Preferowany układ osi obrotowych

Machine_Axis_Positions

W obrabiarkach pięcioosiowych wzajemne położenie narzędzia i części obrabianej może być osiągnięte na dwa sposoby – przy różnych ustawieniach stołu/wrzeciona.
Na przykład A-90 C90 odpowiada A90 C-90.
Niekiedy wybór ustawienia nie jest ważny, ale w pozostałych wypadkach ma on duże znaczenie ze względu na ograniczenia zakresu osi lub przestrzeni roboczej maszyny.

Możemy wpływać na wybór ustawienia na obrabiarce. NX CAM generuje ścieżki narzędzia niezależne od maszyny i nie wie na jakiej kinematyce będzie realizowany program. Dlatego nasze preferencje przekazuje do postprocesora, który zna maszynę. Jeżeli w czasie tworzenia programu jest wczytany symulator obrabiarki, to NX pozwala określić kierunek wrzeciona przez podanie kątów osi obrotowych wczytanej maszyny.

UDE Rotate

Zwykle postprocesor przyjmuje ustawienie osi obrotowych najbliższe aktualnemu położeniu, aby ograniczyć przejazdy. Można to zmienić. Do sugerowania postprocesorowi od jakich kątów ma zacząć możemy wykorzystać zdarzenie użytkownika (UDE – User Defined Event) o nazwie Rotate. Wewnątrz operacji, w grupie Machine Control (Kontrola obrabiarki) klikamy ikonę Start of Path Events>Edit (Zdarzenia na początku ścieżki>Edytuj).

Otworzy się okno User Defined Events (Zdarzenia użytkownika), z listy wybieramy Rotate i klikamy Add new event (Dodaj nowe zdarzenie):


Otworzy się okno Rotate (Obróć), w którym ustawiamy parametry, na przykład jak na ilustracji obok.
W polu Rotation Axis (Oś obrotu) podajemy nazwę osi maszyny, którą chcemy ustawić. Pole Type (Typ) decyduje czy wartość kąta ma być traktowana jako absolutna lub przyrostowa. Pole Direction (Kierunek) określa w którą stronę ma się kręcić stół. Zaznaczenie Reference Only – No output (Tylko odniesienie – brak wyjścia) oznacza, że w programie CNC nie pojawi się podany kąt, lecz zostanie wybrany wariant ustawienia stołu/wrzeciona mu najbliższy.
UDE Rotate działa zarówno w operacjach pięcioosiowych ciągłych jak i indeksowanych, dodając na początku operacji dodatkowe pozycjonowanie osi obrotowych lub wpływając na początkowe ustawienie stołu/wrzeciona.

Ustawienia osi maszyny w NX

Jeżeli wczytany jest symulator maszyny, a operacja nie zmienia kierunku osi narzędzia w trakcie obróbki (pięcioosiowa indeksowana), to można ustawić kąt narzędzia we współrzędnych osi obrotowych. Wewnątrz operacji, w grupie Tool Axis (Oś narzędzia) wybieramy Axis=Dynamic (Oś=Dynamicznie).

W oknie graficznym pojawi się narzędzie z dynamicznym układem współrzędnych, a także okno dialogowe Machine Axis Positions (Położenie osi obrabiarki), z osiami wczytanej maszyny:

Możemy obracać narzędzie ciągnąc za żółte kuleczki w układzie współrzędnych, przesuwać suwaki w oknie dialogowym, lub wpisywać wartości kątów. W przypadku wpisywania bardzo ważne jest, by zaznaczenie edytowanego elementu opuściło wiersz z daną osią (dwa razy klawisz tabulacji), bo inaczej nie zostanie on zapamiętany.
W przeciwieństwie do UDE Rotate, będą zastosowane dokładnie kąty, które wpiszemy, a ścieżka narzędzia zostanie przeliczona, by nie było zacięć. Możemy wpisywać np.: C-90 lub C270 lub C630 i te wartości pojawią się w programie.

Powyższe rzeczy zależą od postprocesora i trzeba się upewnić, że on tak działa lub uzgodnić to wcześniej z autorem postprocesora. 

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 16, grudzień 2018

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

23 sierpień 2018
NX CAD
NX CAM
​Nagrywanie filmów jest to bardzo przydatna funkcjonalność w NX (dostępna już od wersji NX 6), o której mimo wszystko część osób wciąż nie wie.Potrzebne opcje można znaleźć na wstążce Tools (Narzędzia) w grupie Movei (Film).Przed nagrywaniem należy wybrać odpowiednie ustawienia w ...
20 lipiec 2018
NX CAD
W wielu przypadkach projektowane elementy powtarzają się wielokrotnie w złożeniach. Ponadto często zdarza się, iż każde z wystąpień, pomimo że znajduje się w różnych obszarach konstrukcji, jest związane tym samym zbiorem więzów złożenia. Aby uniknąć zbędnej pracy na definiowaniu kilkukrotnie tych sa...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
01 październik 2018
NX CAD
NX Virtual Reality (VR) jest zintegrowanym narzędziem, które można uruchomić w środowisku NX przy zastosowaniu gogli VR HTC VIVE. Umożliwia ono podgląd modeli 3D oraz pozwala na przeprowadzanie analiz geometrii....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...