Wymiarowanie otworów w NX9

W NX9 dodano nową możliwość szybkiego dodawania informacji technologicznych do otworów na rysunku 2D. krótko mówiąc zwymiarowania ich.

NX9Rys.1

  1. Otowórz okno polecenia Radial Dimension
  2. W grupie Measurement ustaw opcję Inferred lub Hole Callout
  3. Wskaż otwór. może być przekrój lub widok
  4. Wskaż położenie wymiarów

Po wskazaniu otworu a przed wskazaniem położenia wymiaru jeżeli przez sekundę nie będziesz poruszał kurosem pojawi się ikona umożliwiająca otworzenie okna do zmiany ustawień wyświetlania (rys.2)

NX9rys.2