Zmiana wyświetlania w NX 8.5

Przechodząc na najnowszą wersje NX można zauważyć dwie istotne zmiany wyświetlania obiektu podczas najechania kursora na model  rys.1 a-b oraz podczas np. dodawania promieni rys.1 c-d. Możemy wyłączyć wyświetlanie postępując jak niżej.

NX wyswietlanieRys.1

 

WYŁĄCZENIE PODŚWIETLANIA BRYŁY PODCZAS SELEKCJI

1) Z górnego menu wybierz Preferences-Selection.

2) Odznacz opcję jak niżej (rys.2)

NX selection

Rys.2

 

WYŁĄCZENIE WYSZARZANIA BRYŁY PODCZAS DODAWANIA OPERACJI

1) Z górnego menu wybierz Preferences-Visualization

2) Przejdź do zakładki Emphasis i odznacz opcję jak niżej (rys.3)

NX VisualizationRys.3