Wizard do analizy wytrzymalosciowej w NX


 Licencje CAD zawierają prostego wizarda do analizy wytrzymałościowej. Pozwala on wykonać analizę statyczną pojedynczej bryły. W założeniu narzędzie to ma pomagać w sprawdzeniu poprawności konstrukcji na początkowym etapie projektowania części.

Wizard ten uruchamia się z Resource bar z zakładki Process Studio.

Nie będę tu opisywał jak przeprowadzić analizę ponieważ wizard jest bardzo czytelny. Domyślnym solverem instalowanym wraz z NX jest Nastran. Jednak aby go uruchomić po przygotowaniu danych wstępnych niezbędne jest dodanie dwóch zmiennych środowiskowych UGII_NX_NASTRAN i UGII_NX_NASTRAN_VERSION

Dla NX 7.5 będzie to odpowiednio

UGII_NX_NASTRAN=%UGII_BASE_DIR%\NXNASTRAN\bin\nastran.exe

UGII_NX_NASTRAN_VERSION=7.0

UWAGA! Zakładka Process Studio nie pojawia się w polskiej wersji językowej. Mimo że polska wersja językowa jest przygotowywana na zlecenie Siemensa (SIS) to nie jest jeszcze częścią wersji instalacyjnej w związku z czym nie ma przygotowanych odpowiednich plików XML pod tą wersję.




2 komentarze


 1. Mar 25, 2012

  SSUCH

  Autor:

  Fajny wpis.
  Ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie, jak sprawdzić własności wytrzymałościowe detalu, który ma zostać wykonany np z Tarnoformu 200 HI4?

  http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=9691db88dab345c4a586c8180de326b4&ckck=1

  Odpowiedź

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *