Jak z dwóch jednakowych części utworzyć dwie różne

Rozpatrzmy dwa przypadki

pierwszy

małe złożenie wewnątrz którego znajdują się dwie takie same części (rys.1). jak widać na rysunku uszy są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi pionowej. chcemy z części kolek_wspornika zrobić dwie różne np po to by kołki miały różną średnicę i zapobiegały montażu wspornika odwrotnie.

NX CADNX CADNX CAD

Rys.1

  1. w Assembly Navigator kliknąć PKM na jedną z części którą chcemy zmienić
  2. z menu kontekstowego wybieramy Make Unique (rys.2)
  3. kliknąć w Name Unique Parts
  4. podać nazwę części
  5. Enter i OK by zakończyć wprowadzanie nazwy dla nowej części
  6. ponownie OK by zakończyć tworzenie nowej części

NX CAD

Rys.2

drugi

w projekcie znajdują się dwa identyczne podzłożenia zespol_wspornika (rys.3).

Rys.3

chcemy stworzyć z jednego dwa różne warianty np. by jeden z elementów tych podzłożeń był różny ale wszystkie pozostałe części identyczne w obu podzłożeniach. w tym wypadku: w jednym podzłożeniu chcemy zmienić kształt wspornika (rys.4)

Rys.4

Można oczywiście stworzyć dwa różne modele i Reference Set dla plików wspornik1 ale program nie będzie prawidłowo wyświetlał listy częśc.

Natomiast jeśli od razu użyjemy na wspornik1 polecenia Make Unique w obu podzłożeniach zostaną one zmienione jednocześnie.

By zmienić tylko w jednym podzłożeniu wybrane części należy:

  1. w pierwszej kolejności użyć polecenia Make Unique na pliku podzłożenia (w tym zespol wspornika) i zapisać je pod inną nazwą
  2. użyć polecenia Make Unique na wybranych częściach (wspornik1) w nowym podzłożeniu

Rys.5

Uwaga!

wszelkie linki wewnątrz tych wybranych do zmiany części w podzłożeniu utracą asocjatywność. można je przywrócić z wykorzystaniem Relation Browser lub ‚ręcznie’ wskazać ponownie oryginalne geometrie

 

NX, NX CAD, NX CAM, Solid Edge, CAE, CAD, CAM, CNC, Siemens, Postprocesory