Jak zmienić tolerancję wczytywania pliku STEP ?

Gdy importujemy plik *.step do NX, program wykorzystuje gotowe szablony plików *.prt. Dlatego podczas wczytywania plików *.step nie ma możliwości sterowania tolerancją.

Aby NX importował nam pliki .step z dokładnością ustawioną przez użytkownika, należy zmienić tolerancję w szablonach *.prt .

Lista plików, w których należy zmienić tolerancję.

C: SiemensNX 11.0STEP203UGstep203ugnullnx110_in.prt

C: SiemensNX 11.0STEP203UG step203ugnullnx110_mm.prt

C:SiemensNX 11.0STEP214UG step214ugnullnx110_in.prt

C: SiemensNX 11.0STEP214UG step214ugnullnx110_mm.prt

 

Otwieramy wyżej wymienione pliki:

Plik->Preferencje->Modelowanie

Ustawiamy odpowiednie tolerancję i zapisujemy pliki.