Wymiar referencyjny

Żeby zmienić na rysunku 2d wymiar na referencyjny trzeba wejść do do wymiaru poprzez dwukrotne kliknięcie a następnie włączyć opcję reference dimension (rys.1).
user_role1Rys.1

Dla wymiaru z symbolem np. wymiar średnicowy możemy dodatkowo określić czy symbol ma być ujęty w nawiasach (rys.3). Domyślna opcja umieszcza symbol poza nawiasami (rys.2)
user_role1Rys.2

Żeby symbol został ujęty w nawiasach należy wejśc do ustawień tego wymiaru (Settings) – np: kliknij ikonę z niebieską literą A. Z listy po lewej stronie okna Settings wybierz Reference. Opcję Include zmień na Prefix (rys.3)

user_role1Rys.3