Zlevel 5axis – orientacja narzędzia


Często spotykanym problemem podczas korzystania z operacji Zlevel_5axis jest ustawienie pozycji osi narzędzia. Dokładnie mówiąc ustawienie wektora wyjściowego osi narzędzia, który określi nam pozycję, z której będzie tworzona ścieżka 5-cio osiowa.

NX Zlevel 5axis

Domyślnie oś narzędzia ustawiona jest jako oś ZM, czyli oś Z układu, względem którego generowany jest kod (baza na detalu). Dlatego jeżeli spróbujemy wygenerować ścieżkę na ściankach nie zgodnych z tą osią, to otrzymamy coś takiego:

NX

Nie na tym nam zależało.

Często stosowanymi rozwiązaniami w takim przypadku jest próba uzyskania podobnej ścieżki za pomocą innej operacji 5-cio osiowej, lub zakładanie dodatkowej bazy (układu współrzędnych) tylko dla tej operacji. Jest jednak prostsze rozwiązanie.

NX w pełni umożliwia nam w swobodną definicję położenia wektora wyjściowego pozycji narzędzia. Wystarczy tylko wyciągnąć sobie odpowiednią do tego celu funkcję do głównego okna operacji. Pokażę jak to zrobić.

Tak wygląda podstawowe okno operacji Zlevel_5axis. W miejscu czerwonego odcinka wstawimy sobie narzędzie Tool Axis do definicji położenia wyjściowego do generowania ścieżki.

NX

W tym celu klikamy PPM na operację, w której chcemy wstawić dodatkowe narzędzie do ustawiania ścieżki, wybieramy Object, a następnie Customize.

NX

Pojawia się okno Customize Dialog, w którym z górnego okna wyszukujemy Tool Axis, a następnie klikamy Add to Dialog w celu przerzucenia go do dolnego okna.

NX

Teraz strzałeczkami znajdującymi się po prawej stronie okna ustalamy pozycję wybranego narzędzia w oknie operacji.

NX

Jeszcze tylko jedno klikniecie Generate i pożądana ścieżka gotowa.

NX