Operacja FIXED_GUIDING_CURVES - nowość od NX 12.0.2

1

Wraz z ukazaniem się aktualizacji MR2 do wersji NX12 pojawiła się nowa operacja FIXED_GUIDING_CURVES dostępna w grupie mill_countour.

Zasadniczo jest to obróbka, która bardzo przypomina niewiele wcześniej wprowadzoną VARIABLE_AXIS_GUIDING_CURVES  (zawierającą oczywiście rozszerzone opcje ustawienia osi narzędzia) z grupy mill_multi-axis.

Dla wielu użytkowników istotny może być fakt, że do pierwszej z dwóch wymienionych operacji wystarczy licencja 3-osiowa.Jak to zwykle ma miejsce w symultanicznych obróbkach, najważniejsze parametry znajdziemy w edycji Method (Metoda), która w tym przypadku powinna być ustawiona jako Guiding Curves (Krzywe prowadzące).

Okno metody prowadzenia jest nieco zbliżone do operacji  STREAMLINE i w zasadzie, w wielkim uproszczeniu, można by było opisywaną tutaj obróbkę potraktować jako alternatywa dla tej właśnie ścieżki.

Zobaczmy teraz jak w praktyce działa FIXED_GUIDING_CURVES.

Pattern Type (Typ szyku) jako Morphing.

​Jednym z najbardziej istotnych parametrów jaki ma wpływ na rozkład ścieżki narzędzia w omawianej operacji jest Pattern Type (Typ szyku).

Na początek zajmiemy się typem Morphing. Jego charakterystyczną cechą jest to, że powinien on posiadać przynajmniej dwa zestawy prowadnic w polu List (Lista).

Przy takiej konfiguracji program rozłoży ścieżkę narzędzia pomiędzy wybranymi zestawami prowadnic, bez potrzeby określania wektora rzutowania (w odróżnieniu od STREAMLINE'a).

Możliwe jest też załączenie opcji Finish Passes (Ścieżki wykańczające). Ustawiając ten parametr np. jako Both (Obydwa) uzyskujemy dodatkowe przejście wykańczające na początku i na końcu ścieżki.

Podobnie jak w operacji  STREAMLINE możliwe jest użycie dość nietypowej prowadnicy, o której wielu użytkowników NX CAM zapomina (bądź po prostu nie wie). Taką nietypową  prowadnic może być punkt.

Gdy ścieżka narzędzia nie ma odpowiedniej płynności i powstaje ryzyko pogorszenia jakości powierzchni obrabianej przez nagłe zmiany kierunku pracy obrabiarki, możemy zastosować opcję Path Smoothing (Wygładzenie ścieżki).

Na poprzednim modelu rozpatrywaliśmy dwa przypadki:

  • ​Dwie prowadnice typu zamkniętego.
  • ​Pierwszą prowadnicę zamkniętą (krawędź modelu), drugą prowadnicę zdefiniowaną jako punkt.


Możliwa jest też oczywiście definicja prowadnic otwartych. W takiej sytuacji najczęściej nie będziemy już używać Cut Pattern (Szyk skrawania) jako Helical (Spirala) ale np. jako Zig-Zag (Zygzak).

Jak już wcześniej wspomniano (korzystając z opcji Morphing) potrzebne są minimum dwa zestawy prowadzące. Nie trzeba jednak na tym poprzestawać. W pewnych przypadkach można zdefiniować więcej prowadnic, co pozwoli nam zachować lepszą kontrolę nad rozkładem ścieżki.

Pattern Type (Typ szyku) jako Constant Offset (Odsunięcie stałe).

Inną możliwą opcją parametru Pattern Type (Typ szyku) jest Constant Offset (Odsunięcie stałe). W tym przypadku należy zdefiniować tylko jeden zestaw prowadzący.

Ścieżka narzędzia może być tworzona na i obok wybranej prowadnicy (w naszym przykładzie po obu stronach krzywej zostanie dodatkowo utworzone 5 ścieżek, w odległości 1,5 [mm] ).

Warto również zwrócić uwagę na parametr Cut Order (Kolejność przejść), który może nasuwać skojarzenia do opcji dostępnych w operacji FLOWCUT_REF_TOOL. Ustawienie Cut Order (Kolejność przejść) jako Outside-In Alternate (Zew. do wew. na przemian) powoduję naprzemienną pracę narzędzia, które stopniowo przybliża się od zewnątrz do wewnątrz obrabianego obszaru.


Jeśli chcemy utworzyć ścieżkę narzędzia tylko z jednej strony prowadnicy, należy zmienić parametr Cut Side (Strona skrawania) np. na Left (Lewy).

Dodatkowo dla lepszego zobrazowania działania opcji Cut Order (Kolejność przejść) zastosowano tutaj Away from Guide (Od prowadnicy), co wymusza ruch frezu od wybranego zestawu prowadzącego na zewnątrz.

Tego typu szyk skrawania może być pomocny np. przy potrzebie szybkiego wyrównania powierzchni uszkodzonej części, która została zregenerowana poprzez proces napawania.

Pattern Type (Typ szyku) jako Racetrack around Guide (Ścieżka wokół prowadnicy).

Trzecią i ostatnią opcją parametru Pattern Type (Typ szyku) jest Racetrack around Guide (Ścieżka wokół prowadnicy). Tutaj również należy wybrać tylko jeden zestaw prowadzący.

Zasadnicza różnica między ustawieniem Pattern Type (Typ szyku) jako Constant Offset (Odsunięcie stałe) polega na zachowaniu się ścieżki narzędzia przy końcach zestawu prowadzącego. W przypadku opcji Racetrack around Guide (Ścieżka wokół prowadnicy) może nastąpić jeden przejazd po wybranej prowadnicy oraz obtaczanie narzędzia wokół niej (kolejność jest uzależniona do parametru Cut Order (Kolejność przejść) ). 

Przy takiej strategii obróbki, ponownie (jak w pierwszym przykładzie) bardzo dobrze sprawdzi się Cut Pattern (Szyk skrawania) jako Helical (Spirala).

Możliwa jest też zmiana kierunku pracy narzędzia przez definicję Cut Direction (Kierunek obróbki) jako CounterClockwise (W lewo)

Operacja FIXED_GUIDING_CURVES prezentuje się wiec bardzo ciekawie i wydaje się być dobrym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie potrzebny jest ściśle określony rozkład ścieżki frezu (np. polerowane powierzchnie matryc), a czasochłonne bądź problematyczne byłoby stosowanie obróbki STREAMLINE.

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 22, maj 2019

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku. ...
20 lipiec 2018
NX CAD
W wielu przypadkach projektowane elementy powtarzają się wielokrotnie w złożeniach. Ponadto często zdarza się, iż każde z wystąpień, pomimo że znajduje się w różnych obszarach konstrukcji, jest związane tym samym zbiorem więzów złożenia. Aby uniknąć zbędnej pracy na definiowaniu kilkukrotnie tych sa...