Zmiana wyświetlania drzewa Part Navigator


Domyślenie po zainstalowaniu NX drzewo operacji jest wyświetlane w postaci cech utworzonych kolejno po sobie. Nie ma podziału na bryły czy powierzchnie, które mogą występować w pliku.

W celu wyświetlenia drzewa względem obiektów kliknij PPM na belkę Name w Part Navigator .

NX

Wybierz Timestamp Order. Na drzewie wyświetlą się obiekty po rozwinięciu których, można zobaczyć operacje z jakich się składają.

NX

Aby powrócić do poprzedniego sposobu wyświetlenia powtórz procedurę jak wyżej.
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *