agenda:

NX Mold Wizard wspomaganie procesu projektowania form wtryskowych:

 •  analiza technologiczności wypraski i symulacja wtrysku
 •  konstrukcja parametrycznego modelu 3D formy
 •  weryfikacja konstrukcji formy
 •  symulacja kinematyczna pracy formy
 •  automatyzacja procesu generowania dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D
 •  wykorzystanie istniejących modeli form w nowych projektach

Webinar jest organizowany przy współpracy z Siemens Industry Software.
Serdecznie zapraszamy – zespół CAMdivision Sp. z o.o.

NX Webinar

Więcej


Wyznacznienie linii podziału na wyrobie…

Marzec 14 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX. Wyznaczenie linii podziału ma znaczący wpływ na konstrukcję form, sprawdzianów itd. W przypadku modeli o nieregularnym kształcie podział można wyznaczyć za pomocą polecenie Extract Curve.

 

NX sprawdzian

Więcej


FCPK Bytów w NX Mold Wizard!

Marzec 11 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX Mold Wizard jest aplikacją pozwalającą sprawne i wydajne projektować formy. Pod pojęciem form kryje się szeroki asortyment narzędzi, do których można zaliczyć formy wtryskowe, odlewnicze, rozdmuchowe, blistery…  Największą część spośród wymienionych  stanowią formy wtryskowe, co jest podyktowane zapotrzebowaniem rynku.

  NX Mold Wizard zawiera szereg poleceń wspomagających pracę. Najważniejszym z punktu widzenia konstruktora, który wykonał już stempel i matrycę jest polecenie umożliwiające dodawanie części znormalizowanych oraz ich edycję za pomocą Standard Part Management (rys.1).

Rozwiązania te będzie można zobaczyć na bezpłatnym seminarium, 22 marca w Bydgoszczy – informacje i zgłoszenia na http://www.camdivision.pl/nx-mold-wizard

 NX CAD Standard Part Management

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz.1 – Analiza technologiczna detalu w NX Mold Wizard

Marzec 2 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 2 komentarze

           W dobie szybkiego rozwoju ciągle dążymy do przyspieszenia i zautomatyzowania prac konstrukcyjnych. Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie.

          Zarówno są to problemy związane z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską. Najczęściej występujące to: dobór odpowiedniego punktu wtrysku, wyznaczenie optymalnego kierunku formowania detalu, przyjęcie poprawnej strony stemplowej i matrycowej dla detalu, dobór odpowiedniego skurczu, wyznaczenie optymalnej powierzchni podziału, dobór odpowiednich długości prowadzenia wypychaczy…

Zagadnienia te zostaną omówione na Seminarium NX Mold & Die Design, 22 marca w Bydgoszczy

NX CAD kolizja

Rys.1 Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

WięcejJakie problemy występują podczas konstrukcji form?

Luty 28 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych, odlewniczych, blisterów itp. boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie. Zarówno są to problemy związane z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską.

NX kolizja

Rys.1. Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

Więcej


NX CAD – Bezpłatny podręcznik to początek…

Luty 25 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 2 komentarze

…chociaż trudno właściwie mówić o „początku”, skoro nie minął nawet rok od udostępnienia podręcznika dla użytkowników Solid Edge Synchronous Technology. Ten jednak był całkowicie odpłatny, nie licząc rozdziału poświęconego w całości darmowej aplikacji Solid Edge 2D Drafting.  Tym razem CAMdivision przygotowała coś nowego…
Udostępni wkrótce bezpłatnie podręczniki w formie elektronicznej, obejmujące następujące zagadnienia:

 • NX CAD – podstawy modelowania 3D
 • NX CAM – podstawy programowania frezarek
 • CNC – podstawy programowania obrabiarek CNC
 • SINUMERIK  – podstawy programowania sterowania Sinumerik
NX CAD CNC NX CAM

Rys. 1. Wersje robocze podręczników

WięcejŚwięta już blisko!!!

Grudzień 18 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Więcej


Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC

Październik 24 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 1 Komentarz

Każdy użytkownik systemu NX CAM ma do dyspozycji bardzo potężne narzędzie, jakim jest „symulacja obrabiarki” na podstawie kodu nc.

Więcej


NX CAD/CAM 8.0 – polska wersja do pobrania

Październik 24 | kategoria: Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

NX CAD/CAM 8.0 – polska wersja interfejsu jest do pobrania na stronie http://camdivision.pl/publikacje/ w dziale Polska wersja…

Więcej


EMEA CAM FORUM 2012 na temat NX CAM 8.5

Październik 16 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

Wzięliśmy udział w szkoleniu na temat nowości i zmian jakie nastąpią w NX CAM 8.5.

Więcej


Efektywne frezowanie naroży w NX 8.5 (operacja FLOWCUT)

Październik 15 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

W NX 8.5 nastąpi zauważalna poprawa w działaniu operacji FLOWCUT.
Temat ten powinien zaciekawić przede wszystkim programistów CNC w narzędziowniach, ale nie tylko…

Więcej


NX 8.5 co nowego

Wrzesień 12 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

Kilka wybranych nowości z CADa

Więcej


Siemens wypuścił nową aktualizację do NX 7.5

Grudzień 16 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

Jest to aktualizacja do wersji 7.5.5.5 do pobrania z serwera siemensa:

Więcej