Zarządzanie szablonami CAM

Od wersji NX 9.0 zmienił się sposób zarządzania szablonami obróbek. Dzięki tym zmianom mamy teraz nad nimi łatwiejszą kontrolę podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Zacznę od paru słów wyjaśnień.

0_Katalogi

Wraz z aktualizacją (Maintenance Release, w skrócie MR) dla danej wersji systemu, przeważnie aktualizowane są również wszystkie lub niektóre szablony obróbek. W tej sytuacji, jeżeli użytkownik zdefiniował własne ustawienia w szablonach podczas automatycznej instalacji aktualizacji, tracił te ustawienia, ponieważ szablony zostawały podmieniane na nowe. Taka sytuacja występowała w wersjach do NX 8.5.

Od wersji NX 9.0 nowe szablony dostarczane podczas aktualizacji kopiowane są zawsze do katalogu …\Siemens\NX….\MACH\updates\template_part. W ustawieniach użytkownika mamy nową opcję o nazwie Use Latest Updated Templates, za pomocą której możemy kontrolować, skąd NX ma ładować szablony. Jeżeli opcja Use Latest Updated Templates jest włączona, oznacza to, że NX w pierwszej kolejności szuka danego szablonu w katalogu …\updates\template_part. Jeżeli katalog ten nie zawiera tego szablonu, wtedy NX szuka go w katalogu …\resource\template_part (…\Siemens\NX…..\MACH\…), gdzie przechowywane są szablony dostarczone z główną instalacją. Jeżeli natomiast opcja Use Latest Updated Templates jest wyłączona, szablon jest ładowany z katalogu …\resource\template_part.

Jeżeli użytkownik nie wprowadzał zmian w szablonach, to nie jest wymagane żadne działanie. NX automatycznie wybierze prawidłowy szablon.

Jeżeli zmiany były wprowadzane to:

  1. wyłączamy opcję Use Latest Updated Templates
  2. dokonujemy scalenia plików szablonów
  3. kopiujemy pliki szablonów z katalogu …\updates\template_part do …\resource\template_part.

 

Scalenie szablonów:

scalenie, czyli przejście ze „starych”, tj. własnych szablonów użytkownika, na nowe, dostarczone wraz aktualizacją, możemy dokonać na dwa sposoby:

  1. Rozpoczynamy na nowych szablonach i definiujemy własne ustawienia na nowo. To rozwiązanie jest rekomendowane, ponieważ zapewnia przejęcie pełnego pakietu poprawek dostarczonych z aktualizacją.
  2. Sprawdzamy, co w danych szablonach się zmieniło (na bazie dokumentacji release notes) i wprowadzamy te zmiany do naszych szablonów. Jest to niezalecane rozwiązanie, ponieważ nie przejmiemy wszystkich poprawek dostarczonych z aktualizacją.

 

Położenie opcji Use Latest Updated Templates:

1_Customer_defaults2_Use_last_updated_templateWprowadzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia programu.

 

 

Suplement:

Ma to miejsce rzadko, ale może się zdarzyć, że również łatka do danej aktualizacji (Maintenance Pack, w skrócie MP) dostarcza nowe szablony. Informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji.

Proszę przy tym pamiętać, że także każde kolejne MP zawiera wszystkie pliki z poprzednich MP. Dzięki temu nie musimy instalować wszystkich MP po kolei, tylko instalujemy zawsze najwyższą wersję. Jeżeli w MP1 pojawią się nowe szablony, to MP8 również będzie je zawierać. W takim przypadku podczas instalacji kolejnych łatek nie ma konieczności dokonywania każdorazowego scalenia szablonów, ponieważ są to te same pliki.