Zarządzanie szablonami CAM

lokalizacj_20181018-110436_1

     Od wersji NX 9.0 zmienił się sposób zarządzania szablonami obróbek. Dzięki tym zmianom mamy teraz nad nimi łatwiejszą kontrolę podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Zacznę od paru słów wyjaśnień.

Lokalizacje szablonów

     Wraz z aktualizacją (Maintenance Release, w skrócie MR) dla danej wersji systemu, przeważnie aktualizowane są również wszystkie lub niektóre szablony obróbek. W tej sytuacji, jeżeli użytkownik zdefiniował własne ustawienia w szablonach podczas automatycznej instalacji aktualizacji, tracił te ustawienia, ponieważ szablony zostawały podmieniane na nowe. Taka sytuacja występowała w wersjach do NX 8.5.

 Od wersji NX 9.0 nowe szablony dostarczane podczas aktualizacji kopiowane są zawsze do katalogu …\Siemens\NX….\MACH\updates\template_part. W ustawieniach użytkownika mamy nową opcję o nazwie Use Latest Updated Templates, za pomocą której możemy kontrolować, skąd NX ma ładować szablony. Jeżeli opcja Use Latest Updated Templates jest włączona, oznacza to, że NX w pierwszej kolejności szuka danego szablonu w katalogu …\updates\template_part. Jeżeli katalog ten nie zawiera tego szablonu, wtedy NX szuka go w katalogu …\resource\template_part (…\Siemens\NX…..\MACH\...), gdzie przechowywane są szablony dostarczone z główną instalacją. Jeżeli natomiast opcja Use Latest Updated Templates jest wyłączona, szablon jest ładowany z katalogu …\resource\template_part.

Jeżeli użytkownik nie wprowadzał zmian w szablonach, to nie jest wymagane żadne działanie. NX automatycznie wybierze prawidłowy szablon.

Jeżeli zmiany były wprowadzane to:

      1. Dokonujemy scalenia szablonów

      2. Wycinamy pliki szablonów z katalogu …\updates\template_part i wklejamy je do …\resource\template_part zastępując istniejące pliki.

     Dzięki takiemu zabiegowi katalog \updates\ pozostanie pusty i przy kolejnej instalacji MR będziemy mogli automatycznie zorientować się jakie szablony zostały zaktualizowane. Oczywiście przy włączonej opcji Use Latest Updated Templates 

Scalenie szablonów

     Scalenie, czyli przejście ze „starych", tj. własnych szablonów użytkownika, na nowe, dostarczone wraz aktualizacją, możemy dokonać na dwa sposoby:

     1. Rozpoczynamy na nowych szablonach i definiujemy własne ustawienia na nowo. To rozwiązanie jest rekomendowane, ponieważ zapewnia przejęcie pełnego pakietu poprawek dostarczonych z aktualizacją.

     2. Sprawdzamy, co w danych szablonach się zmieniło (na bazie dokumentacji release notes) i wprowadzamy te zmiany do naszych szablonów. Jest to niezalecane rozwiązanie, ponieważ nie przejmiemy wszystkich poprawek dostarczonych z aktualizacją.

 Położenie opcji Use Latest Updated Templates

Wprowadzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia programu.

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
niedziela, 16, czerwiec 2019

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku. ...
20 lipiec 2018
NX CAD
W wielu przypadkach projektowane elementy powtarzają się wielokrotnie w złożeniach. Ponadto często zdarza się, iż każde z wystąpień, pomimo że znajduje się w różnych obszarach konstrukcji, jest związane tym samym zbiorem więzów złożenia. Aby uniknąć zbędnej pracy na definiowaniu kilkukrotnie tych sa...