Spiralny wzór ścieżki w operacji CONTOUR_AREA - nowość od NX 12.0.2

1

 Od wersji NX12 mr2 pojawił się nowy szyk skrawania dla operacji CONTOUR_AREA z zastosowaniem Deive Method (Metoda prowadzenia) jako Area Milling (Obróbka obszaru).

 Szczególnie istotne wydaje się, że użytkownik ma do dyspozycji nową opcję w dwóch zasadniczych odmianach: dla obszarów bardziej płaskich (niestrome) oraz dla obszarów bardziej pionowych (strome).

Jak zawsze (w poprzednich wersjach nx'a) rozpoznawanie do której grupy przynależy konkretna ścianka odbywa się za pomocą parametrów na belce Steep Containment (Zakres stromości).

W zależności od przyporządkowania danego obszaru (regionu) zostaje on pomijany lub frezowany z zastosowaniem ustawień pogrupowanych na jednej z dwóch belek:

- Non-steep Cutting (Obróbka niestromych obszarów)

- Steep Cutting (Obróbka stromych obszarów)

Warto zaznaczyć, że jest jeszcze możliwość "ręcznej" edycji wykrytych regionów w grupie Geometry - Cut Regions (Geometria - Regiony obróbki) i między innymi usuwania, dzielenia, łączenia czy przekwalifikowania danego regionu np. z atrybutu Steep (Stromego) na Non-steep (Niestrome). Nie będziemy się jednak teraz szarzej zajmować tym zagadnieniem. 

Przyjrzyjmy się w praktyce na kilku prostych przykładach jak nowy szyk skrawania radzi sobie z tworzeniem ścieżki narzędzia.

Obszary strome

​We wcześniejszych wersjach NX chcąc frezować pionowe ścianki bez utraty kontaktu frezu z obrabianym materiałem należało użyć operacji ZLEVEL_PROFILE

z odpowiednim ustawieniem opcji  Level to Level (Z poziomu na poziom) lub operacji FLOOR_WALL przy Cut Pattern (Szyk skrawania) jako Profile (Profil) i prawidłowym wyborze parametru Cut Depths (Głębokości skrawania).

Oba z wymienionych rozwiązań ​mają swoje wady. 

Pierwsze rozwiązanie jest tak naprawdę nadal obróbką na "stałym zecie" (a nie ruchem helikalnym) i tylko w miejscach łączenia poziomów odbywa się praca narzędzia w płynnych trzech osiach.

Drugie rozwiązanie znajduje zastosowanie tylko na całkowicie pionowych ściankach.

Nowa opcja wydaje się więc być bardzo prostą i wygodną metodą na uzyskanie efektu, który był wcześniej praktycznie możliwy tylko z zastosowaniem operacji STREAMLINE.

Pewnym ograniczeniem może być prosta zmiana poziomów obróbki (w przypadku jeśli nie chcemy obrabiać całej wysokość wskazanych ścianek). Z problemem tym można sobie jednak poradzić przez wspomnianą wcześniej edycję regionów obróbki.

Obszary niestrome

​Znany od dawna, powszechnie często stosowany przez programistów i nieco zbliżony swoim kształtem wzór ścieżki Follow Periphery (Wzdłuż obrzeży) pozostał nadal w użyciu.

Jednak w sytuacjach gdy wymagana jest wysoka jakość struktury materiału po obróbce i istotną rolę odgrywa ślad pozostawiony po przejściu frezu czasami niedopuszczalne okazują się ruchy łączące poszczególne segmenty obróbki (patrz ilustracja).

Dlatego też w pewnych przypadkach warto zastosować wzór Spiral (Spirala), który zapewnia stopniowe rozchodzenie się ścieżki narzędzia bez nagłych zmian kierunku w momencie realizowania kolejnego kroku skrawania. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowana jest ilość ruchów łączących, a obróbka staje się bardziej płynna.

Nowy szyk skrawania został wzbogacony o możliwość zastosowania dodatkowych opcji.

Możemy załączyć przejście wykańczające dziki ustawieniu parametru Include Finish Passes (Uwzględnij ścieżki wykańczające na) na jedną z dostępnych opcji np. jako All Shapes.

Kolejną możliwością jest aktywowanie pola Path Smoothing (Wygładzenie ścieżki), co spowoduje jeszcze większe upłynnienie pracy obrabiarki dzięki zaokrągleniom ścieżki narzędzia tam gdzie tworzą się na niej ostre naroża powodujące nagłe zmiany kierunku pracy frezu (oczywiście wiąże się to z większą liczbą bloków w kodzie NC).Obróbka mieszana

Możliwa jest też obróbka obszarów stromych i niestromych za pomocą jednejj operacji.

Pierwszą z możliwości może być ustawienie Method (Metoda) jako None (Brak)

W taj sytuacji wszystkie wskazane ścianki są obrabiane z zastosowaniem parametrów z Non-steep Cutting (Obróbka niestromych obszarów).

Inną możliwością jest wykorzystanie opcji Method (Metoda) jako Steep and Non-steep (Strome i niestrome).

Dzięki tym ustawieniom zachowujemy większą kontrolę nad ścieżką narzędzia (co może być przydatne w nieco bardziej skomplikowanych elementach) wykorzystując ustawienia zarówno z belki Non-steep Cutting (Obróbka niestromych obszarów) jak i Steep Cutting (Obróbka stromych obszarów).

Na ilustracji w celu lepszego zobrazowaniu rozkładu ścieżki narzędzia pokazano widok z ruchami pomocniczymi zarówno widocznymi jak i ukrytymi. 

 

Komentarze 1

Gość - Gieniek w poniedziałek, 27, sierpień 2018 09:55

Wow! Dobre!

Wow! Dobre!
Gość
środa, 22, maj 2019

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku. ...
20 lipiec 2018
NX CAD
W wielu przypadkach projektowane elementy powtarzają się wielokrotnie w złożeniach. Ponadto często zdarza się, iż każde z wystąpień, pomimo że znajduje się w różnych obszarach konstrukcji, jest związane tym samym zbiorem więzów złożenia. Aby uniknąć zbędnej pracy na definiowaniu kilkukrotnie tych sa...