Wymiary współrzędnościowe – załamanie linii wymiarowej

W NX9 zmieniono zarówno polecenia służące do wymiarowania jak i interfejs, np. w NX8.5 do zmiany ustawień służyło polecenie Style.

W NX9 nazywa się Settings, a samo okno dialogowe bardziej przypomina okno z polecenia Customer Defaults (rys.1).

SiemensRys.1

By zatem wstawić wymiar współrzędnościowy z załamaną linią wymiarową (rys.2) – tzw. uskokiem…

SiemensRys.2

…musisz wykonać kolejno następujące kroki:

  1. kliknąć PKM na wymiarze
  2. z menu kontekstowego wybrać Settings
  3. w oknie Settings wybrać Jog (rys.3)
  4. ustawić opcję Style na Yes
  5. ustawić pozostałe opcje uskoku

SiemensRys.3
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *