Zmienne środowiskowe

Gdzie są zmienne środowiskowe NX i jak je zmienić?

– klikamy ikonę Windows na pasku zadań

– klikamy prawym przyciskiem myszy na komputer i wybieramy Właściwości

env1

Rys.1

-w oknie właściwości klikamy Zaawansowane ustawienia systemu (Rys.2a)

env2

-po otwarciu okna Właściwości systemu klikamy przycisk Zmienne środowiskowe

w obu oknach (górnym i dolnym) znajduje się lista zmiennych środowiskowych. wśród nich znajdziemy zmienne NXa np. zaczynające się od UGII

Jak dodać zmienną środowiskową?

-klikamy przycisk Nowa

-wypełniamy pola Nazwa i Wartość 

env3Rys.3

-klikamy OK

Jak zmienić zmienną środowiskową?

np chcemy zmienić język angielski interfejsu NX na język polski

-wybieramy w oknie opisanym jako Zmienne systemowe zmienną UGII_LANG

env4

Rys.4

-klikamy Edytuj

-zmieniamy wartość english na polish i klikamy OK

-klikamy OK by zamknąć okno Właściwości systemu

 

 


1 Komentarz